Ezberlenmesi En Kolay Kısa Türkçe Şükür Duaları

Şükür duaları Allah’ın bize ihsan ettiği, lütfettiği nimetlere karşı yapmamız gereken dualardır. Bu yazımızda bu duaları bir araya getirdik. 

Verilen nimetlere baktığımızda hadsiz nimetler var tamda istediğimiz gibi deriz fazlasıyla var. Yararlandığımız bu nimetlere karşı her insanın vicdanında, bir minnet etme ve şükran hissinin uyanması gerekir.

Lakin Allah’ın verdiği bu nimetlere şükür için sadece şükür duaları olarak elhamdülillah demek yeterli olamaz. Zira sözle yapılan bu ifade ve şükrün fiilen de yapılması iktiza eder.

Bu noktada fiili şükür yapmak gerekir. Kalbin şükrü, nimetleri asıl verenin Allah olduğuna inanmak ve bilmek, dilin şükrü, Allah’ın ihsan ettiği nimetlere hamdederek söylemek bedenin şükrü, Allah’ın rızasına uygun bir şekilde hayatını sürdürmek, (namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmek) malın şükrü ise bize verilen nimetlerden sadaka ve zekat vermektir.

Şükür Nedir?

Şükür

Şükür nedir? denince aklımıza şunlar geliyor; nimeti verene minnet duymaktır. (bizim başak kimimiz var ki), nimeti verene saygı duymaktır, nimeti vereni bulmaktır, kulluğumuzu hatırlamaktır, nankörlük yapmamaktır, yaratıcının büyüklüğünü ve ihsanını görmektir, aciz ve fakir olduğunu bilmektir, yani ibadettir ki  bundan sebep şükür duaları çokça okunması gerek.

Kuranı Kerim’in pek çok yerinde “Efela yeşkurun” Hala şükretmezler mi? diye sorar. Yine Rahman Suresinde çok tekrar ile Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? diye sorar. İşte bu ve benzeri ayetlerle bizi şükre sevk etmektedir.

Şükür Duaları

Sabah Okunan Şükür Duaları

şükür duaları
Nimete şükür duası

Allahümme maesbaha bi minnimetin ev biehadin minhalgıke, feminke vahdeke, laşerikeleke, felekel hamdü ve lekeşşükrü

Gece Okunan Şükür Duası

Allahümme maemsa bi minnimetin ev biehadin minhalgıke, feminke vahdeke, laşerikeleke, felekel hamdü ve lekeşşükrü

Gece okunan şükür duası ile sabah okunan duanın farkı ”ma eshaba” yerine ”ma emsa” olmasıdır.

Şükür Dualarının Anlamları

Ya Rabbi, bana ve diğer yarattıklarına verdiğin (ihsan ettiğin) maddi ve manevi nimetlerin sabah ve akşama kadar yanımızda olması sadece senin iledir. Senin ortağın (şerikin) yoktur, sana hamd ile şükrediyoruz.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu dualar için; “Bu duayı gündüz okuyan kimse gündüzün şükrünü eda etmiş olur. Gece okuyunca da o gecenin şükrünü eda etmiş olur” demiştir.

Nimete Şükür Duaları

şükür duaları

Rabbi evzi’ni eneşküra ni’meteke’llti en’amte aleyye ve ala validyye veena’mele salihinan terdahü ve edhılni birahmetike fi ibadike’s-salihin

Ya Rabbi! Bana, anneme ve babama lütfettiğin nimetlere şükretmemizi ve razı olacağın işler (ameller) yapmamı nasip eyle, rahmetin ile beni salih kulların arasına dahil eyle.

şükür duaları

Nimete şükür

El-hamdü-lillâhi dâimen ve alâkülli hâlin ve E’ûzü billâhi minhâl-i ehlinnâr

Her hal ve durumda hamd daima Al­la­h’a mah­sus­tur. Ce­hen­nem(ateş) eh­li­nin durumlarından Al­la­ha sı­ğı­nı­rım.

Şükür duaları

Şükür duaları

Elhamdülillahi alâni’metil islâm. Ve alâtevfîkil îmân. Ve alâhidâyetil rahmân.

Al­lah’a hamd ederiz bize nimet olarak İslam’ı ve doğru bir imanı ve doğru yolda bu­lun­dur­du­ğu için.. 

Türkçe Şükür Duası

Kainatın yaratıcısı ve ayakta tutan Yüce Allah’a sonsuz hamd-u sena ve şükürler olsun. Bütün resullerin seyyidi, enbiyanın imamı, asfiyanın serveri, mahlukatın ekmeli ve mürşidlerin sultanı Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v)’e, âline ve ashabına da nihayetsiz salât ü selamlar olsun.

Ey her zaman kullarına rahmet ve merhametiyle muamele eden Yüce Allah’ım! Senden bu aciz ve zayıf kullarına merhamet edip bize tam bir iman ve marifet ile vermeni istiyoruz.

Sinelerimizde, Sen’in azamet ve büyüklüğünün hakkı olan hürmete kaynak olacak mehâbet, mehâfet ve vuslata karşı şevk ü iştiyak hislerini uyaracak yegâne Zat Sen’sin! Ne olur, bu lütuflarından bizi mahrum bırakma! Bizleri razı ve hoşnut olacağın amellere muvaffak kıl.

Bizleri sadakat, ihlas, samimiyet ile huzurunda hep hürmet içinde iki büklüm olup mütevazi davranmayı yani huşu içinde hakiki bir kul olmayı nasip et..

Ya Rab! Sen  diyorsun ki, “Bana dua edin, ben de o dualarınıza icabet (cevap) vereyim!” İşte aciz kulların olarak huzurundayız ve Sana yöneliyoruz ve hakkımızda vereceğin hükmünü rahmetinden bekliyoruz.

Senin bahtına düştük, dualarımızı ret ederek bizi perişan olan zavallılardan yapma; eyleme ve kutsal olan kitabında vaat ettiğin gibi dualarımıza icabet (kabul) eyle!..

 Efendimiz olan Hazreti Muhammed Mustafa ( s.a.v)’e,onu al ve ashabına selam ederek bunları Sen’den dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!.. Amin

Hz. Ali (r.a)’ın Öğüdü

İbn A’bad diyor ki bir gün  Hz. Ali (r.a.) “Ey İbn A’bad yediğin yemeğin hakkı nedir bilir misin?” dedi. Ben de “Nedir? Ey Ebu Talib’in oğlu” sordum. 

Hz. Ali “Bismillah, Allah’ım verdiğin rızkları bizim için bereketli kıl.” diyerek tekrar sordu “Yemeğin şükrü nedir?” dedi. Ben ona nedir Ey Ali (r.a.) dedim. “Bizi yediren ve içiren Allah’a (c.c.) hamd (şükür) olsun” demendir.

Evet şükür ile ilgili bu yazılanları şükür duaları hakkıyla hayatımıza uygulamayı Allah (c.c.) bizlere nasip etsin inşallah.. şükür ile ilgili bu yazımızdan bizleri müstefid eylesin… Selam ve dua ile..

Şükür duaları ile ilgili ayet ve hadisler konusuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yorum yapın

1melek.com