Haset Nedir? Haset Hakkında Ayet ve Hadis

“Haset nedir?Ateşin donu yediği gibi insanı yer ve bitirir” hadisi, kıskançlık ve hasedin en büyük sağlık problemlerinden biri olduğunu ifade eder.

Haset nedir? Bir başkasının sahip olduğu gerek maddi gerek manevi her şeyin kendisinde olması istemesi yada kıskandığı kişide bu imkanların olmamasını ifade eder. 

Cahillik, açgözlülük ve tamahkarlık nedeniyle ortaya çıkan kıskançlığın farklı evreleri vardır. Bir anda gelen ve giden hasetlik hali, günah ve haram değildir.

Kişiye vesvese olarak inen bu durum ve hale karşı müminin kendini toparlaması, tövbe etmesi ve gördüğü nimetin Allah’tan olduğunu bilmesi halinde hasetlik durumu ortadan kalkar.

Ancak kötü niyetle bilerek isteyerek hasetlik, hep uyanıktır ve bir kişide görülen nimetin ondan alınmasını, nimeti elinde bulunduranın zarar görmesini istemektir.

Bir kişide görülen nimetin aynısının kendisinde olmasını istemek, gıptadır ve Müslüman kişinin gıpta etmesinde herhangi bir beis yoktur. Bu nedenle, Müslüman gıpta eder, münafık ise, haset eder denmiştir.

Haset Hakkında Ayet ve Hadis

Kötü Ahlak olan bu hasletin haram kılınmasının nedeni, Allah’ın taksimine razı olmamak ve adaletsizlik davrandığını zannına kapılmaktır. Allah, içtima-i halin vukuu için insanları farklı farklı yaratmış, nimet vermiştir.

Nimet taksimatının Allah’tan olduğunu bilen her mümin temaşa ettiği her nimetin Allah’tan geldiğini ve verildiğini bilmek zorundadır.

Kafirler ise, Müslümanlara verilen nimetlere kıskanmış, kötülük etmiş ve fitne çıkarmışlardır. Bundan dolayı haset, kötü ahlaktır ve yasaktır. Müşriklerin Müslümanları kıskandıklarına yönelik ayette şöyle denir: “Size bir iyilik dokunsa, bu onları tasalandırır”

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) biz şu şekilde uyarıyor. “Hasetten (kıskanmak) sakının (çekinin) ateşin odunu yeyip bitirdiği gibi haset (kıskançlık) de bir kişinin bütün iyiliklerini, amellerini yer bitirir” (Ebu davud)

Neden haset edilir?

Hasetlik nedenlerinin ilki, düşmanlıktır. İki kişi arasındaki düşmanlık, birinden birinin elde ettiği nimetin kıskanılmasına neden olur. ancak toplum içerisindeki hasedin en önemli sebeplerinden biri, düşmanlık değildir.

Teazzuz, yani bir kişinin elinde bulunan nimetlerinden dolayı diğerlerine karşın kibirlenmesi, üstünlüğünü sağlaması, hasetliğe sebebiyet verir. İş yerlerindeki hasedin en büyük nedenlerinden birisi de, amaca erişememe korkusudur.

İş arkadaşının hedefini gerçekleştirdiğini gören ve kendisinin henüz hedefini gerçekleştirecek nimete ulaşmadığını bilen insan, diğerini kıskanabilir.

Bu hasetlikler nedeniyle insanlar arasındaki düşmanlık da artabilir. Hasetliğin oldukça büyük bir noktaya erişmesi halinde kişi, haset ettiği kişinin eriştiği nimetin ondan alınmasına yönelik birtakım ahlak dışı uğraş içerisine girebilir.

Kişiye iftira atma, hakkında laf taşıma, işini manipüle etme gibi davranışları gösterme eğilimi içerisine girebilir. Bir Müslüman, mümin olsun olmasın haset edilen kişiye yönelik ahlak dışı davranışlara giremez.

Tövbe eden hiç günah işlememiş gibi olur. Okumak için burayı tıklayınız.

Yorum yapın

1melek.com