Cennet ve Cehennem

Cennet ve Cehennem, Kur’an-ı Kerim’de, hadislerde sıklıkla bahsedilen konular arasındadır. Allah’ın emirlerine uyan, hayatı boyunca işlediği sevapların günahlara oranının büyük olduğu kimselerin cennete gideceği; Allah’a şirk koşanların, kafirlerin, günahkarların, işlediği günahları sevaplardan daha fazla olduğu kimselerin ise cehenneme gideceği bildirilmiştir. Cehennem, günahkarlar için cezalandırılacak, günahkarların azap çekeceği yerdir. Peki cennet ve cehennem nasıl bir yerdir, bizleri ne bekliyor?

Cennet Nasıl Bir Yer?

Cennet, ağaçlarla ve bitki örtüsüyle kaplı olan yer demektir. Fakat İslami olarak bakıldığında cennet, mümin kimselerin ebedi hayatını geçireceği, nimetlerle donatılmış olan sonsuz ahiret mekanıdır.

Kur’an’da cennetten farklı isimlerle bahsedilmiştir. Bu isimlere bakıldığında cennetin farklı isimlerle anıldığı veya bu farklı isimlerle anılan yerlerin cennetin katmanları olabileceği düşünülür. Kur’an’da cennetten bahsedilen bazı isimler;

  • Darü’s Selam: Esenlik yurdu.
  • Cennetü’l Me’va: Şehitlerin barınacağı cennet.
  • Firdevs: Tüm nimetlerin bulunduğu yer.
  • Darü’l Huld: Ebedi yurt.

Bazı hadislerde cennet nimetlerinin ve güzelliklerinin insan aklına, hayaline sığamayacak kadar büyük olduğu bildirilmiştir. Kur’an’da bahsedilen ile hadisler birleştirildiğinde cennetin yapısı kısmen anlaşılabilir. Cennet, gökler kadar geniş bir yerdir. Cennette hava ne insanı bunaltacak kadar sıcak, ne de dondurucu derecede soğuk olur. Cennette bal ırmakları, pırıl pırıl su kaynakları, bozulmayan sütler bulunur. Cennet içeceği, cennete giren müminlere ikram edilir ve bu içecek kişiye zevk vericidir fakat ne sarhoşluk ne de baş ağrısı yapar. Aynı zamanda cennet yemyeşil ağaçlarla, türlü meyve ve yemişlerle donatılmıştır.

Kur’an’da yer alan bilgilere göre cennette ne uykusuzluk ne de açlık vardır. Cennete sunulan tüm nimetlerin amacı insanı mutlu etmek, ödüllendirmek, sonsuz güzelliklere sevk etmektir. Cennet, müminlerin dünya imtihanını başarıyla geçmesiyle sunulan mükafattır. Fakat cennetlik kimselere sunulan en büyük ödül köşkler, huriler veya yiyecekler değildir. Cennetlik kimselere sunulan en büyük mükafat, Allah-u Teala’yı görecek olmaktır. Allah’ı görme şerefine erişecek olmak, O’nun cemaliyle müşerref olmak dünyadaki tüm imtihanlara dayanma gücü verir.

Cehennem Nasıl Bir Yer?

Allah’ın emir ve yasaklarına uymayan, Allah’a şirk koşan kimselerin yerinin cehennem olduğu, Allah’ın sonsuz merhametinin yanında adaletli olduğu bilinir. Dünya imtihanında başarısız olan kimseler cehennemle cezalandırılır. Kur’an’da cennetin yapısı hakkında bilgiler verilmiş olsa da cehennem hakkında bu kadar bilgi bulunmamaktadır. Cehennemin katları, kaç tabakadan oluştuğu veya yapısal olarak neye benzediği bilinmemektedir. Cehennem hakkındaki en büyük bilgi Hicr suresinde cehennemin 7 kapısının bulunduğu ifadesidir.

Cehennemde cezalandırılacak kimselerin azabı sadece ateş ile olmayacaktır. Cehennemlik kimseler; soğukla, akrep/yılan gibi hayvanların sokmasıyla, bağırsakların parçalanmasıyla, açlıkla, irinli suyla, vücudun büyütülmesiyle, azabın gittikçe artmasıyla, gayya kuyusuyla, zifiri karanlıkla ve daha birçok azap çeşidi ile cezalandırılacaktır. Cehennemde “zemherir” diye çok soğuk bir bölgenin olduğu bilinir. Dayanılması mümkün değildir ve kafirler sıcak ve soğuk cehennem bölgelerinde sırasıyla bulunarak azaba mahkum olacaklardır.

Kur’an‘da cehennem zebanilerinin çok güçlü olduğu, merhametinin olmadığı, sert olduğu ifade ediliyor. Cehennemde çekilen azabın artması için katran elbiseler, ateşten gömlekler, azabı arttırmak için deri değiştirmeler olacağı bildiriliyor.

