Elyesa Peygamber Kimdir?

Elyesa peygamber İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Milattan önce 896 yılında doğmuştur. İlyas Aleyhisselam’dan sonra peygamber olarak görevlendirilmiştir.

Elyesa peygamber  insanlara Musa Aleyhisselam’ın dinini yaymakla vazifelendirilmişti. İlyas Aleyhisselam İsrail oğullarına Allah’ın emir ve yasaklarını anlattı, onları imana çağırdı. İbadet etmeleri konusunda onlara nasihat etti.

Fakat İsrailoğulları İlyas Aleyhisselam’ı dinlemedi. Hatta memleketlerinden onu kovdular. Putlara tapmaya ısrarla devam ettiler. Bu azgınlıkları sebebiyle, Yüce Allah onlara bela ve musibet gönderdi.

Çeşitli sıkıntılarla onları cezalandırdı. Memleketlerinden bereketi kaldırdı. Ve yağmur o memlekete yağmaz oldu. Kıtlık oldu. Mahsul alamadılar, yiyecek bulamadılar. Açlıktan leş yemeye başladılar.

Sonunda İlyas Aleyhisselam’ın nasihatini dinlediler. İman ettikleri için, üzerlerinden belalar ve musibetler kaldırıldı. Bir müddet sonra tekrar dönüp putlara tapmaya başladılar. Çeşitli günahları işlemeye devam ettiler. Küfürde inat edip, ibadet etmeye bir türlü yanaşmadılar.

İlyas Aleyhisselam Allahuteala’nın izniyle kabilesinden ayrılıp gitti. Başka beldelerde yaşayan insanları Allah!a iman etmeye çağırdı.

Elyesa Peygamber ile İlyas Peygamberin Karşılaşması

Uğradığı bir belde oranın insanları tarafından çok sevildi ve orada kalması istendi. Bunun üzerine bir müddet kaldı. Bu sırada ihtiyar bir kadının evinde misafir oldu. Bu kadın Elyasa Aleyhisselam’ın annesiydi.

Elyesa Peygamber o sırada çok gençti ve ağır bir hastalık geçiriyordu. Annesi İlyas Aleyhisselam’dan oğlunun sağlığına kavuşması için dua istedi. İlyas Aleyhisselam dua etti. Elyasa Aleyhisselam hastalıktan kurtulup sağlığına kavuştu.

Bundan sonra İlyas Aleyhisselam’ın yanından hiç ayrılmadı. İlyas Aleyhisselam Elyasa Aleyhisselam’a Tevrat’ı öğretti. Bildiği dini hükümleri ona anlattı. Dini dersler verdi ve onu yetiştirdi.

Allahüteala İlyas Aleyhisselam’dan sonra Elyasa Aleyhisselam’ı peygamber olarak görevlendirdi. Elyesa Peygamber İsrailoğulları’nın günah işlememesi için, Allah itaat eden, iyi bir kul olması için çalıştı. İnsanlara dini tebliğ etti.

Fakat İsrailoğulları azgınlıklarını günden güne arttırdılar. Elyasa Aleyhisselam’ı dinlemediler. Onunla dalga geçtiler. Ona hakaret ettiler.    

Devletin başına geçebilmek için İsrailoğulları arasında çekişme, kavga birçok olumsuz olay meydana geldi. Fitnenin ve dünyanın esiri olmuş İsrailoğulları Elyasa Aleyhisselam’ı dinlemiyordu.

Nihayet Allahuteala üzerlerine Asur Devleti’ni musallat etti. Esir olup rezil ve perişan bir hayat sürmeye başladılar. Bu olayların olduğu sıralarda Yunus Aleyhisselam Asurluların başkenti olan Ninova’da dünyaya geldi. Elyesa Aleyhisselam’dan Kur’an-ı Kerim’de şöyle bahsedilmektedir:

“Nuh, İbrahim, Lut, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Musa, Harun, Davut, Süleyman, İlyas, Zekeriya, Yahya ve İsa Aleyhisselam’ı onları överek abdıktan sonra İsmail’i Elyasa’yı Zülküf’i de an.

İşte bütün bunlar hayırlı insanlardı. İsmail’i Elyasa’yı, Yunus’u Lutu’da hidayete, Peygamberliğe kavuşturduk. Her birine alemlerin üstünde yüksek meziyetler verdik. Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden, kimin ile yine üstün meziyetlerle mazhar kıldık.

Onları seçtik. Onları doğru yola götürdük. İşte o yol Allah’ın Hidayet yoludur ki o bunu kullarından kime dilerse ona nasip eder. Eğer onlarda Allah’a ortak koşsalardı yapageldikleri her şey kendi hesaplarına. Elbette boşa gitmişti. Onlar kendilerine kitap, Hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir.”

Elyesa Aleyhisselam vefatına yakın bir zamanda Zülkif Aleyhisselam’ı yanına çağırıp kendisinden sonra onu yerine halife tayin etti. Elyasa Aleyhisselam 75 Yıl yaşamış ve 45 yıl peygamberlik vazifesi yapmıştır.

Hazreti Musa Aleyhisselam’ın ve Hazreti Harun Aleyhisselam’ın eşyalarını barındıran Ahid sandığının son muhafızının Elyasa Aleyhisselam olduğu söylenir.

Elyesa Aleyhisselam’ın Mucizeleri

Elyasa Aleyhisselam’ın Eriha halkının içme sularında acılaşma görülmüştü. Hemen kavmi Elyesa Aleyhisselam’a gidip durumu anlattılar. Kendisinden yardım istediler. Elyesa Peygamber acı olan suya bir parça tuz attı. “Tatlı ol” diye suya emretti. Allah’ın izniyle su çok tatlı ve lezzetli bir hale geldi. Bu mucizeye tanık olan insanlar çok sevindiler. Elyesa Aleyhisselam’ın peygamberliğine şahit oldular.

Bir zamanda borçlu ve dul bir kadın Hz Elyasa Aleyhisselam’ın yanına geldi. Fakir olduğunu, zor durumda olduğunu anlattı. Bunun üzerine Elyesa Peygamber kadına “Evde neyin var?” diye sordu.

Kadında Elyesa Aleyhisselâm’a “Bir avuç kadar yağım var” dedi. Elyesa Aleyhisselam “Git o yağı bir kabın içine koy” dedi. Kadın evine gitti. Kendisine söyleneni yaptı ve sonrasında bütün kapların yağ ile dolduğunu gördü. Bu mucize sayesinde fakirlikten kurtuldu. Bütün borçlarını ödedi. Buna rağmen elindeki yağlarda tükenmedi.

Peygamberler Allah tarafından kendilerine verilen mucizelerle yani olağanüstü olaylar ile insanların imanlarını pekiştirir. Normal bir insan olmadıklarını Allah’ın elçisi olduklarını insanlara gösterir.

İnsanların akıllarında ki şüpheleri giderir. Onlar insanlara doğru yolu gösterir. Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ ederler, onlar apaçık uyarıcıdırlar.

Yorum yapın

1melek.com