Güncel Diş Hekimliği Maaşları 2024

Diş Hekimliği Maaşları: Diş hekimi maaşı meslekteki tecrübelerine, devlet ve özel hastane gibi çalışma alanlarına göre belirlenmektedir. Diş hekimlerinin maaşları hesaplanırken birçok faktör göz önünde bulundurulmaktadır. Bununla birlikte kendi muayenehanesini  açan diş hekimleri de bulunmaktadır. Bu diş hekimlerinin kazancı maaşlı olarak çalışanlara çok daha fazladır. Özel sektörde çalışan ile devlet kademesinde çalışanların maaş farklarının olması tamamen kurumlardan kaynaklanır. Diş hekimi maaşı 2024 hesaplaması yapılırken her yıl olduğu gibi enflasyon oranları da dikkate alınır. Doktorun uzmanlık alanı da yine aldıkları maaşlara eki eden unsurlardan biridir. Diş hekimleri kendi merkezlerinde hizmet verdiklerinde yapılan işlem türlerine göre fiyatlandırma tarifesi uygularlar. Bu fiyatlandırmalara etki eden alanlar şunlardır:

 • Sont aracı ile diş muayenesi yapma
 • Genel diş muayenesi
 • Diş röntgeni çekilmesi
 • Diş dolgusu yapılması
 • Dişe anestezi uygulanması
 • Apseli diş işlemleri
 • Köprü ve protez işlemleri
 • Kanal tedavilerinin yapılması
 • Diş eti tedavisi uygulanması
 • Lokal ve genel anestezi uygulaması yapılması

Gibi işlemler hekimlerin aylık kazancına etki etmektedir. Ancak devlette ve özel hastanelerde çalışan diş doktorlarının aldıkları maaşlar sabittir. Bu kişiler yıllık zam oranları neticesinde her yıl daha yüksek maaş alma şansına sahip olabilirler.

 1. Devlet Diş Hekimi Maaşı 2024
 2. Stajyer Diş Hekimi Maaşı 2024
 3. Mesleğe Yeni Başlayan Diş Hekimi Maaşı 2024
 4. Uzman Diş Hekimi Maaşı 2024
 5. Özel Diş Hekimi Maaşı 2024
 6. ADSM Diş Hekimi Maaşı 2024
 7. Kendi Kliniği Olan Diş Hekimleri Ne Kadar Kazanır 2024

dis hekimi maaslari

2024 Diş Hekimi Maaşı

Özel Hastane Diş Hekimi Maaşı için net bir tutar söylemek mümkün değildir. Ancak ortalama olarak 30.000 TL tutarında ücret aldıkları bilinmektedir. Bu maaş tutarı diş hekimlerinin çalıştığı kliniğin veya hastanenin kendi fiyat politikasına göre farklılık gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra özel hastanelerde diş hekimlerinin deneyim süreleri ve uzmanlıkları da yine maaşlarına etki eden en önemli faktörler içerisinde yer almaktadır.

Hastanelerde her zaman diş hekimi ihtiyacının olduğu bilinmektedir. Ancak uzman ve deneyimli bir diş hekimi bulmak hastaneler için pek kolay bir durum değildir. Bunun için de özellikle özel hastaneler diş hekimlerinin maaşları konusunda çok daha titiz davranmakta ve daha yüksek ücretler vermektedir.
Eğer devlette asistanlığını tamamlamış bir hekimi 18.980₺ / 25.000₺ gibi bir maaş alıyor ise aynı hekim özel hastanede ortalama olarak 20.000₺ / 50.000 TL gibi bir maaş alabilmektedir. Bu durum sadece uzman olan diş hekimleri için değil asistan diş hekimleri için de geçerlidir. Diş teknisyeni olarak da bilinen diş hekimi asistanları da çalışmış oldukları alan ile ilgili uzmanlaşarak bu bölümde daha yüksek tutarlarda maaşlar alabilmektedir.

