Cahiliye Dönemi – İslamiyet Öncesi Arap Yarımadasının Genel Durumu

Cahiliye Arapça bir kelime olup bilgisizlik manasına gelir. Cahiliye dönemi ise Arap toplumunun İslam öncesi dönemine verilen adıdır. Gerek Kuran’da gerekse hadislerde o zaman ki Arapların İslam’dan önceki inanç, tutum ve davranışlarını İslam döneminkinden ayırmak noktasında ifade için kullanılmıştır.

Cahiliye dönemi başka bir ifade ile Hz. İsa (r.a)’a gelen İncil tahrip edildikten sonra Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)’in Peygamberliğine olan dönem olarak ta ifade edilir.

Cahiliye Dönemi Nedir?

Bu dönemde görünen en yaygın inanış putperestlikti. En çok tapılan putlar ise; Lat, Menat, Hubel ve Uzza putları Kâbe de bulunuyordu. Putperestlik dışındaki inanışlar da Hristiyanlık, Musevilik ve Hz. İbrahim (r.a)’a İnanlar ( Hanif)’ler vardı.

İnsanlar göçebe ve yerleşik olarak yaşıyorlardı. Göçebe hayatı yaşayanlara bedevi, şehirlerde yaşayan halka da medeni denirdi. Göçebe hayatı yaşayan halkın geçim kaynağı hayvancılık iken, yerleşik hayatta yaşayan kabilelerin tarım ve ticaret ile geçimlerini sağlıyorlardı.

Araplar kabileler halinde yaşarlardı ve bu kabileler arasında süre gelen kan davaları oluyordu. Bu sebepten dolayı siyasi birlik sağlanamıyordu.

Yağmacılık hat safhadaydı. İnsanlar birbirlerinin kabilelerine saldırıyor zayıf kişilerin mallarını zorla gasp ediyorlardı. Buna engel olacak bir güç bulunamıyordu.

İnsanlar arasında sınıf farklılıkları vardı. İnsanlar ten renklerinden dolayı hor görülüyordu ve köle olarak kullanılıyorlardı. Bir eşya gibi alınıp satılıyorlardı.

Kız çocuklarının bir önemi yoktu. Kız çocuğu doğumu bir felaket ve yüz karası sayılıyordu. Diri diri gömülüp öldürülüyorlardı. Kadınlar mirasta bir hak talep edemiyorlardı. Para karşılığı alınıp – satılıyorlardı.

Fuhuş çok yaygındı. Bir erkek isterse eşini başka bir erkeğe göndererek onunla cinsel ilişkide bulundurabiliyor hatta ondan çocuk yapmasını dahi isteyebiliyordu.

Kadın bu kadar değersizken erkekler birden çok kadınla evlenebiliyorlardı. İçki içmek, kumar oynamak, faiz yemek ve tefecilik yapmak bu dönemde çok hiç yadırganmazdı.

Kan davaları nedeniyle devamlı savaş halinde olan Araplar, haram aylar denilen aylarda savaşmazlar, kurdukları panayırlarda eğlence ve yarışmalar düzenleyerek ticaret yaparlardı.

Tüm bu yaşananlara bakılınca Cahiliye dönemi tam anlamıyla yüce yaratıcı Alla (c.c)’ın emir ve yasaklarının unutulduğu, yasakladığı tüm kötü şeylerin en fazla yapıldığı, kullarına gönderdiği dinlerin değiştirilip tahrip edildiği bir dönemdir. Bilgisizlik, inançsızlık, isyan en üst noktadadır.

Allah’a hudutsuz şükürler olsun ki İslam dininin gelmesi ile ilk vahiy ile birlikte bütün bu kötü inanç ve ahlak sona ermiş ve asrı saadet başlamıştır. Ne mutlu onlara ki asrı saadeti takip edenlere. Allah’a emanet olun vesselam.

Yorum yapın

1melek.com