Amener Rasulü (Amenerresulü) Duası Hakkında Tüm Bilgiler – Arapça Okunuşu – Türkçe Anlamı – Hadisler

Amener Resulü Kuran’da bulunan sureler içinde en uzun sure olan Bakara suresinin son iki ayetidir. Peygamber Efendimiz’e (sav) Miraç gecesinde bizzat Allah tarafından vahy edilmiştir.

Amener Resulü

Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi olan Bakara suresinde olup son iki ayetidir. Hem dua hem de Kur’an-ı Kerim’den ayet olan Amenerrasulü’nün pek çok fazileti bulunur. Hele yatsı namazının arkasından uyumadan önce okunmak çok faziletli olduğu bildirilmiştir.

Amener Rasulü (Amenerresulü) Kur’an-ı Kerimdeki Yeri

Amenerresulü (Amener Rasulü) ayetleri ve duası Bakara Suresinin 285. ve 286. Ayetlerini ifade eder ve bu iki ayet Bakara suresinin son iki ayetedir.

Amenerresulü (Amener Rasulü) İniş Nedeni

Bir rivayete göre “İçinizden geçeni açığa vursanız da, gizleseniz de Allah onun hesabını sizden sorar” (Bakara, 2/284) ayeti nazil olduğu vakit burada ifade olunan ince manalar sahabelere ağır geldi.

Hazreti Peygamberin (sav) huzuruna varıp “Ey Allah’ın Resulü, namaz, oruç, cihad ve sadaka gibi yapabileceğimiz amellerle mükellef olduk. Şimdi bu ayet nazil oldu. Gerçekten bizim buna gücümüz yetmeyecek.”

Hz. Peygamber onlara “Siz de sizden önce gelen kitap ehli gibi, «İşittik ve isyan ettik» mi diyorsunuz? Bilakis “İşittik ve itaat ettik, ey Rabbimiz bizi bağışlamanı isteriz, dönüş ancak sanadır” deyiniz. buyurdu.

Bunu hep beraber okumaya başladılar ve okudukça alıştılar ve gönülleri yatıştı. Akabinde Amenerresulü ayetleri inzal oldu. Ve insanların gücünün yetmediği işlerden mesul olmadığı müjdesi verildi.

Amenerresulü (Amener Resulü) Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm

Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.

La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Amenerresulü (Amener Resulü) Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah‘ın adı ile.

Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” Bakara 285. ayet

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevla’mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” Bakara 286. ayet

Amenerresulü (Amener Rasulü) Fazileti 

Peygamber Efendimiz  (s.a.v) bu ayatler ile ilgili hakkında şöyle buyurmuştur;

“Dört şey Arş-ı Azam altındaki hazinelerden indirildimiştir. Bunlar Fatiha, Ayete’l-Kürsi, Amenerrasulü, Kevser Suresi.”

“Bana Arşın altındaki hazinelerden ben’den önce hiçbir peygambere verilmeyen Bakara Suresinin son ayetleri (Yani Amenerrasulü) verildi.

“Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki ayeti (Yani Amenerrasulü) okursa, artık o iki ayet ona (ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımından) kafi gelirler.

“Kuran’da iki ayet vardır ki, müminler için şifadır ve Allah’ın sevdiği şeylerdendir. O iki ayet Bakara suresinin son iki ayeti (olan Amenerrasulü) ‘dür.

“Şüphesiz Allah’u Teala, gökleri ve yeri yaratmadan 2000 yıl önce bir kitap yazdı ve o kitaptan iki ayet indirerek Bakara suresini bu iki ayetle bitirdi. Bu iki ayet, bir evde 3 gece okunursa, şeytan o eve yaklaşamaz.

“Her kim Ayete’l-Kürsi’yi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa, Allah’u Teala ona yardım eder.”

”Benim üzerim toprakla kapatılınca Fatiha Ve Amene’r-Resulu surelerini okuyun”

“Kim Amene’r-Resulu’yü geceleri okursa muradına kifayet eder. O gece o eve şeytan giremez.”

”Allah-u Teala, Sure-i Bakara’yı iki ayetle sona erdirdi ki,  bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, oğullarınıza belletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar hem selattır, hem duadır, hem Kur’an’dır.”

Amenerresulü (Amener Rasulü) Hakkında Hadisler

Hz. Ömer (r.a)  ile Hz. Ali (r.a)’dan rivayet edilmiştir ki, Her biri:

”Aklı başında bir adam görmezdim ki, Bakara Suresi’nin sonundaki bu ayetleri okumadan uyusun.” Demişlerdir.

Amenerrasulü (Amener Resulü) Okumanın Faydaları

  • Amennerresulü okunan bir eve 3 gün şeytan giremez.
  • Bu ayetleri okuyan kişi Allah (.c.c)’ın sevgisini nail olur.
  • Bu ayetleri okuyan kişi Allah (c.c)’ın korumasına girer.
  • Okuyana ferahlık gelir ve arzuları ayağına gelir.
  • Yatsıdan sonra okuyan kişi  geceyi ibadetle geçirmiş gibi bir sevap kazanır.

Bize düşen bu faziletli ayetleri ezberlemek ve her gün yatsı namazımdan sonra okumaktır vesselam.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Yapmış Olduğu Dilek Duası için tıklayınız.

“Amener Rasulü (Amenerresulü) Duası Hakkında Tüm Bilgiler – Arapça Okunuşu – Türkçe Anlamı – Hadisler” üzerine 4 yorum

Yorum yapın

1melek.com