2024 Güncel Diş Hekimi Maaşlarının ortalamasını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

2024 Güncel Diş Hekimi Maaşları Aylık Ücret
Devlet Diş Hekimi En Düşük Maaş 40.900₺ / 62.700₺
Stajyer diş hekimi En Düşük Maaş 5100.64₺
Mesleğe yeni başlayan diş hekimi En Düşük Maaş
31.100
Uzman diş hekimi En Düşük Maaş
42.200₺
ADSM diş hekimi En Düşük Maaş
17.000₺ / 22.000₺
Doçent Hekimi En Düşük Maaş 40.900₺ / 97.600₺
Kendi Kliniği Olan Diş Hekimleri En Düşük Maaş 85.900₺ / 170.000

 

Dis hekimi maaslari 2024

Stajyer Diş Hekimi Maaşı

Diş hekimi olarak göreve başlamadan önce her öğrenci bulunduğu şehirde ya da başka şehirlerdeki hastanelerde stajyer olarak görev yaparlar. Staj süresince hem mesleklerinin dinamiklerine daha iyi hakim olabilirler hem de bu süreçte hastane ortamlarına alışma imkanı bulurlar. Stajyer diş hekimleri de diğer mesleklerde olduğu gibi devletten maaş alırlar. Ancak maaş alma durumları özel ve kamu hastanesi olmasına göre farklılık gösterir.

Stajyer diş hekimi maaşı da bu kapsamda oldukça ilgi çeker. Bu kişilerin maaşları 2024 yılında 5 bin 100 TL 64 kuruş olarak güncellenmiştir. Hesaplamalar da memur aylık gösterge rakamının belirtilen bir oran ile çarpılarak yapılır.

 

Mesleğe Yeni Başlayan Diş Hekimi Maaşı

Mesleğe yeni başlayan diş hekimi maaşı en düşük maaş olmakla birlikte her sene zam oranları ile daha yüksek olarak ödenir. Meslekte yeni olmaları ve çalışılan hastane gibi durumlar diş hekimlerinin maaşlarına etki etmektedir. Yeni mesleğe adım atan diş hekimleri 8. derecede 1 kademe oldukları için maaşları da bu dereceye göre hesaplanmaktadır.

Bu kişiler 2024 senesinde 31.100 TL maaş almaktadır. Bu kişiler evli ve çocuklu ise maşları bir miktar daha fazla olur. Net dişçi maaşları konusunda her zaman net olarak bilgi vermek mümkün olmaz. Böyle durumlarda diş hekiminin meslekteki yılı, çalıştığı sektör gibi detayları dikkate almak gerekir. Özel hastane ve polikliniklerde ise diş hekimlerinde 35 bin ile 39 bin arasında bir maaş ödemesi yapılmaktadır.

Uzman Diş Hekimi Maaşı 2024

2024 Uzman Diş Hekimi Maaşı devlet hastaneleri için en düşük 42.200₺ / 67.000₺ TL arasında değişebilmektedir. Bu ücret uzman diş hekimlerinin görev yaptıkları bölgeye ve iş yoğunluklarına göre de yükselebilir. Diş hekimliğinde özellikle uzmanlar arasında adını duyurmuş doktorların ortalama olarak 50.000 TL gibi maaşlar aldığı da bilinmektedir.

Yıl Kamu Sektörü Min. Maaş Kamu Sektörü Maks. Maaş Özel Sektör Min. Maaş Özel Sektör Maks. Maaş Özel Sektör Ort. Maaş Yurt Dışı Min. Maaş
2022 15.000 TL 30.000 TL 12.000 TL 40.000 TL
2023 15.000 TL 30.000 TL 13.000 TL 50.000 TL 39.160 TL
2024 61.600 TL 220.000 TL 40.900 TL 97.600 TL 62.700 TL 8.000 Euro

