İslamın İlk Şartı Kelime-i Şehadet Getirmek

Kelime-i şehadet getirmek hak din olan İslam dininin temeli olup aynı zamanda Müslüman olmanın ilk şartıdır. Bu ifadeler ile bizler Hem Allah’ı ilah olarak kabul eder ve Hz. Muhammed’i peygamber olarak kabul ederiz.

Evet bir kimse eğer Müslüman olacaksa istenilen ve olması gereken ilk şey kelime-i şehadet yani tevhit cümlesidir.

Kelime-i Şehadet

“Eşhedü en lâ ilâhe illâllâh ve  eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh” demek ile Allah’ın varlığı ve birliğini kabul eder ve Hz. Muhammed’in (sav) onun peygamberi ve elçisi olduğunu kabul ederiz.

Bu cümlenin anlamı şudur. “Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed (s.a.v)’in Allah’ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederim”

Evet İslam dini dediğimiz vakit yada iman etmek dediğimiz vakit bu iki temel aklımıza gelir. Bir sarayın kapıları gibi giriş kapılarıdır bu cümleler.

Kelime-i Tevhid

Kelime-i Şehâdet ile aynı manaya gelen bir başka cümlede kelime-i tevhid olup Bu cümle de şu şekildedir. “Lâ ilâhe illâllâh Muhammedün Resûlullâh” Manası “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur ve Muhammed (s.a.v) O’nun Resulüdür” demektir.

İslam dini hak bir dindir ve herkese hitap eder. Hz. peygamber bütün insanlığa gelmiş son peygamberdir.

Nasıl ki her bir şeyde bazı kurallar ve esaslar olduğu gibi dinimizin de bazı esasları vardır. Kaim bu esaslar ve kurallar herkesin yapacağı kadar kolaydır.

Zira merhamet ve rahmet sahibi olan bir rabbimiz var ki bizi yapabileceğimiz kadar mesuliyet yükler. Yapmadıklarımızdan asla mesul etmez ki bu noktada ayet vardır.

İslam dini iki temel esasın üzerindedir ki Kelime-i şehadet getirerek yaparız. Bunlar Allah’ın varlığı ve birliği ile Hz. Peygamber (sav) dir. Birisi çıkıp şunu diyemez ben Allah’ı kabul ederim ama peygamberi kabul etmem veya tam tersi ikisinde de bir imandan bahsedemeyiz.

Aslında bu kural imanın şartları olan Allaha , meleklere , ahirete , kitaplara , peygamberlere ve kadere iman için de geçerlidir. Bu noktada iman bir bütündür ve keyfi olarak bazılarını kabul eder bazılarını etmem diyemeyiz.

İman esasları bir zincir olarak birbirine bağlıdır ve ayrılmazlar.  Bu zincirin ilk halkası ise kelime-i şehadet getirmektir.

Bizleri Müslüman olarak yaratan ve kelime-i şehadet getirten yüce Rabbimize sonsuz hamd olsun. Vesselam.  İmanın şartları nelerdir ve açıklamaları için ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.

“İslamın İlk Şartı Kelime-i Şehadet Getirmek” üzerine bir yorum

Yorum yapın

1melek.com