Çevre Mühendisi Nedir? Maaşları ve İş İmkanları

Çevre Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar? Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir? Maaşları ve İş İmkanları.

Çevre mühendisi, çevresel sorunların tanımlanması, ölçülmesi ve çözümü için gerekli olan mühendislik uygulamalarını yapar. Çevre mühendisleri, hava kirliliği, atık yönetimi, su kalitesi, toprak kirliliği, enerji verimliliği ve çevresel etki değerlendirmeleri gibi konularda çalışırlar. Çevre mühendisleri, çevresel kirlilik ve zararları önlemek veya azaltmak için çözümler üretir ve uygularlar. Aynı zamanda, çevresel standartların ve yasaların uygulanmasından da sorumludurlar.

Günümüzde kentleşme, kuraklık, iklim değişiklikleri dünya gündeminde en önemli konular arasında yer almaktadır. Ülkemizde ise bu işlerler ilgilenen meslek çevre mühendisleridir. Birçok kişi Çevre Mühendislerinin ne iş yaptığı ve ne kadar maaş aldıklarını merak etmektedirler. Peki, Çevre Mühendisi nasıl olunur? Çevre mühendisi olduktan sonra iş imkanları nelerdir?

Çevre Mühendisi Nedir?

Birçok kişi çevre mühendislerinin ne iş yaptığını bilmemektedir. Peki, Çevre Mühendisi Nedir? Çevre mühendislerinin görevi doğanın ve çevrenin korunmasını sağlamak ve bu yönde araştırmalar yapmaktır. Doğal kaynakların bitmesini değil tam tersine nasıl sürdürülebilir hakkında araştırmalar yapmakta mühendislerinin görevleri arasında yer almaktadır.

Çevre mühendisleri, yapılan her türlü çalışmaların insana ve doğaya zarar vermeyecek şekilde planlanmasında rol oynayan kişilerdir. Ülkemizde bu meslek son yıllarda oldukça popüler bir hale gelmiştir.

Çevre mühendisi başta da söylediğimiz gibi hiçbir zarar vermeden çevreye zararı planlamasını yapan kişilerdir. Doğal kaynakların nasıl daha doğru kullanılabileceğini ve insanların çevreye zarar vermeden nasıl yaşayabileceği hakkında çalışır. Çevre hakkında planlamalar ve düzenlemeler yaparlar.

Bu mühendisler çevreye hiçbir zarar vermeden çevrenin refahını göz önünde bulundurarak çevre düzenlemesini yapan kişilerdir. Doğal kaynakların nasıl daha doğru kullanılabileceği hakkında çalışmalar yürütürler. Çevre için planlamalar yapan kişilerdir.

Eğer çevreyi seviyorsanız ve planlamalar yapmak hoşunuza gidiyorsa çevre mühendisliği mesleğini düşünebilirsiniz. Çevre mühendisliği hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, çevre mühendisliğinin ne iş yaptığını, çevre mühendisliğini nasıl olunduğunu, çevre mühendisi olma şartlarını, çevre mühendisi maaşlarını ve çevre mühendisi iş imkânlarını merak ediyorsanız bu yazımızı okuyarak en doğru ve detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Çevre Mühendisi Ne İş Yapar?

Bir çevre mühendisinin görevleri arasında iklim değişiklikleri, kuraklık ve ormansızlaşma gibi konulara çözüm getirmek vardır. Bilim ve mühendislik alanında eğitim alırlar okullarda öğrendikleri bilgileri işlerinde uygulamalı ve sorunlara çözüm getirmelidir. Çevre mühendisleri her zaman doğayı ve çevreyi korumalıdır. Bu alanda bir problem varsa bunu bilimsel becerileri ile halletmelidir.

Hadiseler ile ilgili çevredeki olan şeylerle alakalı raporlar hazırlar. Bu raporları gerektiğinde ilgili kurumlara sunar. Bu raporda karşılaşılan problemler ile ilgili planlar ve projeler geliştirir. Diğer çevre ile ilgili ve yapılarla ilgili mesleklerle birlikte olarak büyük işler başarılar. Doğal kaynakları korumak amacıyla çalışmalar yaparlar.

TÜİK’in verilerini analiz ederler. Yapılan üretimlerin yönetmeliğe uygunlukları ile ilgilenirler. Üretim sürecinde çevreye zarar verilmesini engellemek amacıyla projeler geliştirir ve bunları uygularlar. Üretim sürecinde çevreye verilebilecek zararları belirlerler. Çevre mühendisleri numune alabilir, laboratuvarda çalışabilirler.

Çevre mühendislerinin diğer görevleri ise şunlardır.

