Hayırlı – Bereketli Rızıklandırılmak İçin Okunan Bol Rızık Duası

Bol rızık duası yani rızk demek insanların hayatının devamı için Allah (c.c.)’ın bize ihsan ettiği fayda veren,  maddi ve manevi her şey rızk olarak geçmektedir. İşte bu rızk ve bereketi için dua ederiz.

Bol rızık duası elbette yapacağız, dua ile bereket olacağına pek çok hadise şahittir. Bereket anlam olarak olağandan, alışılandan çok olma durumu, bol verim, bolluk, gürlük artma anlamında gelir.

Bol rızık duası; rızkın çoğalması ve sıkıntıların giderilmesi için okunmasında fayda bulunan bir duadır. Bu mübarek olan dua, temiz bir kalp ile, rızkı bereketlendirmek ve çoğaltmak için okumalıdır.

Rızkın bol ve bereketli olması ise, Allah (c.c.)’ın herkese nasip ettiği rızkın çoğalması ve artması anlamına gelir. Bunun olabilmesi için de rızık duası okuyoruz. Bu rızık duası da diğer dualar gibi temiz bir kalp ile ihlas ile olamalı, rızkı bereketlendirmek ve çoğaltmak ancak Allah’ın verdiği ile olabileceği unutulmamalıdır.

Özellikle kazancımızın helal olması bizim için çok önemlidir. Bunun için rızık duası okumak çok güzeldir. Allah ısrar ile isteyeni sever onun için ısrarla tekrar, tekrar okumak gerek,  inşallah faydasını ve yararını (Allahın izli ile) en kısa zaman içinde görürsünüz.

Rızkı bereketlendiren bu bereket dua ile yerde ve gökte her nerede ise bereketin sizi bulmasını Mevla’dan dileyin Özellikle kazancın helal olması için rızık duasını bırakmadan ısrarla tekrar, tekrar okuyun faydasını ve yararını inşallah (Allahın izli ile) en kısa zamanda görürsünüz.

Bol rızık duası

Rızık duası
Rızık duası

Türkçe okunuşu: Yâ Allah, yâ Rabb, yâ Hayyü, yâ Gayyûmü, Yâ Zelcelâli ve ikram. Eselüke bismikelazîmil-a’zami, Enterzugani helâlen tayyiben, Alahümme inkâne rızgunâ fissemâi, enzilhu ve inkâne filardi ezhırhu ve inkane ba’iden garrebhü, Ve inkâne gâribenyessirhü, Ve inkâne galîlen kessirhü, Ve inkâne kesîran ihfazhü bilbereketi

Yüceler yücesi olan (Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm, Ya Zel Celali vel- İkram) isminin hakkı için senden dilerim. Bana helal olan rızıklar ver. Yüce Allah’ım, eğer rızkımız semada (gökyüzü) ise onu indiriver, eğer yerde ise onu çıkarıver, uzakta ise onu yakın kıl, yakın ise kolay yap, az ise çoğalt, çok ise onu bereketlendir.  Amin.

Helal rızık ve bereket duası

Bereket duası

Allâhümmekfinî bihelâlike anharâmike, veğninî bifadlike ammen sivâk. (Tirmizi)

Ey Allah’ım! Bana helal olan rızkı nasip ederek beni haram şeylerden muhafaza et! Lütfunla ihsanınla beni sen’den başkasına muhtaç etme!”

Geçim darlığında okunulacak dua

Geçim sıkıntısı için dua
Geçim sıkıntısı için dua

Bismillâhi alânefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bigadâike ve bâriklî fîmâ guddirelî, hattâ lâuhibbe ta’cîle mâahharte vela te’hira mâaccelte.”

Benim Canım malım ve dinime bismillah. Ey Allahım! Beni kazana (takdirine) razı kıl. Bana takdir edileni benim için bereketlendir, o hâle geleyim ki te’hir (ertelenen) olunanın ta’cilini (acale), ta’cil (acele) olunanın da te’hirini (ertelenmesini) istemeyeyim.

Türkçe Kısa Rızık Duası

Bol rızık duası için çokça okuyalım. Ey Allah’ım. Beni verdiğin hükme razı eyle ve bana takdir edilene bereket ihsan eyle ki, ben senin geriye bıraktığını ne öne almanı ne öne aldığını geri bırakmanı talep etmeyeyim.

Rızkın bereketlenmesi için tavsiyeler

Nimeti ve rızkı veren Allah’ı unutmayıp daima şükür etmek çok önemlidir. Unutmayalım ki şükür nimeti ziyade yapar. Verilen nimetlerin kıymetini bilip israf etmemek ve namazımızı hakkıyla kılmak önemlidir.

Allah’ın bize verdiklerinden zekat ve sadaka gibi ihtiyaç sahiplerine infak etmek ve bu infakı yerinde görmek nimeti anlamaya his etmeye bire biridir.  Rivayet edilmiş ki kerahet vaktinde (sabah namazından sonra) uymak rızkı azaltır. (Beyhaki) ondan sebep o vakitte uymayıp dua etmek rızka berekete vesiledir.

Büyüklerden gelmiş ki Vakıa Suresi’ni okuyan kimse fakirlik çekmez. Bu hakikati şu hadis işaret ediyor. “Vakıa Suresi, zenginlik suresidir. Onu okuyunuz (her gece) ve o sureyi kadınlarınıza ve çocuklarınıza da öğretiniz.”

Rızkı helal yollardan kazanmak ve haram karıştırmamak da çok önemli bir husustur. Duaların kabulu ve amellerin icrasında helal kazanç büyük rol oynar.  Akrabaları ziyaret etmek ve onların dualarını almak, ve Misafir davet etmek dahi berekete vesiledir.

Bol rızık duası yapalım lakin bu hususlara da dikkat edelim.

Rızkın Artması İçin Zikir 

Bol rızık duası yapmakla birlikta esma zikri de çekilebilir. Ya Fettah (iyilik ve hayır kapılarını daima açan) Allah’ın en güzel esmalarından birisidir ki sürekli okunduğu vakit Allah o kişiye inşallah bereket, güzellik ve hayır lütfeder. Her sabah namazının akabinde 71 kere okunması tavsiye edilmiştir.

Ya Fettah ve Ya Rezzak isimlerini devamlı bir surette günde 100 kere okuyan birisinin Allah rızkını bol eder, bereketlendirir ve kapanmış kapılarını açar. (inşallah)

Evet bol rızık duası gibi diğer dualar dahi ihlas ile samimiyet ile yapılırsa inşallah kabul edilir. Ya burada ya ahirette karşımıza çıkar. Denilir ki ahirette bu duaların karşılığına alan keşke dünyada almasaydım diyecekmiş.  İnşallah bize ihsan edilen nimetlerin bol ve bereketli olması temennisiyle vesselam.

“Hayırlı – Bereketli Rızıklandırılmak İçin Okunan Bol Rızık Duası” üzerine 14 yorum

Yorum yapın

1melek.com