Uzman Diş Hekimi Maaşı 2024 yılı için zamlı olarak ödenecektir. Diş hekimleri farklı uzmanlık alanlarında eğitim alarak kendileri bu bölüm ile ilgili geliştirmektedirler. Bunun için de uzmanlık alanlarına göre diş hekimlerinin almış oldukları maaş tutarları arasında da farklılıklar görülmektedir. Bunun için de yeni mezun bir diş hekimi ile uzman diş hekiminin almış oldukları maaşlar arasında çok daha yüksek oran farklılığı oluşabilir. (Yunus Polis Maaşı Ne Kadar)

Uzman Diş Hekimi Maaşı için en belirleyici olan faktör ise hekimin uzmanlık yaptığı alandır. Diş hekimliği içerisinde kazanç olarak getirisi çok daha yüksek branşlarda uzmanlaşmış olan uzman diş hekimleri var. Bu hekimler kendi kliniklerinde çok daha yüksek kazançlar elde edebilmektedir.

Uzman diş hekimi maaşı en yüksek maaş kategorisinde değerlendirilebilir. Bu kişiler ağız ve diş sağlığı üzerine belirli alanlarda uzmanlık eğitimleri alan kişilerdir. Yalnızca belli alanlarda tedavileri üstlenerek muayene gerçekleştiren uzman diş hekimleri normal diş hekimlerine göre daha yüksek maaş alırlar.

Uzman diş hekimleri devlette ya da özelde olmalarına göre farklı maaş alırlar. 42.200 TL üzerinde maaş alan uzman doktorlar bulunmaktadır. Bu rakamlar özel sektörde daha da yüksek olabilir. Uzman doktorların meslekteki başarıları ve hastalar tarafından tercih edilmeleri en önemli etkenlerdendir.

Devlet Diş Hekimi Maaşı

Devlet diş hekimi maaşı kamu hastanelerinde çalışan hekimleri yakından ilgilendirmektedir. Diş hekimliğinden mezun olan gençler de hem özel hastane hem de kamu hastanelerinin şartlarını araştırmaktadır. Kamu hastanelerinde verilen maaşlar ortalama olarak 40.900 TL civarındadır. Bu maaş tutarı doktorun meslekte olma süresi, hastanedeki çalışma koşulları, mesai saatleri ve daha birçok faktöre göre değişebilir.

Fakültelerde eğitimlerini tamamlayarak yeni göreve başlayan bir diş hekimi ile yıllardır görevini yapan hekim aynı maaşı almamaktadır. Bu durum da üzerinde durulması gereken konulardan biridir. devlet hastanelerinde çalışan doktorlar kademelerine göre ve uzmanlık alanlarına göre maaş almaktadır. Ortalama olarak devlette çalışan diş hekimlerinin maaşları 40 bin ile 62 bin TL arasında değişir.

Diş Hekimliği Maaşları 2024  diş hekiminin görev yaptığı hastaneye göre maaşlarında farklılık görülebilmektedir. Devlet veya özel sektörde görevlerini yapan diş hekimleri farklı seviyede maaşlara sahiptir. Devlette diş hekimi maaşı 2024 yılı için hekimin medeni hali, çocuk sayısı ve aynı zamanda görev süresi gibi etmenlere göre daha yükselebilmektedir. 2024 Diş Hekimliği Maaşları hakkında merak ettiğiniz her şeyi sizler için bir araya derledik!

Devlet diş hekimi maaşı kamu hastanelerinde çalışan hekimleri yakından ilgilendirmektedir. Diş hekimliğinden mezun olan gençler de hem özel hastane hem de kamu hastanelerinin şartlarını araştırmaktadır. Kamu hastanelerinde verilen maaşlar ortalama olarak 40 bin 900 TL civarındadır. Bu maaş tutarı doktorun meslekte olma süresi, hastanedeki çalışma koşulları, mesai saatleri ve daha birçok faktöre göre değişebilir.

