İhlas Suresi

İhlas Suresi, tevhidin ete kemiğe büründüğü, kalplerimize derin bir huzur ve birliğin hakim olduğu bir ilahi beyandır. Sadece dört ayetten oluşan bu kutsal metin, Allah’ın birliğini vurgulayarak kalp ve zihinleri bir araya getirir, ruhumuzu yücelten, anlam dolu bir ilahi söz niteliği taşır. Bu sure, kısa olmasına rağmen, özünde barındırdığı derin anlam duygusuyla manevi gücümüzü arttırır, kalbimizi ilahi bir aydınlık ve ışıltı ile doldurur.

Bu muhteşem sure, kelimelerin ötesinde bir anlam taşıyarak ruhumuza derin bir dokunuş yapar. Bu surenin her bir kelimesi, kalbimizi yüce bir varlığa olan sevgi ve bağlılıkla doldurur.


İhlas Suresi

İhlas suresi Mekke döneminde inmiş olup 4 ayetten oluşmaktadır. İhlas kelime olarak samimiyet, dine içtenlikle (hakiki) bağlanmak anlamına gelir. Bu surede anlatıldığı gibi inanan bir kişi, tevhid inancını tam anlamıyla kabul etmiş bir mümin olacaktır. Bu sure, Kur’an’da 111. sırada yer almaktadır ve iniş sırasına göre 22. suredir. Bu surenin Mekke döneminde mi yoksa Medine döneminde mi indiği konusunda farklı rivayetler bulunmaktadır. Mekke’de indiği iddia edenler, Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e gelip “Bize Rabbin hakkında bilgi ver” dediklerini bu sözler üzerine bu surenin inzal olduğunu delil getirirler (Müsned)

Medine’de inzal olduğunu söyleyenler de o vakit Yahudiler ile Hristiyanların Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Allah hakkındaki sorulan sorulara bir cevap olarak Cebrail (a.s)’ın Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e geldiğini ve “ihlas suresini” getirdiğini delil göstermişlerdir. (Taberi)


İhlas Suresi Okunuşu

İhlas suresi Türkçe yazılışı ve okunuşu: Kul huvallahu ehad, Allahüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekun lehu küfüven ehad.

Bu sureyi Abdussamed’in sesinden dinlemek için aşağıdaki play butonuna basın.

 


İhlas Suresi Türkçe Anlamı

İhlas suresi anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: O Allah birdir. Allah samed’dir  O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.

Bu surenin Türkçe anlamını dinlemek için aşağıdaki play butonuna basın.


İhlas Suresi Arapça Yazılışı

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۭ ٤

ihlas suresi


İhlas Suresi Fazileti

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu surenin önemi ve fazileti konusunda şöyle buyurmuştur: “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki, İhlas suresi, Kur’an’ın üçte birine denktir (eşittir)” (Buhâri).

Bu sureyi her namazında okuyan bir sahabeye Efendimiz (s.a.v), şu sözleri söylemiştir. “Onu sevmen seni cennete götürür” müjdesini iletmistir (Tirmizi).

Her gün 50 defa İhlas ayetlerini okuyan kimsenin elli senelik günahı affolunur (Darimi, 3481).

Evinden bir yolculuğa çıkacak olan kişi, ayrılırken evinin kapısını 11 kere İhlas suresi okuyarak çekerse, Allah’ın izniyle dönünceye kadar evi korunur.

Evine giren birisi, İhlas-ı şerif okuduğunda fakirlikle karşılaşmaz. Aynı zamanda uyurken 100 kere İhlas okuyan kişi Cennet’e girecektir (Tirmizi).

Sabah ve akşamları 3 kere İhlas ve Muavvizeteyni (Felak ve Nas) okuyan, bela ve sıkıntılardan korunur (Tirmizi).

Arefe günü Besmele ile birlikte 1000 kere İhlas suresi okuyanın bütün günahları affedilir ve duaları kabul olur (Ebu-ş-şeyh).

Cuma namazından sonra 7 kere İhlas ayetleri ve Muav-vizeteyn (Felak ve Nas sureleri) okuyanı Allah bir hafta boyunca kazadan, beladan ve kötü işlerden korur.

Uyumadan önce Fatiha ve İhlas surelerini okuyan kişi, ölümden başka her türlü zarardan emin olur (İbni Abdilber).

Bu önemli sureyi ezberlemek ve ihlasla okumak, hepimize düşen çok önmli bir vazife olmalıdır. Çünkü dünya hayatı çok kısa ve bize faydalı olan güzel şeyler hayatımızın merkezinde olmalıdır.


İhlas Ne Demek

İhlas, Arapça kökenli bir kelime olup, Türkçe’de “samimiyet“, “içtenlik“, “sadakat” gibi anlamlara gelir. Bu kelime, bir kişinin niyetinin ve davranışlarının içten, samimi ve dürüst olmasını ifade eder. İhlas, bir şeyi Allah rızası için yapma, içten bir inançla gerçekleştirme anlamında da kullanılır.

İslam geleneğinde, İhlas kelimesi özellikle Allah’a karşı samimiyetle bağlılık ve tek bir Allah’a iman konusunda içten bir inancı ifade eder. İhlas, kişinin amellerini Allah’ın rızası için yapma ve bu amellerde içsel bir samimiyeti koruma anlamında önemli bir kavramdır.


İhlas Suresi Tefsiri

İhlas Suresi’nin temel vurgusu, Allah’ın birliği ve eşi benzeri olmamasıdır. Sure, Allah’ın isimlerinden ve sıfatlarından yola çıkarak O’nu tanıma üzerine bir yaşantı inşa etme çağrısı yapar.

Bu sure , Mekke’deki müşriklerin Tevhid anlayışına bir cevap niteliğindedir. Müşriklerin Allah’ın birliğini bildikleri ancak Tevhid esaslarını tam anlamadıklarını ifade ediyor. Bu sure, Allah’ın birliğini vurgulayan özel bir isim olan “İhlas” adıyla anılmaktadır.

Ayrıca, İhlas Suresi’nin önemli ayetlerinden biri olan “Lem yelid velem yulet” ifadesiyle Allah’ın çocuk sahibi olmadığı ve O’nun dengi veya eşi olmadığı vurgulanır. Bu, Hristiyanlıkta yaygın olan Baba, Oğul ve Kutsal Ruh kavramına karşı verilen bir cevaptır.

İhlas Suresi’nin Tevhid anlayışını vurgulayan, Allah’ın birliğini açıklayan ve O’nun benzersizliğini vurgulayan suredir.

Profesör Dr. Necdet Çağıl’ın İhlas Suresi üzerine yaptığı konuşmayıaşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.


“İhlas Suresi” üzerine bir yorum

Yorum yapın

1melek.com