Cennet Sevgisi

Cennet Sevgisi: İyi amel işleyen ve Allah’a itaatten sapmayan Müslümanlara vaat edilen Cennet Sevgisi ile iyi bir Müslüman olmak daha kolay olacaktır.

Cennet Ve Nimetleri

Cennet Müslümanların ebedi saadet yeri ve dünyadaki amellerin karşılığını aldığı yerdir. İşte bu yüzden Allah Kuran’da cenneti överek ibadete teşvik etmektedir. Tevbe Suresi 72. ayette “Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vadetti. Allah’ın rızası ise, bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır.”

Ayette görüldüğü gibi mümin için asıl olan Allah’ın rızasını kazanmak ve sevgisine mazhar olmaktır. Cennet ise bunların yanında gelen bir ödül ve ibadete teşviktir. Cennet kısaca tüm arzularını gerçek olduğu ancak kötülüklerin bulunmadığı yer olarak nitelenebilir. İnsan Süresi 20. ayette de bu durum özetlemektedir. “Orada, görünce (sonsuz) nimetler ve büyük bir mülk (hükümranlık) görürsün.” ayeti ile Allah’ın nimetlerinin cennette görülmeye devam edileceği anlaşılır.

Mümin İçin Cennet

Cennet Müslümanlar için mükafatların en büyüğünü temsil eder. Bu yüzden her Müslüman cenneti sevmek ve oraya kavuşmak için çalışmalıdır. Zaten cennet hayallerin gerçek olduğu yer olduğundan sevmemek mümkün değildir.

Aç ve çıplak kalmanın olmadığı, boş söz işitilmeyen, köşklerde yaşanılan, cennet pınarlarından içilen, kuş eti yenen, sıcak ve soğuk gibi sorunların olmadığı en konforlu yer cennettir. Hatta huri ve gılmanlar gibi arkadaşlıklar da vaat edilmiştir. Bir insanın arzulayabileceği her şey cennette vardır. İşte bu yüzden dünyada arzu ve istekler dizginlenmelidir ki cennette ebedi saadete kavuşmak mümkün olsun.

Dünyadaki yalancı ve geçici güzellikler, cennetin sadece küçük bir yansımasıdır. İşte bu yüzden Müslümanlar bu geçici heveslere kanacakları zaman Cenneti düşünmelidir. Böylece haramdan uzak durup, Allahın rızasını kazanıp ebedi cennete kavuşabilirler.

Hz. Peygamber hadisinde cennet için “Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Salih kullarım için ben, cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve insanın kalbinden bile geçmeyen nice nimetler hazırladım.” demiştir. İşte bu güzelliklere kavuşmak ise hakiki iman ve Salih amelden geçer.

1melek.com