 • Çevredeki atıkları yok etmek,
 • Vatandaşlara güvenli içme suyu temin etmek,
 • Çevresel tehlikeleri kontrol etmek ve zamanında müdahale etmek,
 • Geri dönüşümü iyileştirmek,
 • Su, toprak ve hava kirliliklerini önlemek çevre mühendislerinin görevleri arasında yer alır.

Bu alanda çalışan mühendislerin bazı görevlerini şu şekilde  sıralayabiliriz:

 1. Çevresel sorunları tanımlamak ve ölçmek.
 2. Çevresel kirlilik ve zararların nedenlerini belirlemek.
 3. Çevresel etki değerlendirmeleri yapmak.
 4. Çevresel kirlilik ve zararları önlemek veya azaltmak için çözümler üretmek.
 5. Atık yönetimi planları ve programları oluşturmak.
 6. Su kalitesi ve su kaynaklarının yönetimi ile ilgili projeler geliştirmek.
 7. Hava kirliliği ve kontrolü ile ilgili teknik uygulamalar yapmak.
 8. Enerji verimliliği ve alternatif enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar yapmak.
 9. Çevresel standartlar ve yasaların uygulanmasından sorumlu olmak.
 10. Çevre mühendisliği ile ilgili teknik raporlar ve dokümanlar hazırlamak.

Görev Detayları:

 1. Çevresel sorunların tanımlanması ve ölçülmesi: Hava kirliliği, atık yönetimi, su kalitesi, toprak kirliliği, enerji verimliliği gibi çevresel sorunların tanımlanması ve ölçülmesi için gerekli olan teknik analizler yapar.
 2. Çevresel etki değerlendirmeleri: Endüstriyel projelerin, inşaatların ve diğer faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerini değerlendirir.
 3. Çevresel kirlilik ve zararların azaltılması: Çevresel kirlilik ve zararların azaltılması için teknik çözümler üretir ve uygular.
 4. Çevresel standartların ve yasaların uygulanması: Avrupa Birliği tarafından belirlenen çevre yönetim ve koruma standartlarının uygulanmasından sorumludurlar.
 5. Çevresel farkındalık oluşturma: Çevresel sorunlar konusunda toplum ve endüstriyel sektörler arasında farkındalık oluşturma işini yapar.
 6. Çevresel koruma ve sürdürülebilir enerji kaynakları: Çevre koruma faaliyetlerinin planlanması ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi konularda da önemli rol oynamaktadır.
 7. Atık yönetimi ve geri dönüşüm: Atık yönetimi ve geri dönüşüm faaliyetlerini planlar ve uygular.
 8. Su kaynaklarının korunması ve yönetimi: Su kaynaklarının korunması ve yönetim faaliyetlerini yapar.

Çevre Mühendisi Nasıl Olunur?

Oldukça popüler bir meslek haline gelen çevre mühendisliği, merak edilen meslekler arasında yer almaktadır. Özellikle iş imkanı yüksek bir meslek arayan kişiler çevre mühendisliği okumayı tercih edebilirler. Peki, Çevre Mühendisi olmak için hangi bölüm okunmalıdır.

Çevre Mühendisi olmak isteyen bir kişi üniversitede 4 yıllık Çevre Mühendisliği bölümü okumalıdır. Alanından başarı ile mezun olan kişiler kolayca iş bulma imkanına sahiptir.

Çevre mühendisi olabilmek için öncelikle lise eğitimini tamamlamış olunmalıdır. Sonrasında ise üniversite sınavına girilir. Çevre mühendisliğini kazanabilecek kadar puan alınmış olması ve çevre mühendisinin tercih edilmiş olması gerekir. Çevre mühendisliğinin kazanılması durumundaysa 4 yıllık çevre mühendisliği eğitimi alınır. 4 yıl sonunda kişi çevre mühendisi olmuş olur. İstenilirse yüksek lisans yapılarak yüksek çevre mühendisi de olunabilir.

Çevre mühendisliği üniversite taban puanlarına bakıldığında en iyi üniversitede 447 puandır. En düşük puanla öğrenci alan üniversite ise Mersin Üniversitesidir. Mersin üniversitesinde bu mühendisliğin taban puanı 283 puandır. Diğer puanlar ise bu iki üniversitenin puanları arasında değişmektedir. Toplamda 30 civarında üniversitede Çevre mühendisliği eğitimi verilmeye devam ediyor. Tabi ki ne kadar yüksek puanlı üniversite o kadar kolay iş bulmak demektir.

Çevre Mühendisi Olma Şartları Nelerdir?

