En Etkili Dilek Duası – En Etkili İstek Duası – Sekine Duası İle Dilek Dileme

Sekine duası sözlük anlamı olarak gönül huzuru, güven, itminan duygusu, dinginlik, sükûnet ve ağırbaşlılık gibi anlamlar ifade etmektedir.

Sekine Duası Kur’an-ı Kerim’de geçen Allah (c.c)’ın güzel isimleri ve Ayetlerinden oluşan bir duadır.

Sekine Duasının Ortaya Çıkışı

Hazret-i Cebrail (a.s) Peygamber Efendimizin (s.a.v) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah (c.c)’ın 6 ismi yazılı bulunan bu esrarlı dua sayfası, Hazret-i Ali(r.a)’ye tebliğ ediliyor. Hazreti Ali (r.a), bu hadiseyi şöyle anlatıyor;

“Ben Cebrail’i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddus isimlerini yazılı buldum.

Sekine ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddus isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hazreti Ali (r.a) için İsm-i azamdır.

Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylani için ism-i azamdır. Kayyum ismi, İmam-ı Rabbani için ism-i azamdır.

Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir surette korunmuş olan Said Nursi Hazretlerinin, İmam-ı Gazai yoluyla Hazret-i Ali (r.a)’ den ders aldığı Sekine gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimi bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması.

Bize, her sıkıntı ve fitne anında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterli olmuştur.

Sekine Duasındaki 6 İsmin Kısa Manaları

Ferd : Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad sahibidir.

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat sahibidir  Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O dur.

Kayyûm: Allah daima kâimdir, tabir câizse daima ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idare eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey Onunla var olur, Onunla ayakta durur, Onunla devam eder.

Hakem: Allah hüküm sahibidir, hikmet sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi Onun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz.  Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder.

Adl: Allah adalet sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibarettir.  Allah kendisi adalet sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.

Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, acizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir.  Allah kemâl sıfatlar sahibidir. Onun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir.

Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pak yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar

Sekine duasına Başlamadan Önce 

-Sekine duasına başlamadan önce mutlak surette bedeni ve ruhi arınma maksadıyla abdest alınmalıdır.

-Sekine duası yalnız bir ortamda eda edilir, bu duanın edileceği mekânın gözlerden uzak bir yer olması duaya icabeti artırır.

-Dua eden kişi dua öncesinde ve sonrasında küçük de olsa bir sadaka verirse rahmet kapılarının açılmasına vesile olur ve duasına cevap alması o nispette kolaylaşır.

-Sekine duası edecek kişi yalnız ve ancak Allah’a niyaz etmelidir. Allah dışında bir aracı tesis etmek iyi niyetle dahi yapılsa büyük bir günahtır.

-Dua eden kişi tam bir teslimiyet ve inançla dua etmelidir. Hayrın da şerrin de Allah’tan geldiğine tereddütsüz iman etmelidir.

Sekine Duasını Ne Zaman Okunur?

-Sekine duası eda ediliş zamanı olarak sabah namazı sonrasıdır. Kişi sabah namazı ile gün doğumu arasındaki vakitte duasını ederse inşallah duasına icabet olacaktır. Sabah namazı sonrasında bu duayı etmek için fırsat bulamamışsa yatsı namazı sonrasında da dua edilebileceğini buyurmuşlardır.

Sekine Duasının Okunuşu

-Niyet  ( Ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)

-İstiğfar (7 DEFA)   ( Estağfirullahel azıym)

-Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)( Allaümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)

 -Allahu Ekber (7 veya 10 Allahü Ekber)

Önce Besmele Çekilir – Sonra (Ferdun, hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddusun) Esmaları okunur – Ardından 1. Ayet Okunur. Bu işlem 19 defa tekrarlanır ve 1. Ayet Tamamlanır. Sonra Yine Besmele Çekilir – Sonra bu 6 İsim Okunur ve 2. Ayet Okunur. Bu da 19 defa okunur ve diğerleri de bu sırayla okunarak dua tamamlanır.

Sekine Duasında Okunan Ayetlerin Arapça Okunuşları ve Türkçe Anlamları

Sekine Duası

Ayetlerin Arapça Okunuşları Ayetlerin Türkçe Anlamları  Sureler
Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir. Talak, 65/7
Anetil vucuhü lil hayyil kayyum Bütün yüzler gerçek hayat sahibi, her şeyi ayakta tutan Allah’a baş eğmiştir. Taha, 20/111
Ve innallahe biküm lera ufün rahimu Şüphesiz, Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Hadid, 11/9
İnnallahe kane tevvaben rahime Şüphesiz, Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir. Nisa, 4/16)
innallahe kane gafuran rahime Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Nisa, 2/23, 106
fe innallahe kane afüvven kadira Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır. Nisa, 4/149
innallahe kane semian besira Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür. Nisa, 4/58
innallahe kane alimen hakime Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir. Nisa, 4/11
innallahe kane aleyküm rakibe Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür. Nisa, 4/1
İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. Fetih,48/1
ve yen surakellahu nesran azize Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin. Fetih, 48/3
İnne hızballahi humül gâlibûn Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir. Maide, 5/56
innallahe huvel kaviyyül aziz Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır. Hud, 11/66
innallahe huvel ganiyyül hamid Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır. Lokman, 31/26
Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. Tevbe, 9/129
Hasbünallâhu veni’mel vekîl Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Al-i İmran, 3/173
la yeh zünühümül fezeul ekber En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez. Enbiya, 21/103
iyyake na’budü ve iyyake nestain Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz. Fatiha, 1/5
velhamdü lillahi rabbil alemin Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Fatiha, 1/2; Enam, 6/45

“En Etkili Dilek Duası – En Etkili İstek Duası – Sekine Duası İle Dilek Dileme” üzerine bir yorum

  1. Çok güzel açıklanmış çok gerilerde kalmış sayfa umarım önlere çıkar allah (c.c) razı olsun… Amin

    Yanıtla

Yorum yapın

1melek.com