Bir Hastalığa Şifa Olması İçin Okunan Şifa Duaları – Sureleri – Zikirleri ve Hastalıktan Korunmak İçin Tavsiyeler

Şifa duaları nedir ve nasıl yapılır konusunu işleyeceğiz. Her daim bilelim ki gerek şifa duaları olsun gerek normal dualar olsun ihlasla ve samimiyet ile olursa netice alırız.

Şifa duaları ve ayetleri hepimizin bilmesi gereken dualardır. Zira maddi olsun manevi olsun hasta olmayan var mı? O zaman bu dualar nelerdir uzatmadan başlayalım.

Her Türlü Hastalık İçin Okunan Dualar

Bismillahirrahmanirrahim

“Allahümme inni es’elüke’l -afiyete fi’d- dünya ve’l ahirati, Allahümme inni es’elüke’l-afve ve’l afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali, Allahümmestur avrati ve amin rav’ati.Allahümmehfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min favki ve e’uzü bi-azamatike en uğtale min tahti.Allahümme ağnini bi!l-ilmi ve zeyyinni bi’l-hilmi ve kerrimni bi’t-takva ve cemmilni bi’l-afiyeti”.

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

“Allah’ım, Senden dünyada ve ahirette huzur ve sağlık isterim. Allah’ım, Senden, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım için af ve afiyet isterim. Allah’ım, ayıplarımı kapat, beni, korkularımdan güvene kavuştur.

Allah’ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve başımdan gelecek her türlü hastalıklardan, kötülüklerden koru. Gelecek bir kötülükle tuzağa düşürülmekten, yere vurulmaktan, senin yüceliğine sığınırım. Allah’ım, beni ilim ile zenginleştir, hilm ile süsle, takva ile kereme kavuştur, afiyetle güzelleştir.”

Her Türlü Hastalık İçin Okunabilecek Dualar

Allah’ın ismiyle sana okurum. Allah sana şifa versin. Ey insanların Rabbi, bunun ıstırabını giderip şifa ver. Şifayı veren ancak Sen’sin. Sen’in şifandan başka şifa yoktur. Buna hiçbir hastalık izi bırakmayacak şekilde şifâ ihsân eyle! Âmîn. Rahmetinle ihsan eyle ey merhametlilerin en merhametlisi! Eza veren her şeyden, bütün zararlı gözlerden ve hasetçilerden Allah Teâlâ sana şifa versin.

Hasta Olunca Okunacak Şifa Duaları 

Efendimiz (s.a.v) rahatsızlandığı zaman onu Cebrail (a.s) tedavi ederdi ve ‘’Bismillahi ergıke, min külli şeyin yu’zike,min şerri külli nefsin ev aynin hasidin, Allahümme yeşfike, bismillahi ergıke.’’ Duasını okurdu.

Allah’ın izni ile seni rahatsız eden her şeyin şerrinden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi gözün şerrinden Allah sana şifa versin. Allah’ın adı ile sana okurum.

Yine Resul Ekrem(s.a.v) hasta olduğu zaman şifa duaları olarak muavizeteyn (felak,nas) surelerini okur ve eline üfler, tüm vücudunu elleriyle sıvazlardı. Ve daha sonra şu şekilde buyururdu:

‘’Bismillahi Allahümme davini bi devaike, veşfini bi şifaike ve eğnini bifadlike ammen sivake vehzer anni ezeke.’’ Duasını okurdu.

Allah’ın ismiyle, Ey Rabbim! Beni kendi davan ile tedavi et. Bana kendi şifan ile şifa ver., ve beni fazlın ile başkalarına muhtaç etme, beni ezalardan uzak eyle. (Heysemi)

Hz. Aişe Validemizden Hastalıklara Karşı Dua 

Efendimiz (s.a.v)’in yanına bir hasta getirildiğinde şifa duaları olarak şu duayı okurdu;

“Allahümme Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame”

“Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Bir hasta için Efendimiz (s.a.v)’den şifa talep etiklerinde şu duayı okurdu “Bismillahi turbetu ardina ve riikatu ba’dina yeşfi sakimuna bi-izni rabbina.”

“Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.” (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

Efendimizin Hastalıklara Karşı Okuduğu Şifa Duaları

Diş Ağrısı İçin Dua

“Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bulur.” (Suyûtî, el-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)

Vücutta Ağrıyan Herhangi Bir Yer İçin Dua

Enes bin Malik (r.a)’dan rivayet ile; “Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.”

“Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte

“Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım!”de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun.” (İbn Hanbel, IV, 217)

Bir Diğer Dua; “Bismillâhil-kebîri eûzü billâhil-azîmi min külli ırkın ne’ârin ve min şerri harrin-nâri.”

