Daha Azimli Olmak İçin Önemli Tavsiyeler

Daha Azimli Olmak İçin Önemli Tavsiyeler Daha azimli olmak için değerli öneriler. Kişinin kendini cesaretlendirmesi, sorumluluk duygusunu geliştirmeye gayret etme, uzun vadeli hedefler koyma, mükemmel yerine iyi performansı hedefleme alışkanlıklarının tümünün geliştirilmesi şeklinde ifade edilirler. Daha azimli olmak için önemli tavsiyeler izlendiğinde, hayat kalitesi ve başarıyı da yükseltmektedir. Kişiliğin oturması, hayat ve iş yaşantısında daha kolay yol alınması için önemli olan bu tavsiyeler ile korku ve başarısızlık hissi gibi kaygılar azaltılır.

Kendinizi Cesaretlendirin

Kendini cesaretlendirme, daha azimli olabilme konusunda etkili ve beraberinde başarı oranını yükselten bir uygulamadır. Cesaret ölçülmesi zor bir kavram olsa da, bir iş sırasındaki dayanım gücünü ve metaneti gösterir. Korkuyu yönetme ve kendine cesaret vermek için telkinde bulunma, başarıyı yönetmek için gereklidir. Cesarete sahip insanlar başarısızlıktan korkmazlar ve başarısız olmaları durumunda yeni bir işe başlayabileceklerini bilirler.

Bu kapsamda kişi kendine yenildiği zamanlarda da bir şeyler öğrendiğini ve bu deneyimlerin bir sonraki aşamada işine yarayacağını telkin etmelidir. Anksiteye, depresyon, mükemmeliyetçilik, kişinin kendisini cesaretsiz hissetmesine yol açan etkenlerdir. Bu kapsamda kişi her gün kendini korkutan bir iş eyleminin bir tanesinin üzerine giderek, onu başarmayı hedeflemeli ve sonunda hiçbir korku olmadığını deneyimlemelidir.

Daha Azimli Olmak İçin Önemli Tavsiyeler 2

Sorumluluk Duygusunu Geliştirin

Sorumluluk duygusunu geliştirmek, daha azimli bir insan olmayı destekleyen, uyumluluğu yükselten faaliyetlerden biridir. İnsan karakterini ortaya koyan 5 büyük kuram bulunur. Bu kuramlar daha azimli olmak için önemli tavsiyeler verme yolunda etkili bilgileri sunarlar. Deneyime açıklık, sorumluluk, dışa dönüklük, uyumluluk, duygusal tutarsızlık kuramları çerçevesinde nerede durulduğu ise kişinin hayat kalitesini temsil eder.

Kuramlar kapsamında, kişi sorumluluk duygusunu geliştirerek, daha azimli bir insan haline gelir. Bir iş sorumluluğunu, ailede bir olayı üstlendiğinde bundan kendinin de fayda sağlayacağını düşünerek, sorumluluk duygusunun bireyi baskılaması azaltılır. Kişi, yaptığı iş veya olayı kendine ait ve yeteneklerini sergilediği bir kavram olarak görmeye çalıştığında, cesaret artar.

Daha Azimli Olmak İçin Önemli Tavsiyeler 3

 

Uzun Vadeli Hedefler Koymak

Hedefleri uzun vadede belirleme, cesareti yükseltirken, kişinin başarı oranını da artıran bir uygulamadır. Uzun vadeli hedefler koymak sadece bir iş konusunda değil, hayatın her alnında cesareti getiri. Bir dünya gezinse çıkmak isteyen kişi, , ilk etapta rotalarını belirleyip, bu rotaların en sonuna en çok gitmek istediği yeri ekleyerek, motivasyonunu yükseltir. Aynı durum iş programlarında yapılıp, bitiş noktasına en çok varılmak istenilen hedef yerleştirilerek, o zaman elde edilecek olumlu sonuçlar sıralanır.

Daha Azimli Olmak İçin Önemli Tavsiyeler Bu kapsamda uzun vadeli hedefler bir program üzerinde görsel olarak biçimlendirildiğinde, beyinde yansımaları daha farklı gelişeceğinden moral ve motivasyonun artış etkisi ile cesaret yükselir.

 

Daha Azimli Olmak İçin Önemli Tavsiyeler 4

 

Mükemmeli Değil İyi Performansı Hedefleyin

Mükemmellik yerine ideal performansı hedeflemek, cesareti yükselten ve hayatın her alanında daha yüksek başarıyı getiren bir yöntemdir. Diğer yandan, kişinin elindeki imkanlar ile en iyisini yapmaya çalışması, belirli bir süre sonra deneyiminin ve becerisinin yükselmesine ortam hazırlar. İşte ve yaşamda becerinin yükselmesi ide yeni adımlar atılırken korkuyu ve kaygıyı azaltacağından, cesareti yükseltir.

Kişi ilk başladığı işte elindeki imkanlar ile en iyi performansı ortaya koyup, olumlu sonuçlar aldığında, izleyeceği yolun formülünü çözer. Bu kapsamda bir sonraki hedefte yakalayacağı başarı hakkında kaygı duymayı bırakarak, daha azimli olmak için önemli tavsiyeler arasında yer alan iyi performansı hedefleme kapsamında sadece konuya odaklanır.

 

Daha Azimli Olmak İçin Önemli Tavsiyeler 5

 

1melek.com