Cennet ve Cehennemden Bahseden Ayetler

Kur’an-ı Kerim‘de cennet ve cehennem hakkında bilgilerin verildiği ayetler bulunmaktadır. Bu ayetler cennetlik kimselerin huzur bulacağını, cennette her türlü güzelliğe sahip olacağını ve Allah’ın cemali ile ödüllendirileceğini; cehennemlik kimselerin ise büyük bir azapla karşılaşacağını, işlediği günahların cezasını çekeceğini vurgular.

Kehf suresi 31. ayette, Tevbe suresi 72. ayette, Zuhruf suresi 71. ayette; cennet ırmaklarının güzelliğinden, müminlerin yeşil ipekler giyeceklerinden, güzel meskenlerde oturacağından, sonsuz nimetlerden yiyeceğinden ve cennet hayatının sonsuz olacağından bahsedilir.

Kehf suresi 107. ayette, Saffat suresi 64-66. ayetlerde, Vakıa suresi 53-55. ayetlerde; cehennemin kafirler için varış noktası olduğundan, münafıkların azap çekeceklerinden, zakkum yeyip kaynar su içeceklerinden bahsedilir.

Müslümanların Merak Ettiği Cehennem Nasıl Bir Yer?​

Şüphesiz ki Müslümanların hepsi Cennete gitmek ve oranın güzellerine varmak ister. Bir o kadarda Cehennemden korkar ve oraya gitmemek için Allah C.C ‘na dua eder, bağışlanma talep eder. Cehennemi yok saymak küfürdür ve bir Müslümanın Cehennemi inkâr etmesi onu dinden çıkartır. Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde orası hakkında birçok bilgi verilmektedir. Herkesin bildiği gibi oraya kafirler, yani İslam harici diğer dinlere mensup olanlar girecektir. Diğer dinlere mensup olanlar konusunda şunu hatırlatmakta fayda var. İslamiyet gelmeden önce ki, diğer dinler döneminde doğru ve hak olan inanıştakiler buna dahil değildir. En doğrusunu ancak Allah bilir. Cehenneme girecek olan kişiler konusunu detaylı araştırarak gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Her İnsanın Korkması Gereken Cehennem Nasıl Bir Yer?​

Cehennem, insanlar tarafından en çok merak edilen yerlerden birisidir. Orayı görmeyen hiç kimse tam olarak kafasında canlandıramaz ve idrak edemez. Onu düşünmek bile insanın içini sıkar, bunalıma sokar. Oraya gireceklerin yatakları ateşten ve üstlerine örtmüş olacakları örtülerin yine aynı şekilde ateşten oldukları belirtilmektedir. İnsanların orada çeşitli azaplar göreceği ve bir kısmının cehennemde ebedi kalacağı bilinmektedir. Ebedi bir cehennem azabı denilince genellikle Müslümanların tüyleri ürpermektedir. Çünkü orayı en iyi anlatan iki şey, birisi Kur’an-ı Kerim, diğer ise hadislerdir. Bunları ise sadece Müslümanlar idrak etmek için okumaktadır.

Cenab-ı Hak, orada olanların birçok farklı azaba uğrayacağını açıkça bildirmiştir. İnkâr edenlere özel ve büyük acı veren ateşten elbiseler giydirilir. Başlarından aşağı kaynar sular dökülür ve böylece insanların derileri akmaya başlar. Orada kötü insanların başına demir topuzlarla vurulur. Istırap içinde bağırır insanlar ancak artık bunun hiçbir faydası yoktur. Bütün yalvarış, yakarışa rağmen azap bir an olsun durmaz. Herkes yaptığının bedelini öder, muhakkak ki Allah C.C kimseye zulüm etmez.

Orada insanlar prangalara vurulmuş insanlar vardır. Prangalarla beraber yakıcı ateş ile azapları devam eden. Cehennem halkının yiyeceklerinde birinin adı zakkum ağacıdır. Yenildiğinde insanların gram açlığını hafifletmez ve bununla beraber insanların karınlarında sıcak bir su gibi kaynar. Zakkum ağacı yenildikten sonra üzerine kaynar su ile harmanlanmış tarifi olmayan ve aklın almadığı bir içecek verilir. İnsanlar bu içecekten azap duyacağını bildiği halde yine de içeceklerdir. Hatta öyle ki çölde kalan susuz bir deve gibi içecekleri söylenilmektedir. Bunu içtikten sonra kızgın bir ateşe atılıp üzerlerine kaynar su dökülecektir.

Cehennemlik olan kişilerin daha çok azap ve ıstırap çekmesi için bedenleri büyütülür, genişletilir. Bu nedenle insanların azabı daha da çoğalır. Allah için hiçbir şeyde zorluk olmadığı gibi şüphesiz ki bunda da şüphe yoktur. Unutulmamalıdır ki o her şeye gücü yetendir. Dünya hayatının iyi değerlendirilmesi ve ibadetlerin eksiksiz yapılması gereklidir.

1melek.com