Depresyondan Kurtulmak İçin Dua

Depresyondan kurtulmak ve ruhi bunalımlardan kurtulmak çağımıza en yaygın ortaya çıkan durumdur. Böyle durumlardan kurtulmak için doktora gitmekle beraber yapacağımız dualarında etkisi büyüktür.

Bu yazımızda depresyondan kurtulmak ve ruhi bunalımlardan kurtulmak noktasında hangi duaları okuyabiliriz ve neler yapabiliriz konusunu işleyeceğiz.

Ayetin ifadesi ile kutsal kitabımız olan Kuran şifa kaynağıdır. Birçok ayet ve surelerin ruhsal bunalımlara ve hususen depresyon olmak üzere birçok rahatsızlıklara faydalı olduğu tecrübelerle sabittir.

Depresyondan Kurtulmak İçin Dua

“Ya mübdie berâya ve muideha ba’de fenaiha bigudretihi ya mübdiü vebi hürmeti Muhammedin ve ehli beyti Muhammed.”

”Ey yoktan var eden ve her şey yok olduktan sonra tekrar dirilten yüce Rabbim, Hz. Muhammed (s.a.v) ve yakınlarının hürmetine şifa ihsan et” manasına gelen bu duanın gerek ruhsal yönden meydana gelen gerek bunalım durumlarından ve depresyon hastalığından kurtulmak, şifaya nail olunması için günlük olarak okunmaya devam edilmesini tavsiye ederiz.

Ayet-el Kürsi Suresinin 7 Defa Okunmalı; Depresyondan kurtulmak ve Ruhsal bunalımdan çıkmak için Ayet-el Kürsi ayetlerini günlük olarak 7 kez okunmasını tavsiye ederiz. Bu ayetlerin vesile ile Yüce Allah’ın izni, takdiri ve keremi ile inşallah o kişinin hastalıklarından en kısa zamanda kurtularak şifa bulur.

Fatiha, İhlas, Felak Ve Nas Sureleri 7 Defa Okunmalı; Ruhsal bunalıma ve depresyon iyi gelen dualar denilince ilk akla gelen Fatiha, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Günlük olarak 7 defadan az olmamak şartıyla okunması ve buna devam edilmesi tavsiye edilir. İnşallah en kısa vakitte bulunulan durumdan kurtularak şifaya kavuşmasına vesile olur.

Taha Suresinin Ayetleri Okunmalı; Taha suresinin 25,26,27 ve 28.ayetlerinin günlük olarak imkan nispetinde çokça okunması tavsiye edilir. İnşallah bu ayetleri okuyan kimsenin bulunduğu rahatsızlıklardan kurtulmasına ve şifasına vesile olması umulur.

Ruhi Bunalımlar İçin Dualar

Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azîm. Duası Günlük Olarak Okunmalı; Ruhsal bunalım, depresyondan kurtulmak, sinir hastalıkları gibi durumlardan kurtulmak için yukarıda yazılan duanın günlük olarak imkân nispetinde 100 kez okunmalıdır. Günlük devam edilmesi durumunda, inşallah okuyan kimsenin bu gibi rahatsızlıklarından kurtularak şifaya kavuşmasına vesile olur.

Esmaül Hüsnadan olan El Kuddüs İsm-i Şerifi Her gün 170 Defa Okunmalı; Yüce Rabbimizin her bir isminin binler faydası ve etkileri vardır. Bu isimlerden birisi olan  El Kuddüs esmasının günlük olarak 170 defa okunması ile ruhsal bunalımdan, depresyon ve sinir hastalıklarından kurtularak şifa bulunması açısından faydalı olacağı umulur. İmkan nispetinde günlük olarak 170 defa okunmaya devam edilmesini tavsiye olunur.

Esmaül Hüsnadan olan El Muğni İsm-i Şerifi Her gün 1100 Defa Okunmalı; Yine Allahın 99 adet ismi-i şeriflerinden birisi olan ve pey çok faziletleri bulunan El Muğni ismi okunmalıdır. Ruhsal bunalım ve depresyon gibi rahatsızlıkların şifa bulmasında büyük etkisi bulunması nedeniyle bu esmanın günlük olarak imkan nispetinde 1100 defa okunmalıdır.

Yine inşirah suresi ezberlenerek okunması elbette faydalı olacaktır. Unutmayalım ki gerek burada belirtilen dua ve sureler gerekse başka işer için okunana dualarda ihlas ve samimiyet mutlaka olmalıdır ve şifayı verecek olan sadece Allah’tır. Şifayı Allahtan beklemeliyiz bunlar ise bir vesiledir.

Depresyondan kurtulmak ve ruhi bunalımlardan çıkmak için okunan dua ve sureler tıbbi yönden gerekli tedavilerin alındıktan sonra okunur. Söz konusu dua ve surelerin günlük olarak belirtildiği sayı adedince okunmaya devam edilmesinde büyük faydalar bulunduğunu belirtmekte fayda görmekteyiz.

Nazar belirtileri nelerdir ve nazar duası nedir makalemizi okuyabilirsiniz.

Yorum yapın

1melek.com