Her Zaman Şükredebilmek ve Şükür Duası ile Şükür Namazı

Şükür lugatta “iyiliği bilmek ile iyilik yapanı iyiliğiyle övmek ona minnettarlık” anlamına gelirken genel mana olarak “Allah’tan veyahut insanlardan bize gelen nimet ve iyilikten kaynaklı minnettarlığımızı ifade etme ve fiille karşılık vermek  manalarına gelmektedir.

Evet Allah bizlere verdiği nimetlere mukabil şükrü istiyor. Bu hakikat İslam’ın en büyük esasıdır. Şükür etmek nimeti ziyadeleştirir yani arttırır. Şükürsüzlük ise tam tersi nimetin elden gitmesine nedendir.

Her Zaman Şükredebilmek

Şükür, “verdiği nimetlerden dolayı kulun Allah’a minnettarlık duyması, bunu sözleri ve amelleriyle göstermesi” anlamına gelmektedir. Şükür, Kur’an’da kulluğun gereği olarak değerlendirilmiş, Allah’ın nimetlerine mazhar oldukları hâlde şükretmeyenler kınanmış- tır (A‘râf, 7/10; Nahl, 16/78; Gafir, 40/61).

Şükrü ve nimeti vereni bilip takdir etmek (kalp ile şükür), Allah’ın emir ve yasaklarına uygun bir yaşam sürmek (beden ile şükür), O’nu sıkça anarak verdiği nimetler karşılığında dua etmek (dil ile şükür) gerekir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) de, yaptığı ibadetleri Allah’ın verdiği nimetlere karşılık bir şükran ifadesi olarak değerlendirmiştir. Müslüman sadece sözle değil, eldeki nimetlerin gerçek sahibinin Allah olduğuna gönülden inanarak bu nimetleri Allah’ın rızasına uygun şekilde kullanmakla da olur.

Servetin şükrü muhtaçlara yardım etmek, ilmin şükrü bilgiyi insanların yararına kullanmak, sağlığın şükrü ise Allah’a kulluk ve insanlara hizmet etmektir. Yüce Allah, İbrahim sûresi 7. Ayette mealen;

“Andolsun; eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım…” buyurmak suretiyle şükrünü yerine getirenlere daha çok nimet vereceğini vaad etmiştir.

Ayetin devamında da “Nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir!” uyarısında bulunarak nankörlük edenleri de şiddetli azapla tehdit etmiştir.

Şükür Duası Arapça ve Türkçe Anlamı

”Rabbi evzi’ni en eşküra ni’meteke’llti en’amte Aleyna ve ala validyye vea’mel salihin terdahü ve edhılni bi rahmetike fi iba dike’s-salihin”Amin.

Ya Rabbi! Bana, anneme ve babama ihsan ettiğin nimetine şükretmemi ve razı olacağın ameller yapmamı nasip eyle, rahmetinle beni Salih kulların arasına kat. Amin.

Şükür Namazının Kılınışı

Bir nimete kavuşan veya sıkıntıdan kurtulan kişi abdest aldıktan sonra ” Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya ” diye niyet ettikten sonra iki veya dört rekat namaz kılar ve secdede Allah’a (c.c.) şükreder ve edebildiği kadar dua eder.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), sevindiğinde veya sevindirici bir haber aldığında, Allah’ın bu ihsanına şükretmek için secdeye kapanır ve namaz kılardı. (İbniMâce, Salât, 192)

Enes bin Mâlik (r.a) şöyle anlatmaktadır. Allah Rasulü (s.a.v) bir ihtiyacının görüldüğü hususunda müjdelenmişti, bunun üzerine hemen secdeye kapandı. (İbn-i Mâce, Salât, 192)

Yorum yapın

1melek.com