İlk Vahiy Hangi Ayettir

İlk vahiy hangi ayettir? Peygamber Efendimize (sav) ilk vahiy ne zaman, nerede ve hangi ayetlerle gelmiştir? İşte bu yazımızda Hazreti Peygambere (s.a.v.) ilk vahyin gelişini anlattık..

Allah resulüne (sav) inen ilk vahiy Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Evet Alak suresi Mekke’de nazil olmuş olup 19 ayetten ibarettir.

İlk Vahiy Ne zaman ve Nerede Gelmiştir?

Hazreti peygamber 40 yaşında idi ve Hira dağında vahye muhatap olacak manevi hale ulaşmak için adeta altı aylık bir zaman geçirmişti.

Hz. Peygamber kırk yaşında idi ve yine adeti olduğu üzere Ramazan ayında tefekkür, ibadet ve dua için hira dağında bulunuyordu. Burada bu şekilde bulunması rastgele bir durum değil, ceddi Hz. İbrahim’in Hanif dini üzerine bulunuyordu.

Mübarek Ramazan ayının 17. Günü pazartesi günüydü. Hz. Cebrail (a.s.) güzel bir insan şeklinde, nurlar saçarak göz kamaştırıcı bir aydınlıkla göründü. Tatlı lakin gür bir ses ile ona hitap etti “Oku!”

Peygamber Efendimiz (sav) cevaben “Ben okuma bilmem!” dedi. Bunun üzerine vahiy meleği olan Hz. Cibril (a.s) Peygamberimizi (sav) takati kalmayıncaya kadar sıktı.

Sonra tekrar “Oku!” dedi. Efendimiz cevaben “Ben okuma bilmem!” dedi. Hz. Cibril (a.s) bir defa daha takati kesilinceye kadar sıktı.

Sonra yine ona dedi ki “Oku!” Hazret-i Peygamber cevaben yine “Ben okuma bilmem! Ne okuyayım?” dedi. Hz. Cebrail (a.s.) üçüncü kez sıkıp ondan sonra bıraktı.

İlk Vahiy Nelerden Bahsediyordu

Bundan sonra Hz. Cebrail (a.s.) Allah’tan aldığı ilk vahiy ayetini okudu ve o ayet şöyle idi.

O vakit heyecan ve haşyetin son haddinde olan Kâinatın Efendisi (sav nazil olan o ayetleri aynı şekilde tekrar etti. O ayetler Allah Resulünün (sav) diline ve kalbine yerleşti. Ondan sonra Hazreti Cebrail de aniden kayboluverdi

Bu vahiy ile birlikte bütün insanlığa Rabbimizin en büyük lütfu olan Kur’an-ı Kerîm’in inmeye başlamıştır. Öyle ki bu kuran bizlere hem rahmet hem şifa idi.

Hz. Cebrail (a.s.) ayrılınca ilk vahiy ağırlığından yüreği titreyerek Hz. Hatice validemizin yanına geldi ve ona dedi ki “Beni sarıp örtünüz; beni sarıp örtünüz!”

Bir süre istirahat ettikten sonra, başına gelenleri Hz. Hatice annemize anlattı. Endişeli bir ses tonuyla

“Ey Hatice! Şimdi bana kim inanır?” dedi.

O mübarek annemiz Hz. Peygamber’e (sav) “Allah’a yemin ederim ki, o Allah seni hiçbir zaman mahcup etmez. Zira sen akrabalarını korursun, aciz olanlara yardım edersin, fakir fukaraya infak edersin, hiç kimsenin yapamayacağı kadar iyilikte bulunursun, gelen misafire ikram edersin”

Bu sözlerden sonra dedi ki “Ey Allah’ın Elçisi! Evvela bu daveti ben kabul ve tasdik ederim. Allah yoluna ilk önce beni davet et!” böylece ilk tasdik eden ve destekleyen o oldu.

Oku Emrinin Önemi

Hz. Peygambere gelen ilk vahiy ayetin oku olması gerçekten dikkat çekicidir. Zira bu ayet bize ve insanlığa net mesajlar veriyordu.

Oku! Emriyle bizler diyor ki Allah’ın kitabını oku! Ayetlerini oku! Kâinat kitabını oku! Hidayete varmak için ve küfürden uzaklaşmak için oku! İmanın için oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku! Öğrenmek için oku!

Oku emri yalnız gördüklerimizle ilgili bir okuma emri değildi. Kalbin için, ruhun için, aklın ve hislerin için bir okumaydı. Velhâsıl insanın kâinatı ve kendini idrak edip okuması ve yaşamasıydı.

Evet Kuran bu şekilde inmiş ve devamı 23 yıl sürmüştür. Evet bizler bu mübarek ayetleri hem okumalıyız hem tefekkür etmeliyiz zira bizler maddi manevi anlamda hem rahmet hem şifadır.

Yorum yapın

1melek.com