Fakültelerde eğitimlerini tamamlayarak yeni göreve başlayan bir diş hekimi ile yıllardır görevini yapan hekim aynı maaşı almamaktadır. Bu durum da üzerinde durulması gereken konulardan biridir. devlet hastanelerinde çalışan doktorlar kademelerine göre ve uzmanlık alanlarına göre maaş almaktadır. Ortalama olarak devlette çalışan diş hekimlerinin maaşları 41 bin ile 68 bin TL arasında değişir.

Kendi Kliniği Olan Diş Hekimi Ne Kadar Kazanır?

Diş hekimleri kendilerine klinik açabilirler. Kamu hastanelerine ya da özel bir hastaneye bağlı olmadan çalışmak isteyen hekimler kendi kliniklerini açtıklarında hasta ve yapılan tedavi ücretine göre aylık gelir elde ederler. Bu hekimler genelde 85 bin ile 140 bin TL arasında gelir elde edebilirler. Ancak net olarak ne kadar kazandıkları hakkında bilgi vermek mümkün olmaz.

Diş hekimleri devlet veya özel hastanelerde çalışmak yerine kendileri için bir klinik açarak burada da görevlerini sürdürebilmektedir. Kendi kliniği olan diş hekimi ise kabul ettiği hasta sayısına göre çok daha yüksek kazançlar elde edebilmektedir.

Özel diş hekimliği kliniklerinde pek çok diş tedavi yöntemi son derece yüksek fiyatlara uygulanır. Bunun için de kendi kliniği olan diş hekimi maaşları da hastanelerde çalışan doktoralara göre çok daha yüksek miktarlarda olabilmektedir. Özel Kliniklerde Diş Hekimi Maaşları ise ortalama olarak 85.000 TL ile 145.000 TL arasında değişebiliyor.

Kendi kliğinde çalışan bir diş hekiminin maaşının kendi çalışma performansına bağlı olduğunu söylemek de doğru olacaktır.

Ortalama olarak her diş hekiminin kendi klinikleri içerisinde almış oldukları ücretler birbirine yakındır. Ancak diş hekimliği için hastaların memnuniyeti ve hekimin bölgede tanınması onun daha fazla maaş almasına da etki edebilmektedir.

Özel Diş Hekimi Maaşı

Özel diş hekimi maaşı hastaneden hastaneye farklı olabilir. Özel hastanelerde görev yapan diş hekimleri meslekteki sürelerine göre maaş alırlar. En düşük özel hastane diş hekimi maaşı 35 bin ile 46 bin arasında değişirken yıllardır meslekte olan doktorlar 60 bin TL’ye kadar maaş alabilmektedir. Bu durum hastanelerin durumlarına göre farklılık göstermektedir.

Hacettepe Diş Hekimliği Maaşları

Diş hekimleri devlette veya özel hastaneler ile kendi kliniklerinde çalışan doktorlardandır. Devlet hastanelerinde uzmanlık ve çocuk sayısı ve medeni duruma göre diş hekimlerinin maaşları sabit bir tutarda olabilmektedir. Ancak devlet hastanelerinde döner sermaye farklılığından dolayı her bir diş hekiminin aynı tutarda maaş aldığını söylemek mümkün değildir.

Özel Hastanelerde Diş Hekimi Maaşları ise yine hastanenin kendi politikası ve doktorun uzmanlık alanı ile netlik kazanmaktadır. Kendi kliniğinde çalışmayı tercih eden diş hekimleri ise yine uzmanlık alanlarına ve hasta sayılarına göre daha yüksek ücretlerde maaşlar alabilmektedir. Ancak elde edilen tüm bu kazançlarda mezun olunan okulun da etkisi olabilmektedir.
Hacettepe Diş Hekimliği Maaşları kişinin nerede görev yaptığına göre farklılık gösterir. Eğer Hacettepe mezunu bir diş hekimi devlet hastanesi bünyesinde işe başlayacak ise 2024 yılı itibari ile en düşük 37.980 TL gibi bir maaş alacaktır.

Diş Hekimi Doktor Mu?

