Hayırlı ve Bereketli Kazanç İçin Dua – Ayet ve Zikirler

Hayırlı ve Bereketli Kazanç İçin Dua etmek ve bu noktada çalışmak biz Müslümanlar için elzem olan bir konudur. Hele helal kazanç için dua ve çalışmanın ayrı bir önemi vardır.

Hayırlı ve Bereketli Kazanç İçin Dua nelerdir? Bu duaları ve ayetleri aşağıya çıkardık. Bu duaları ezberleyelim ve ihlas ile okuyalım inşallah.

Hayırlı ve Bereketli Kazanç İçin Dua 

Bunun için dua en büyük silahımızdır. Duayı makbul olan ayetlerle yapmak daha etkili olacağından aşağıda Hayırlı ve Bereketli Kazanç İçin ile ilgili ayetleri hem Arapça olarak hem Türkçe okunuşları ile mealini verdik. İmkan nispetinde ezberlemeye çalışalım.

Şura Suresi 19. Ayeti ve Türkçe Meali

“Allahü latifün biibadihi yerzüku menyeşaü ve hüvelkaviyulaziz.”

“Allah, kullarına çok lütufkârdır, dilediğini istediği gibi rızıklandırır. O, kuvvetli ve mutlak güç sahibidir.” Bu ayeti her gün 9 kere veya yek (tek) sayı üzerine çokça okunabilir.

Zariyat Suresi 58. Ayeti ve Türkçe Meali

“İnnallahe hüverrazzaku zul-kuvvetilmetin”

“Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.” Bu ayeti her gün hem 10 kez hem  tek sayı olmak üzerine çokça okunabilir.

Maide Suresi 114. Ayeti ve Türkçe Meali

“Verzükna veente hayrurrazikin.”

“Ey Allah’ım! Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısı sensin.” Bu ayeti tek sayı olmak üzerine çokça okunabilir.

Tevbe Suresi 129. Ayeti ve Türkçe Meali

“Feintevellev fekul hasbiya(A)llâhu lâilâheillâ hu(ve)(s) ‘aleyhi tevekkeltu vehuve rabbu-l’arşi-l’azîm(i)”

“Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir.” Her Gün 3 Defa Okunabilir.

Hayırlı ve Bereketli Kazanç İçin Yapılabilecekler

“Estağfirullah el azim ve etübü ileyh.”  “Allâh’tan mağfiret dilerim ve O’na tevbe ederim”. Bu Zikre Akşam Namazınından Sonra 70 Defa okuyarak devam edilmelidir.

“Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâşerîkeleh lehü’lmülkü velehü’l hamdü ve hüvealâ külli şey’inkadîr.” “Allah’tan başka ilah yoktur, O tektir, O’nun ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na aittir. O, her şeye kâdirdir. (gücü her şeye yeter) ” Bu zikre Akşam Namazı kılındıktan sonra 11 kez okuyarak devam etmek evladır.

“Allah’u ekberkebira, velhamdülillahi kesira, sübhanallahi bükretevve esila” ” Allah büyüklerin en büyüğüdür Allah’a olan hamdimiz çoktur Sabah akşam her an tesbihimiz Allah (c.c)’adır” Bu Zikre Gün İçerisinde Bol Bol Devam Edilmelidir.

Esma-ül Hüsna İle Yapmak

Gün içinde 313 defa “Ya Allah, Ya Fettah, Ya Rezzak, Ya Latif, Ya Vedud” isimlerini  okumak rızkın bol olmasına, bereketi olmasına, işlerin yolunda gitmesine ve bol kazançlara vesile olur.

Bereketli Kazanç İçin Dua

kazanç için dua

Helal, hayırlı ve bereketli kazançlar elde etmek için dua etmeyi ve bunun için çalışmayı Allah(c.c.) bizlere nasip etsin vesselam.

Dilek yani istek duası makalemiz de okumanızı tavsiye ederiz. Allah’a emanet olun vesselam.

Yorum yapın

1melek.com