İbretlik Cevaplar Üç Soru Bir Cevap

İbretlik cevaplar hep ilgimi çekmiştir. Tarih boyunca baktığımızda Allah’ın varlığını ispat noktasında çok sorular sorulmuş ve karşılığı elbette verilmiştir.

İşte bu hikayemizde o kadar güzel bir şekilde ibretlik cevaplar verilmiş ki takdir etmemek elde değildir. İşte bizler kendimizi ilmi olarak her daim geliştirmeliyiz ve böyle durumlarda gerekli izahlar yaparak hem kendimizi hem çevremizdekileri koruyabilmeliyiz.

Felsefeciler Ve Şemsi Tebrizi

Bir vakit Hz. Mevlana’ya bir grup felsefeci gelerek bazı sorular sormak istediklerini beyan ettiler. Felsefecileri dinleyen Hz. Mevlana onları Şems-i Tebrizi’ye göndererek cevapların onda olduğunu ifade etti.

Felsefeciler Şems-i Tebrizi hazretlerinin yanına geldiklerinde mübarek mescitte talebelere birlikte kerpiçle teyemmüm nasıl yapılır izah ediyordu. Söz alarak üç soru sormak istediklerini beyan ettiler.

Şems-i Tebriz’i de onlara elbette sorunuz dedi. Aralarından birini sözcü seçerek sormaya başladılar. Birinci olarak “Allah vardır dersiniz lakin o görünmez madem vardır göster de inanalım.” dedi.

Soruyu dinleyen Şems-i Tebrizi hazretleri diğer sorunu da sor! dedi.

İkinci olarak “Şeytanın ateşten yaratıldığını ifade ediyorsunuz. Ondan sonra da ateşle ona azap olunacak diyorsunuz. Hiç ateş ateşe azap olabilir mi?”

Peki diğerini de sor! dedi Şems-i Tebrizi Son olarak “Ahirette madem herkes hakkını alıyor olacak ve yaptıklarının cezasını çekecek dersiniz öyleyse bırakın insanların canları ne istiyorsa yapsınlar, insanlara karışmayın!” dedi.

Bu sorular üzerine Şems-i Tebrizi, elinde tuttuğu kuru kerpici adamın başına atıverdi. Soru soran felsefeci afalladı ve hemen kadıya giderek şikayetçi oldu.

İbretlik cevaplar

Kadı efendiye dedi ki “Ben ona soru sordum, o da başıma kerpiç ile vurdu.” dedi. Şems-i Tebrizi bu söz üzerine “Ben de yalnızca cevap verdim.” dedi.

Kadı madem öyle bu işin açıklaması nedir deyince hazret şöyle anlatıverdi. “Efendim, bana dedi ki Allah’ı göster de inanayım. Madem öyle bu felsefeci adam başının ağrısını bana göstersin de görelim.

O ise şaşırarak ” Başım ağrıyor lakin gösteremem” dedi. İşte Allah dahi vardır, lakin görünmez ise de eseri pek çoktur.

Bana “Şeytana ateşle nasıl azap edilebilir?” Ben de ona toprakla vurdum. O toprak onun başını acı verdi. Kendi bedeni de topraktan o zaman neden acı duydu.

Yine bana dedi ki “Herkesin canı ne dilerse onu yapsın. Bundan dolayı bir hak olmaz.” Benim canım da onun başına kerpici vurmak istedi ve vurdum. Madem öyle neden hakkını arıyor? Bu dünyada küçücük bir şey için hak arıyor ise ebedi olan ahirette neden hak aranmasın?” dedi.

Felsefeci adam bu güzel cevaplar karşısında mahcup olmuş söz söyleyemez duruma düştü.

İbretlik cevaplar ne kadar güzel ve etkili değil midir? İşte biz dahi öyle olmalıyız. Nerde nasıl konuşacağımızı bilmeliyiz. Dinimizi ve inancımızı tam olarak anlatabilmeliyiz ve Dini kıssalar anlatıldığında dersler çıkarabilmeliyiz. Vesselam.

Yorum yapın

1melek.com