Felak Suresi Türkçe Yazılışı ve Türkçe Anlamı – 5 Ayet

Felak suresi 5 ayet olup bu surede geçen Felak kelime olarak sabah aydınlığı manasına gelmektedir. Kurandaki sıralamada 113. inzal (iniş) sırasına göre 21. suredir.

Felak suresi bazı kötülüklerden dolayı Allah’a sığınılması gerektiği anlatmaktadır. Hz. Peygamber Efendimiz (sav)’e Yahudiler tarafından büyü yapılmış, büyünün bozulmasından sonra felak ve nas sureleri birlikte inzal olmuştur.

Felak Suresi Kaç Ayettir ve Nerede İnmiştir?

Felak Suresi 5 Ayettir ve Medine’de Nazil olmuştur.

Felak Suresi Arapça 

Felak suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1- Kul e’ûzü birabbil felak.

2- Min şerri mâ halek.

3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab.

4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad.

5-Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak Suresi Türkçe Meali

Rahman ve Rahim olan Allah (c.c)’ın adıyla.

1-De ki: Sığınırım Rabbine o Felakın (sabah aydınlığı)

2-Şerrinden, yarattıklarının.

3-Ve şerrinden, bir karanlığın daldığı zaman.

4-Ve o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden.

5-Ve şerrinden bir haset edicinin, haset ettiği zaman

Felak Suresinin Faziletleri

Sahabelerden olan Ukbe b. Âmir Peygamber Efendimiz (s.a.v) ’e şöyle rivayet ediyor. “Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş ayetler inzal oldu. (indirildi). Bu ayetler Gul eûzü birabbi’lfelak ve Gul euzü birabbi’nnâs dır.”  (Müslim

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Felak ve Nas surelerinin aynı zamanda (en güzel sığınma) duaları olduğunu beyan etmiş ve çokça okunmasını tavsiye etmiştir. (Darimi Fezâilü’l-Kur’an-25)

Farz namazdan sonra Felak suresini 3 kere okuyan kimse semavi belalardan ve arzi (dünyevi) kazalardan muhafaza olunur.

Bu sureyi devam okumak, hasetçilerin hasedine mani olur ve Allah’u Teâla İnsanların hasedinden, her türlü şer ve kötülüklerden korur.

Bir kişi sabah ve akşam üçer kez İhlas , Felak ve Nas Surelerini okusa, Allah (c.c.) o kişiyi cinni ve insan şerlerinden muhafaza eder. Bununla beraber bela ve musibetlere karşı da hıfz (koruma) altına alır.

Uymak için yatağa girerken okuyan birisi cin ve şeytanların şerrinden muhafaza olunur ve vesvesesiz, korkusuz bir şekilde uyur.

Yapılan sihir ve büyüyü tesirsiz bir hale getirmek ve şeytandan hıfz ( korunmak) için Felak ve Nas sureleri Kırk bir er kez okunmalıdır.

Felak ve nas sureleri mutlaka ezberlenmesi gereken surelerin başında gelmektedir. Zira kim bela, musibet ve şer işlerden muhafaza olunmak isterse yapacağı şey bu iki sureyi ezberlemektir.

Hem ezber yapmak hafızayı güçlendirir. Hele ki böyle Allah kelamı olan mübarek kelimeleri ezberlemek hem maddi hem manevi olarak bize çok şeyler katacaktır. Vesselam…

Yorum yapın

1melek.com