Cennet Hayatı Nasıldır?

Allah tarafından gönderilen peygamberlerin davetine uyarak iman edip kulluk vazifelerini güzelce yapanlara cennet hayatı vardır. Allah’ın emir ve yasaklarına uyan uyan kullar için hazırlanmış ebedi bir huzur ve saadet yurdu vardır.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde çeşitli şekillerde Cennet hayatı tasvir edilmiştir. Altından ırmaklar akan cennetler şeklinde anlatılmaktadır.

Cennet dünyada yapılan ibadetlerin iyiliklerin karşılığı olarak Allah tarafından ihsan edilen bir mükafatıdır. Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersek ahirette onu biçeceğiz ve sınavı kazananlar Cennet hayatı ile mükafatlandırılacaktır.

Kuranda Cennet Hayatı

Kaf suresinde “Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır. Size vaat olunan gördüğünüz su cennettir ki o Allah’ın hudut ve ahkamı’na riayet eden, çok esirgeyici Allah’a bütün samimiyetiyle gıyaben saygı gösteren, hakkın isteklerine yönelmiş bir kalple gelen kimselere aittir.” denilmiştir.

Meryem suresinde de” tövbe edenler iyi Amel ve hareketlerde bulunanlar öyle değil çünkü bunlar hiçbir şeyle haksızlığa uğratılmış değillerdir. Cennete çok esirgeyici Allah’ın kullarına gıyaben vaat bulunduğu adn cennetlerine gireceklerdir.

Onun vaadi şüphesiz yerini bulacaktır. Orada selamdan başka boş bir söz işitmeyeceklerdir. Orada sabah akşam rızıkları da ayaklarına gelecektir. O öyle cennettir ki biz ona kullarımızdan gerçekten Mut’taki olanları varis kılacağız” denilmiştir.

Taha suresinde Adn cennetleri vardır ki altlarından Irmaklar akar onlar orada ebedî kalıcıdırlar. Günahlardan temizlenenler in mükafatı buyurmaktadır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Cennet hayatı şöyle bahsedilmektedir.

Cennette altlarından ırmaklar akan ve birbiri üzerine bina edilmiş, yüksek köşkler vardır. Güzel meskenler çeşitli ağaç ve meyveleri görünüş ve kokusu güzel isteyenlerin yanına kadar sarktığından koparılması kolay, türlü bol meyvelere sahip güzel mekandır.

Cennet hayatı içinde gönlünün her çekeceği, her türlü yemek ve etler türlü güzel kokulu içecekler, çeşit çeşit tükenmez nimetleri içeren bir mekandır.

Nitekim Tur suresinde “Onlara cennette bir meyve, içlerinin çekeceği bir et verdik.” buyurulmuştur. Zuhruf suresinde “canlarının isteyeceği ve gözlerinin hoşlanacağı ne varsa hepsi oradadır. Siz de orada devamlı olarak kalacaksınız. İşte bu sizin çalıştığınız ameller sebebiyle mirasçı kullandığınız cennettir. Sizin için orada çok meyveler vardır. Onlardan yiyeceksiniz.” buyurulmuştur.

Cennette Her Çeşit Nimet Var

Cennet Hayatı

Saffat suresinde” Cennet şarabından dünya şarabı gibi mide ızdırabı yoktur. “buyurmuştur Hicr suresinde” cennette hayat sonsuzdur. Orada kin yoktur. Boş laf ve günaha sokacak söz işitilmez. Biz O cennet ehlinin kalplerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak, tahtlar üzerinde karşı karşıya otururlar. Orada kendilerini hiç bir zahmet dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.” Buyurulmuştur.

Vakıa Suresinde” onlar Cennette ne bir boş laf işitirler, ne de bir hezeyan, ancak bir söz işitirler Selam birbirileriyle selamlaşır, dururlar.” buyurulmuştur. Cennette insana sunulan nimetler, insan hayalinin ulaşamayacağı güzelliktedir. Cenneti aslında dünya ölçüleri ile tarif etmek mümkün değildir. Rabbimiz bize anlatmak maksadıyla tasvirler ve benzetmeler yapmıştır.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de “Allah onları o günün fenalığın dan esirger, yüzlerine parlaklık kalplerine sevinç verir. Sabır etmelerine karşılık onlara cennet hayatı ve oradaki ipekleri lütfeder. Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar.

Ne yakıcı sıcak görürler, orada ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgeleri üzerlerine sarkar. Kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur.

Yanlarında gümüş kaplar ve billur kaselerde şeffaf kulplarla dolaşırlar ki cennet Sakileri bunları dolduracaklar, Cennet şarabını cennetteki insanların iştahları ölçüsüne takdir ederler.

Onlara orada bir kaseden içirilir ki karışımında zencefil vardır. Bu içecek orada bir pınardan akar adına “Selsebil” denir. Cennettekilerin etrafında öyle gençler dolaşır ki, onları gördüğünde kendilerini etrafa saçılmış İnciler sanırsın.

Ne yana bakarsan bak yığınla nimet, ulu bir saltanat görürsün. Üzerlerinde ince yeşili ipekli parlak atlastan elbiseler vardır. Gümüş bilezikler takılmışlardır. Rableri onlara tertemiz içecekler içirir. Onlara İşte bu sizin istediklerinizin karşılığıdır. Çalışmalarınız şükre değer denir.

