Cuma Günü Okunan Dua

Cuma günü, Müslüman âleminin kutsal günü olup bu mübarek cuma günü okunan dualar önem arzeder. Bu kutsal günü bol bol ibadet ederek geçirmeli böylesine önemli bir günün feyzi ve bereketinden faydalanmalıyız.

Cuma günümüzü bol bol zikir çekerek, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e salavat getirerek, Kur’an okuyarak ve dua ederek güzel ameller ile geçirmeliyiz. Cuma günü okunan her dua kıymetlidir. Cuma günü okunan dua ve Türkçe anlamına yazımızda ulaşabilirsiniz.

Cuma Günü Okunan Dua
Cuma Günü Okunan Dua

Peygamber Efendimiz Buyuruyor

Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür. Zira ilk insan olan Adem (a.s) cuma günü yaratıldı ve o gün cennete konuldu. Cuma günü dünyaya indirildi ve  o gün tövbesi kabul edildi, cuma günü öldü ve o gün kıyamet kopacaktır. (Müslim)

Allah (c.c.) Cumartesi gününü Hz. Musa (a.s)’e, Pazar gününü Hz. İsa (a.s)’e ve haftanın en faziletli günü olan Cuma gününü de Son Peygamber olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e kutsal kılmıştır.

Böylesine önemli bir günü bol bol ibadet ederek geçirmek çok kıymetlidir. Bu güne özel yapılabilecek en önemli ibadet şüphesiz Cuma vaktinde camide olmak, bugüne özel olarak okunan hutbeyi dinlemek ve Cuma namazını eda edebilmektir.

Bunun haricinde bol bol zikir çekmek, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e salavat getirmek, Kur’an okumak ve dua etmek de güzel ameller arasındadır.

Böylesine önemli bir günde Kur’an-ı Kerim’den pek çok sure dua niyetiyle okunabilir. Pek çok zikir çekilerek Allah’u Teâlâ’dan dilek ve istekler niyaz edilebilir.

Okunabilecek güzel dualardan birisi de şu şekildedir; Cuma namazından sonra;

Cuma Günü Okunan Dua 

“Allahümme yâğaniyyü, yâhamîdü, yâmübdiü, yâmu’îdü, yârahîmü, yâvedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.”

“Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allah’ım. Beni helal ettiklerinle iktifa ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsan ederek beni Senden başkasına muhtaç etme!”

Cuma Gecesi Okunan Dua

Bu dua haricinde Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in bildirdiği bir başka dua da şudur;

Resulullah (s.a.v) buyurdu ki: Her kim bu kelimeleri Cuma gecesi 7 kez okur da o gece vefat eder ise cennete girer. Cuma günü ölürse, yine cennete girer. Bir rivayette ise  “şehit olarak ölür. denilmiştir. Bu duaya Seyyidü’l-Îstiğfar yani tövbelerin başı da denilir ki, o dua da şudur:

Seyyidül istiğfar duası
Seyyidül istiğfar duası

“Allahümme ente Rabbi lâilahe illâente. Halaktenî ve eneabdüke ve ene alâahdike ve va’dike mesteta ‘tü. E’ûzü bike minşerri mâsana ‘tü Ebûüleke bini ‘metike ve ebûü leke bizenbî fağfırli feinnehü lâ yağfırüzzünübe illaente. .”

“Ey Allah’ım! Benim Rabbim sensin. Senden hariç hiçbir ilah yoktur. Beni yaratan sensin. Ben ise senin kulunum. Ben taakatimin (gücümün) yettiği kadar ahdin ve vaadin üzerineyim. Ben senin bana ihsan ettiğin /verdiğin) nimetlerini itiraf ediyor, günahlarımı ise kabul ediyorum.

Öyleyse mağfiret eyle beni. Şu bir gerçek ki günahları senden başkası afvedemez. Ben işlediğim şeylerin şerrinden Sana sığınıyorum. ”

Dua her zaman makbul ve güzeldir. Ancak cuma günü içinde bir saat var ki o saate yapılan dualar red olunmaz. O saati yakalamamız duasıyla..

Cuma Günü Hakkında Detaylı Bilgi için bu makalemize göz atabilirsiniz.

Cuma Günü Yapılan İbadetleri öğrenmek için bu makalemize göz atabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Cuma Günü Hakkında Öğütlerini bu yazımızda sizlerle paylaştık.

Yorum yapın

1melek.com