Ahiret Hayatının Aşamaları Nelerdir?

Ahiret hayatının aşamaları nelerdir? Kabir hayatı nasıldır? Sur’a ne zaman kim üfleyecek? Nası dirileceğiz? Hesap günü neler olacak? Mizan nedir? Sırat köprüsü anlamı Nedir? Şefaat nasıl olacak? İşte sırasıyla ahiret hayatının aşamaları bu yazımızda.

Ahiret hayatının aşamaları yani ahiret hayatı haktır ve dinimizin esasları arasındadır. Ben Müslümanım iman ettim diyen birisi aynı zamanda ahiretin varlığına iman eder. Yüce Kitabımız Kuran’ın nerdeyse dörtte biri ahiret hayatını anlatır.

Biz Müslümanlar dünya hayatında yaptığımız her ibadeti ve iyi davranışları Allah’ın rızası için ve güzel bir ahiret hayatına sahip olmak için yaparız. Allah’ın rızasını kazanmak için şer davranışlardan uzak dururuz ki ahiretimiz berbat olmasın.

Ahiret Hayatının Aşamaları Nelerdir?

Ahiret hayatının aşamaları 8 tane olup bu aşamaları sırasıyla şu şekilde ifade edebiliriz.

  1. Kabir Hayatı.
  2. Sur ve Sura üfürmek
  3. Haşr (Dirilme) ve Mahşer Meydanı
  4. Amel Defterlerinin verilmesi
  5. Hesap Günü
  6. Mizan
  7. Sırat
  8. Şefaat

Kabir Hayatı

Ahiret hayatının aşamaları

Ahiret hayatının aşamaları ilk olarak insanın ölümüyle birlikte kabir hayatı yani berzah hayatı başlar. Bir hadisi şerifte Kabir, ahiret duraklarının birincisidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa sonraki durakları daha çabuk geçer. Kurtulamazsa sonraki durakları geçmek zor olacaktır.” denilmiştir.

İnsanın ölümle başlayıp, yeniden dirilme vaktine kadar devam edecek olan hayata kabir hayatı denilmiştir. Bu hayat dünya ile ahiret arasında olduğundan berzah hayatı diye de adlandırılmıştır. Zaten berzahın manası “İki şey arasında engel” olarak ifade edilir.

Her insanın kabir hayatı vardır. İster ölerek toprağa gömülsün, ister boğularak denizde kalsın yada yanarak ölsün, mutlaka ruhen bir kabir hayatı olacak ve sonrasında kıyamet günü diriltilecektir.

İnsan kabre konulduğu vakit Münker ve Nekir isimli 2 melek gelerek “Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Dinin nedir?” sorularını sorarlar. Eğer iman ve güzel ahlak sahibi isek bu sorulara doğru cevaplar verilir ve cennet kapıları açılarak gösterilir. Şayet kafir veya münafık ise bu sorulara cevap veremez ve onlara da cehennem kapıları açılarak gösterilir. Bu manada kâfirler ve münafıklar kabirde sıkıntı ve ıstırap çekerken müminler mutlu ve huzur içinde bir kabir hayatı yaşarlar.

Sura Üflenmesi

Sur’a üflemek demek bir boru ile üflemek anlamlarına gelir. Yani kıyametin kopma vakti geldiğini ve kıyametten sonra bütün insanların dirilmelerini ifade etmek için İsrafil (a.s) tarafından üfürülecek olan boruya sur denilmektedir.

Hz. Peygamber (sav) sur’un kendisine üflenen bir boru, boynuz olduğunu ifade etmiştir. Lakin bu borunun mahiyeti tam bilinmemektedir.

Neml suresinde ifade edildiği üzere İsrafil (a.s.) sûra 2 kez üfürecektir. Birincisinde göklerde ve yerdekiler dehşetinden korkacak ve kıyamet kopacak, ikincisinde ise insanlar dirilecek ve mahşer yerinde toplanacaktır.

Haşr ve Mahşer Meydanı

Toplanmak ve bir araya gelmek anlamında olan haşr, insanların hesaba çekilmek üzere tekrar dirilttikten sonra bir araya gelmesidir. İnsanların toplandıkları yere mahşer meydanı denir. Haşr yani dirilme bedenen bu dünyada olduğumuz cismimizle olur ki bu Allah’ çok kolaydır.

Amel Defterlerinin verilmesi

Ahiret hayatının aşamaları dediğimiz bu aşamada artık Mahşer yerinde toplanan insanlara bu dünya hayatında yaptıkları iyilik ve kötülüklerin yazılı olduğu bir amel defterleri dağıtılacaktır.

Kiramen Katibin adlı melekler bu dünyada işlediğimiz sevap ve günahlarımızı bu deftere yazmışlardır. Amel defterini gören insanlar “Vay halimize bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş” (Kehf suresi, 49. ayet) diyecektir.

Cennete gidecek olanlar defterlerini sağ elinden, cehenneme gidecek olanlar ise sol ve arka tarafından alacaktırlar.

Hesap Günü

İnsanlar artık amel defterlerini ellerine aldıktan sonra, dünya hayatında yaptıklarını en ince detayına kadar Yüce Allah tarafından hesaba çekilir ki burada zerre kadar ne iyilik ne de kötülük karşılıksız kalmayacaktır.

Ahiret Hayatının Aşamaları: Mizan

Sevap ve günahların tartıldığı özel, hususi bir tartının adıdır. Tabi ki dünyadaki ölçü aletlerinin hiç birisine benzemez ilahi bir ölçüdür denilebilir. Bu tartıda sevabı ağır basanlar cennete giderken günahı ağır basanlar ise cehenneme gider.

Sırat Köprüsü

Sırat köprüsü cehennemin üzerine konulmuş bir köprüdür. Bütün herkes buradan geçecektir. İman sahipleri işledikleri amellere ve derecelerine göre kimisi süratli, kimisi daha yavaş olarak buradan geçer, kâfirler ve günahkarlar ise maalesef ayakları takılarak cehenneme düşeceklerdir. Sıratın mahiyeti tam olarak bilinmemekle beraber bu zorlu ifade beyanında kıldan ince kılıçtan keskin denilmiştir.

Şefaat

Şefaat etmek bir kişinin bağışlanmasını isteme, yardım etme, birinin işinin görülmesi için dua ve niyazda bulunmak manalarını ifade eder. Genel manada ise, dünyada işlenen bazı günahların ahirette cezalandırılmasından vazgeçilmesi için istekte bulunmak, aracı olmak manasına gelir.

Hz. Peygamber (sav) “Her Peygamberin bir duası vardır. Ben ise, inşallah duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklamak istiyorum” buyurmuştur.

Ahiret hayatının aşamaları bundan sonra cennet ve cehennem olarak son bulur. Allah bizleri bu aşamalardan suhuletle geçmeyi ve bize orada fayda verecek güzel ameller işlemeyi nasip etsin inşallah.

Yorum yapın

1melek.com