Cennet İle İlgili Hadisler

Nitekim Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifinde Şöyle buyurmuştur. “Yüce Allah Salih kullarım için ben cennette, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insan gönlünün hatırlamadığı bir takım nimetler hazırladım.”

Başka bir hadis-i şerifte Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz “Cennetin gümüş ve altın kerpiçten yapıldığını, harcının taşlarının inci ve yakut olduğunu, oraya girenlerin bolluk ve refah içinde üzüntüsüz ve kedersiz yaşadığını, orada ebedi kalacaklarını, ölmeyeceklerini, elbiselerinin eskimeyeceğini yeni kalacağını ve gençliklerinin sonsuza kadar devam edeceğini, yaşlılıklarının olmayacağını ifade eder.

Cennette Allah Görülebilecek mi?

Müslümanlar Ehli sünnet inancına göre cennet hayatı içinde Allah’ı görecekler. Bu onlar için en büyük nimet olacaktır. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de o gün rablerine bakan ışık saçan yüzler vardır. buyurmuştur.”

Peygamber Efendimiz de hadisinde şöyle buyurur.” Siz gerçekten tıpkı şu ay’ı gördüğünüz gibi, Rabbinizi de açıkça göreceksiniz. Onu görmekte haksızlığa uğramayacak, izdihama düşmeyeceksiniz.

Başka bir Hadis-i Şerifte Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem” iyi iş ve güzel amel işleyenlere daha güzel karşılık ve bir ziyade Allah’ı görmek vardır. Cennetlikler cennete girdiği zaman Allah şöyle buyurur. “size daha vermemi istediğiniz bir şey var mı? Onlar cennette kardeştirler. Onlar yüzlerimizi ak çıkarmadın mi? Bizi cennete koymadın mi? Bizi cehennemden kurtarmanın mı? O bize yeter diyecekler.

Resulullah (SAV) sözlerine şöyle devam etti. Cenabı Hak perdeyi kaldırır. Cennet ahalisine artık Rabblerine bakmaktan daha sevimli gelecek hiçbir şey verilmiş olamaz.”

Cennette insanlara hizmet eden erkek hizmetkârlara Gılman denir. Kadın hizmetkarlara ise Huri denir. Bunlar cenneti mükafat olarak almış insanlara hizmet ederler.

Bir insana cennette iki dünya kadar yer verilir. Dolayısıyla Cennet hayatı dediğimizde mahremiyet vardır. Orada kötü olan hiçbir şey yoktur. Eşleriyle kıskançlıktan uzak, helali olanla şehveti olacaktır.

Vakıa Suresinde “Cennet kadınlarını Ashabı yeminden olan kocalarına düşkün bakireler kıldık” buyuruyor. Cennette, cennet ehlinin çocukları üreme şeklinde olmaz. Varsa kendi çocukları veya çocukken vefat edenler onların çocukları olur.   

Cennette Kaç Yaşında Olunacak

Hadise göre kadın cennette son kocasının olacaktır. Çünkü birden çok evlenen insanlar da vardır. Cennet halkı Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi kıyamet günü 33 yaşında vücutları kılsız bir şekilde diriler. Sonra cennette bulunan bir ağacın yanına götürürler ve orada elbise giyinirler. Artık ne elbiseleri eskir, ne de gençlikleri kaybolur.

Kadınlar 20’li yaşlarda en genç ve güzel halleriyle, hiç yaşlanmadan cennette olurlar. Dünyadaki Mümin eşlerin Cennette beraber olmaları mümkündür. Burada evli olan eşler orada da birbirleriyle evleneceklerdir. Zuhruf Suresinde “gönüllerinin sevdiği, gözlerinin hoşlanacağı her şey orada vardır. Siz orada ebediyen kalacaksınız. ” buyrulmaktadır.

Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin buyurduğu gibi “Kim cennete girerse sonsuz nimetlere kavuşur. Hastalanmaz, elbisesi çürüme, gençliği tükenmez, cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin kalbinden geçmeyen yemekler vardır.

Orada yaşlılık yoktur. Hastalık yoktur. Karın ağrısı, sıkıntı yoktur. İstediğin ve sevdiğin nimetten sonsuz lezzet alarak istediğin kadar yiyebilirsin. İnsana hissettirmeden bu nimetler üstünden buharlaşır ve kaybolur. Onu hiç rahatsız etmez.

En güzel kokular şeklinde kaybolur. Yani dünyadaki sıkıntı gibi boşaltımda da bir sıkıntı yoktur. Cennette bütün sevdiklerimizle beraber olma imkanı vardır. Cennette yorgunluk ve karanlık olmadığı için gece ve uykuda olmayacak.

Kur’an-ı Kerim ve hadislerde Cennet hayatı anlamamız için dünya şartlarında misaller verilmiştir. Sabah ve akşamdan kasıt her zaman istedikleri yerine getirilecektir manasındadır.

Velhasılkelam

Ehli sünnet inancına göre La İlahe İllallah Muhammedün Rasulullah diyen kişi, eğer bunun gereğince iman eder, Salih amel işler ve sabrederse, Allah’ın izniyle mutlaka cennet hayatı olacaktır. Cennetlik olan kimseler, hastalıktan, sakatlıktan, ihtiyarlıktan, huysuzluktan ve olumsuz birçok hallerden uzak yaşayacaklardır.

Yorum yapın

1melek.com