Çevre mühendisleri sürekli kendilerini geliştirebilecek ve araştırmayı seven kişiler olmalıdır. Karşılaşılan sorunlar karşısında hızlıca çözüm üretebilme becerisi olması gerekir. Araştırma yapmaktan zevk alması gerekir.

Diğer mimarlarla, mühendislerle, sosyologlarla birlikte çalışacağından dolayı takım çalışmasını iyi yapıyor olması gerekir. Analiz yapma yeteneği olmalı ve detay noktaları gözden kaçırmayan kişiler olması gerekir. Sorumluluk alabilen kişiler olmalıdır. Kendini yazılı ifade edebilmesi ve normal ifade edilmesinin iyi olması gerekir.

Çevre Mühendisi olmak isteyen kişiler bazı nitelikler taşımak zorundadır. Bu nitelikleri taşıdığını düşünen kişiler Çevre Mühendisi olabilirler. Bu niteliklerden bazıları şunlardır:

 • Çevre mühendisleri çözüm üretebilecek kabiliyete sahip olmalıdır.
 • İş birliği ve takım çalışmalarına katılabilmelidir.
 • Çevre mühendisleri mesleki etik ve sorumluluk bilincinde olmalıdır.
 • Mühendislerin sözlü ve yazılı iletişimleri kuvvetli olmalıdır.
 • Çevre mühendisi mesleki alanda kendini yetiştirmeli ve gelişlere açık olmalıdır.
 • Yaptıkları analizleri dikkatli ve detaylı bir şekilde incelemelidir.

Çevre Mühendisi Maaşları Ne Kadar? 2024

Çevre mühendisleri ister kamuda isterse özel sektörde kolayca iş bulabilirler. Ancak şu anda devlet sektöründe çalışan bir Çevre Mühendisi özel sektörde çalışan bir mühendisten daha iyi bir ücret almaktadır. Bir Çevre Mühendisi Maaşı yine mühendisin tecrübesine göre farklılık gösterecektir.

 

Pozisyon İsmi En Düşük Ortalama Maaş En Yüksek
Çevre Sağlığı Teknisyeni 24.000₺ 30.000₺ 32.000₺
Çevre Mühendisi 34.700₺ 43.400₺ 137.500₺
Çevre Müdürü 53.100₺ 66.400₺ 94.400₺

Deneyim yılına göre çevre mühendisi maşşaları.

Yıllar En Düşük Ortalama Maaş En Yüksek
0-1 Yıl 22.800₺ 28.500₺ 42.500₺
1-3 Yıl 29.800₺ 37.200₺ 85.000₺
4-6 Yıl 35.700₺ 44.600₺ 90.000₺
7-9 Yıl 38.200₺ 47.800₺ 112.500₺
10-14 Yıl 43.900₺ 54.800₺ 112.500₺
15+ Yıl 45.600₺ 57.000₺ 137.500₺

Çevre Mühendisi İş İmkanları Nelerdir?

Çevre mühendisleri, okuldan mezun olduktan sonra birçok alanda kendilerine iş imkanı bulurlar. İş olanağı bu kadar fazla olan bir meslek elbette rağbet görmektedir.

Çevre mühendislerinin iş imkanı bulabilecekleri iş alanlarından bazıları şunlardır:

 • Belediyeler ve ilgili bakanlıklar
 • Danışmanlık firmaları
 • Fabrikalar ve inşaat firmaları
 • Kalite kontrol birimleri

Çevre mühendisleri bakanlıklarda, il Çevre ve Şehircilik müdürlüklerinde, Türkiye İstatistik kurumunda, TÜBİTAK‘ta, üniversitelerde ve bunun gibi birçok yerde çalışabilirler. Bu alanda görev yapan mühendislerin işsizlik sorunu yaşaması düşünülmemektedir.

Şu anda bu pozisyonda olan mühendis açığı bulunmaktadır. Başlangıç maaşının çok olmamasının yanında kolay bir şekilde iş bulunabilecek bir meslektir. Ayrıca yaptığı iş itibarı ile eğlenceli olan, kişilerin canının sıkılmayacağı bir meslektir. Sayısalı seviyorsanız, çizim yapmak, numune almak ve laboratuvarda vakit geçirmek hoşunuza gidiyorsa bu mesleği seçebilirsiniz.

Çevre mühendisliğinden başarı ile mezun olan kişiler bu alanlarda iş bulabilir ve güzel bir maaş ile alarak çalışabilirler.

Aerodinamik Nedir? Aerodinamik Ne İş Yapar? Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir?Aerodinamik Maaşları ve İş İmkanları. 

 

 

1melek.com