Diş hekimlerinin her zaman doktor olup olmadığı tartışılmaktadır. Her iki grup da sağlık sektörü içerisinde en önemli alanlarda görev yapan kişilerdir. Ancak Türkiye’de üniversitelerin Diş Hekimliği bölümünden mezun olan kişiler diş hekimi olarak diplomalarını teslim almaktadırlar. Bunun için de mesleki kısaltma olarak da Dt.’yi kullanılırlar.

Diş Hekimi Doktor Mu?
Hem doktorlar hem de diş hekimleri mezun olduktan sonra uzmanlaştıkları alana göre doktor unvanı almaktadır. Bu noktada esas amaç diş hekimlerinin birer dişçi olarak anılmamasıdır. Bunun için diş hekimi veya diş doktoru olarak tanımlanmasında herhangi bir sakınca görülmemektedir. Tıp hekimleri yani doktorlar üniversitelerde tıp bölümlerinde 6 yıllık bir eğitimin ardından mezun olmaktadır. Diş hekimliği için ise lisans eğitim süresi 5 yıldır. Bunun dışında mezun olduktan sonra uzmanlık alma veya unvan gibi durumlar tıp hekimleri ve diş hekimleri için de aynıdır.

Ortalama Bir Diş Hekimi Ne Kadar Kazanır?

Ortalama Bir Diş Hekimi Maaşı ile ilgili net bir bilgi vermek için pek çok kritere dikkat etmekte yarar olacaktır. Öncelikli olarak diş hekimleri de tıpkı doktorlar gibi asistanlık ile görevlerine başlamaktadır. Diş Hekimi Asistanı Maaşları 2024 yılı itibari ile özel hastaneler için ortalama olarak 17.000 TL’den başlayabilmektedir. Ancak deneyimli asistanların özel hastanelerde daha fazla ücret aldıkları  bu rakamların 28.000 TL civarında olduğu da bilinmektedir.

Uzman diş hekimleri ise devlet hastanelerinde 2024 yılı itibari ile en 42.200 TL civarında bir maaş ile göreve başlamaktadır. Diş hekimlerinin maaşları uzmanlık veya asistanlık ya da göreve yeni başlayan bir hekim için hangi hastanede görev yaptığına göre değişir.

Devlet hastanesinde çalışan ortalama bir Diş Hekimi Maaşı ise en düşük 40.900 TL olarak bilinmektedir. Bu noktada diş hekimlerinin kaç yıldır görev yaptığı, medeni durumları ve ek olarak görev yaptıkları iller bile maaşlarına etki eden faktörler içerisinde yer alır. Ayrıca döner sermaye sayesinde maaşlar devlette çalışan diş hekimi için 60.000 TL’yi aşabilir.

Doçent Diş Hekimi Maaşı

Diş hekimliğinde akademisyen olarak kariyer yapan kişiler bu alanda oldukça yüksek maaş almaktadır. Doçent Doktor unvanı ile hizmet veren hekimler özel hastanelerde son derece yüksek maaş alırken devlet hastanelerinde aldıkları maaşlar 40-97 bin TL aralığındadır. Ancak özel hastanelerde çalışılan hastanenin büyüklüğü ve maaş yönetmeliğine göre daha yüksek gelir elde etme şansları vardır.

ADSM Diş Hekimi Maaşı

Aile ve Diş Sağlığı Merkezleri devlete bağlı olarak hizmet veren sağlık merkezleridir. Bu merkezlerde diş ile ilgili birçok problemlerin tedavi edilmesi sağlanabilir. Buralarda ödenen maaşlar da diğer kamu hastanelerinde olduğu gibidir. ADSM diş hekimi maaşı 17 bin ile 22 bin TL arasında değişmektedir. Bu maaş bilgisine yine meslekte yeni olmak, derece almak, evli ve çocuklu olmak gibi faktörler etki etmektedir.

 


Önerilen yazı: Avukat Maaşları 2024


Yorum yapın

1melek.com