“Yüce Allah’ın adıyla, kanla kabaran her bir damardan ve ateş hararetinin şerrinden azamet sahibi Allah’a sığınırım” (Tirmizi)

“Allahümme inni eûzü bike minel-cüzâmi ve-barası vel-cünûni ve min seyyiil-esgâmi.”

Ey Allah’ım! Cüzzamdan, tembellikten, delilikten ve hastalıkların kötüsünden sana sığınırım” (Ebû Dâvud)

Şifa duaları İçin Okunabilecek Ayetler

“Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!” (et-Tevbe, 14)

“…Gönüllerdeki dertlere şifâdır…” (Yûnus, 57)

“…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl, 69)

“Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…” (el-İsrâ, 82)

“Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)

“…De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…”

Şifa İçin Okunacak Zikirler

Ya Şafi;Şifayı yaratan, şefaat eden, şifalandıran, şifanın tek kaynağı olan Allah. Maddi ve manevi-fiziksel her türlü hastalıklara şifa veren bir esma-i şeriftir.

Bu isimle yenemeyeceğimiz inşallah hiç bir hastalık yoktur. Kanserden tutunda akla gelebilecek en umutsuz hastalıkların şifası Şafi olan Allah’tandır. Rabbimiz şifayı vesilelere bağlayarak göndermiştir.

Bu ismi şerifin gücünü artırmak için Kuran-ı Kerim-de bir ayetle destekleyebiliriz. Şafi ismiyle birlikte bu ayeti kerimde okunursa hastalık için çok daha etkili olacaktır.

Kuran-ı Kerimde bu ayet Şuara Suresinin 80.ayeti kerimidir. Ve izâ maridtu fe huve yeşfîni. “Hastalandığımda da O bana şifa verir.”

Her  Ya Şafi c.c okuma  sonunda bu ayeti kerimi de okuyabiliriz. Veya (451) Ya Şafi celle celalühü okuduktan sonra bu ayeti-kerim 3-5-7-21-41-veya 101 defa okunabilir.

Ya Halık: Her şeyi yoktan var eden, Ya Şafi: Maddi ve manevi şifa veren

Her hangi bir hastalık veya hastanızın şifa bulmasu için; Her gün “Ya Halik-u Ya şafi ” okunur.iistediğiniz sayıda okuyabilirsiniz.

İki  esma  birden okunmak isterse: ” Ya Halik-u Ya Şafi ” 1182 defa okunur.

Ya Halık; Ebced degeri (731) Ya Şafi: Ebced degeri(451)

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Hastalıktan Korunmak İçin Tavsiyeleri

-Her ay üç sabah (aç karnına) bal yalayan kimseye büyük bir bela, hastalık gelmez. (İbni Mace)

Şifa üç şeydedir: Bal şerbeti, kan aldırma, ateşle dağlama. Ancak ben ümmetime dağlamayı yasak ediyorum. (Buhari)

-Kim kan aldırmak isterse, ayın 17, 19 veya 21 ‘ini arasın. Sakın kan fazlalaşmak (yüksek tansiyon) suretiyle birinize üstün gelip onu öldürmesin. (İbni Mace)

-Mir’ac sırasında yanlarından geçtiğim her topluluk bana mutlaka: “Ey Muhammed! Ümmetine kan aldırmalarını emret!” demiştir, (ibni Mace)

-Sıcaklık artınca kan aldırmak suretiyle, kanın (tansiyonun) yükselip sizi öldürmesinden korunun. (İbni Mace)

-Yemekten önce kavun-karpuz yemek şifadır. Birçok dertleri giderir. (Ramuz el-Ehadis)

-Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e alkollü içkiler ile tedavi konusu soruldu, bundan yasakladı ve: “Hayır! O, deva değil, derttir!” buyurdu. (Müslim)

-Bir yerde bir salgın hastalık çıktığını duyarsanız oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde çıkmışsa oradan ayrılmayın. (Buhari)

Hastalarınızı yeyip içmeye zorlamayın. Zira Yüce ALLAH onlara yedirir, içirir. (Tirmizi)

-Hz. Aişe (ra) anlatıyor; “Rasulullah (s.a.v) aile halkından birine humma (rahatsızlığı) gelince un çorbası yapılmasını emrederdi ve derdi ki: “Çorba hüzünlü kimsenin derdini takviye eder, hastanın kalbinden elemi çıkarır, tıpkı birinizin, su ile yüzünden kiri çıkarması gibi.” (Tirmizi)

Şifa duaları hepimizin bilmesi gereken dualar olup ihlas ile samimiyet ile okuyalım inşallah.

“Bir Hastalığa Şifa Olması İçin Okunan Şifa Duaları – Sureleri – Zikirleri ve Hastalıktan Korunmak İçin Tavsiyeler” üzerine 8 yorum

Yorum yapın

1melek.com