Cuma Günü Yapılan İbadetler

Cuma Günü yapılan ibadetler konusunu işleyeceğiz bu yazımızda inşallah. Cuma günü Müslüman aleminin en faziletli günüdür. Bu günde yapılan ibadetlere iki misli daha fazla sevap verilmektedir.

Cuma günü yapılan ibadetler nelerdir? Bu konuyu araştırdık ve bir araya getirdik. İbadetler her zaman kıymeti vardır. her daim önemi vardır. Lakin bazı vakitler var ki o zamanlarda kıymetine kıymet katılır. Mübarek gece ve yerler gibi. İşte cuma namazı ve cuma günü o kıymetli vakitlerden biridir.

Hz. Peygamber (s.a.v) diyor ki “Size bir sureden haber vereyim mi? Azameti (büyüklüğü) sema (gökyüzü) ile arz (dünya) arasını doldurmuştur. Onu 70.000 melek teşyî’ (uğurlamak) etmiştir? O sure Kehf suresidir. Her kim cuma günü kehf suresini okursa Allah (c.c.) bir daha ki cumaya kadar ona mağfiret eder ve  sonun da üç gün de ziyâdesi (fazlası) vardır.

Ve semaya (gökyüzüne) ulaşan bir nur verilir ki deccal’in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı zaman kehf surenin sonundan beş âyet okuyan hıfz (muhafa) olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır. (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir)

Yine bir hadiste vardır ki “Cuma gününde bir saat vardır ki bir kul dua ederken  bir şey ister ve o saate denk gelir ise Allah muhakkak ona icabet eder. Ashab-ı kiram Hz. Peygambere bu saat hangi saattir. Sorduklarında, ikindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir.  (Tirmizi)

Her kim cuma namazından sonra (kimseyle konuşmadan ve yerinden kalkmadan) İhlas, Felak ve Nas surelerini 7’şer kez okursa Allah (c.c.) onu bir daha ki cuma vaktine kadar, ona zarar verebilecek her şeyden muhafaza eder.” ( Mahmud Sami Ramazanoğlu Dualar ve Zikirler)

Cuma Günü Yapılacaklar

Salavat getirmek

Cuma günü yapılan ibadetler için en işlerden birisi salavat getirmek ve tövbe etmektir. Seyyidül istiğfar olan tövbe duasını bu gün okumak çok kıymetlidir.

Seyyidül istiğfar duası
Seyyidül istiğfar duası

Allahümme ente Rabbi la ilahe ente Halakteni ve ene Abdüke ve ene ala ahdike ve va’dike mesteta’tu. Euzü bike min şerri ma sana’tu Ebu leke bi ni’metike aleyye ve ebu’u bi zenbi fağfirli, fe innehu la yağfiruz – zunübe illa ente

Allah’ım, Benim Rabbim sensin. Senden başka (hariç)  ilah yoktur. Beni yaratan sensin ve ben senin kulunum. Ve ben imanımda ve kulluğumda taakatim (gücüm) yettiğince senin ahdü misâkın (verdiğim söz) üzerineyim. Yâ Rabbi! Yaptığım şerlerden kötülüklerinden sana sığınırım: Ve senin bana ihsan ettiğin nimetleri ikrar (açıkça söylemek) ve itiraf ederim. Kusurlarımı ve günahlarımı da ikrar (açıkça söylemek) ve itiraf ederim. Yâ Rabb! beni afv ü mağfiret (afv) eyle. Çünkü senden başka bu günahları afv ü mağfiret edecek kimse yoktur.

Gusül Abdesti Alıp Cuma Namazına Hazırlanmak

Cuma vakti
Cuma vakti yapılacaklar

Cuma Hutbesini Dinlemek

Cuma namazında hutbe okunduğu sırasında cemaatin birbiriyle konuşmaması hatta selam alıp vermemesi, nafile namaz vb hiçbir iş ile uğraşmaması gerekir. Cuma namazına hutbe okunmaya başladıktan sonra gelen kişi ilk sünneti kılmadan oturarak  hutbeyi dinlemelidir.

Peygamber Efendimiz (sav) bu hutbesiyle ilgili “Cuma namazında imam hutbeyi okurken, birisi arkadaşına (sadece) ‘dinle’ dese (bile ) boş, lüzumsuz (faydasız) konuşmuş olur.” (Buhari)

Hutbe aynı zamanda bayram namazlarında da okunur, bayram hutbeleri sünnet iken cuma hutbesi farzdır.

Cuma Namazı Kılmak

Cuma namazını kılmak farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah cuma suresi 9. Ayette “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında (ezan okunduğunda) alışverişi hemen  bırakıp Allah’ı anmaya (zikre) koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır (iyidir). buyurmaktadır.

Hz. Peygamber’de (s.a.v.) “Cuma namazına kılmaya gitmek, ergenlik (buluğ) çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebu Davud) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanından şimdiye kadar kılına gelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ayrılığı olmamıştır.

Cuma Günü Yapılan İbadetler ve Zikirler

Cuma günü namazdan evvel 100 defa “Ya Allah, Ya Hu” okuyan kimsenin ve yine o gün akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma namazını eda ettikten sonra 100 defa “Ya Rahman” okuyanın unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri dahi nurlanır.

Cuma namazını eda ettikten sonra 100 defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar afv mağfirete nail olurlar.

Cuma gecesi 1000 kez “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyan kimsenin kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyan kimsenin duası kabul olup işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle devamlı cuma günleri 10’ar kez “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan birisi zengin olur.

Cuma geceleri 100 kez “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve kendisine zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma namazını eda ettikten sonra 100 defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyan kimse af olunur.

Cuma namazında hutbe sırasında 100 kez “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyan kimse Cenab-ı Allah hidayete erdirir ve kalp gözü açılır.

O gün ” Ya Veliyyü Ya Allah” esmasını (1000) kez okuyan kişi her istediğine kavuşur.

Yine o gün “La İlahe İllalahü’l Melikü’l Hakku’l Mü Bin” (200) kez zikreden biri Allah’tan ne isterse verilir.

Cuma Günü yapılan ibadetler bizim için çok kıymetlidir. Değerini bilelim ve elimizden geleni yaparak bu zamanları değerlendirelim. İnşallah dualarımız ve ibadetlerimiz kabul olunur vesselam..

Cuma Günü Önemi ve Cuma Günü Özelliklerini yazdığımız makalemizi okumak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Cuma Günü Hakkında Öğütlerini yazdığımız makaleyi de okumak isteyeceğinizi düşündük.

Yorum yapın

1melek.com