İstismar Nedir? İstismar Hakkında Ayet ve Hadis

Dinimize göre Kısaca İstismar Nedir? İstismar, bir kişinin, grubun veya topluluğun iyi niyetlerinden faydalanarak, onu aldatmak ve yanlış bir şekilde yönlendirmektir.

Bir nevi aldatmaya giren istismarın planlı ve programlı bir şekilde yapılması nedeniyle anlaşılması oldukça güç ve zor olabilir. bugün en çok konuşulan istismarlardan biri, cinsel istismardır.

İstismar Nedir? Neden Kullanılır?

Dini duyguları dünya menfaatlerine erişmek amacıyla istismar etmek de en çok rastlanılan durumlardan biridir. Her türlü istismar şekli, gayri ahlakı bir davranıştır ve insanları aldatmaya yönelik olduğundan dolayı haramdır.

İstismar Hakkında Ayet ve Hadis 

Kötü Ahlak: Tarih boyunca farklı şekillerde ve usullerde istismar faaliyetleri yapılmıştır. Efendimizin Medine’ye teşriflerinden önce inşa edilen ve Müslümanlar arasında ayrılık ve nifakı hedefleyen Mescidi Dırar, din istismarının ilk örneklerinden biri olarak ifade edilebilir.

Her ne kadar yapılan faaliyet güzel gibi gözükse de arkasındaki niyetin fitneye, kötü bir amaca yönelik olması, güzel gibi görünen bir faaliyeti bile zararlı kılabilir. Bu olayla ilgili şöyle buyrulur: “Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, “Bizim iyilikten (güzellikten) başka hiçbir kastımız yok” diye de mutlaka and içerler.

İstismar, bir nevi yalancılıktır. İslam’da en büyük günahlardan biri, yalan söylemektir. Bir mümin, birtakım günahlara düşebilir. Ancak yalan söyleme, aldatma ve istismar etme gibi gayri ahlaki durumları asla yaşamaması ve bunlara rıza göstermemesi gerekir. Dini, siyasetin inkişafına yardımcı olacak şekilde kullanmak, istismarın bir çeşididir. Ancak siyaset, dinin gelişimi ve uygulanması için bir araç olabilir.

Aldatan, bizden değildir…

İstismar gibi kötü yollara başvurma alışkanlığı kazanan bir müminin  durumunu en iyi anlatan hadislerden biri şudur:

“Bizi aldatan bizden değildir.”  İnanan biri hiçbir şekilde  yalan söyleyemez. Saptıramaz ve her daim dürüst davranır. Menfaat elde etmek amacıyla insanların duygularını istismar edemez.

İstismar, karşıdaki insanın duygularını, hedeflerini ve inançlarını kullanmak değildir. Bedensel olarak da istismara uğrayanların sayısı oldukça fazladır.

Ülkemizde, her yıl 100 binden fazla çocuğun cinsel istismara uğradığı tahmin ediliyor. Kendi bedenini bile tanımayan çocukları kandırmak suretiyle istifade etmek, en büyük günahlardan biridir. Bu tür kişilere yönelik verilecek cezalar ise, oldukça ağırdır. Kişinin evli olması veya olmamasına göre değişkenlik gösterir.

İstismar ile ilgili Hadisler

Kur’an okuyarak veya anlatarak yada dini yayınlardan sırf para kazanmak çok yanlıştır. Amacımız her daim Allah rızası olmalıdır. 

Ahir zamanda (Dünyanın son zamanları) din adamları, halkın istekleri yönünde fetva verip, helal olana haram, haram olana helal diyecekler, Kur’an-ı Kerimi ticarete ve menfaate alet edecekler. (Deylemi)

Ahir zamanda (Dünyanın son zamanları) dünya yararı için dini alet eden riyakarlar (ikiyüzlüler) meydana çıkar. Onları sözleri baldan tatlıdır. Onlar kuzu postuna bürünmüş birer kurttur. (Tirmizi)

En bedbaht kişi  dinini dünya işlerini alet edendir.  (İbni Asakir)

Allah (c.c.) Adem (a.s) 1000 çeşit sanat öğretip dedi ki: Senin çocukların ve neslin, bu sanatlar ile rızklarını istesinler, sakın dini geçim kaynağı yapmasın, dini istimal ile dünya malı toplayanlara yazıklar olsun! (Hakim)

Yazıklar olsun ilmini ticarete alet eden ilim sahibi kötü kimselere ki, devlet adamlarına yaklaşır ve kazanç temin ederler. Allah onların ticaretine kesatlık versin!) (Hâkim)

Bir vakit gelir ki, insanlar sadece malın ve paranın gelmesini düşünüp, helal yada haram olduğuna bakmazlar. (R.Nasıhin)

Din öğretilerini dünya yararı için öğrenenlere, ilmini paraya satanlara kıyamette ateşten gömlek giydirilir. (Deylemi)

İlim dünya yararı için öğrenilirse ve ibadetler dünya yararlarına alet edilirse fitneler zuhur eder. (Abdurrezzak)

Cenab-ı hak bizleri ve sizleri ahir zamanın her türlü fitnelerinden ve istismar gibi aşağı kötü hasletlerden muhafaza buyursun. Müslüman her daim el emindir. Kimseyi kandırmaz ve aldatmaz. 

Her ne varsa kendinde dürüstçe aldatmadan kandırmadan  suistimal etmemeden hayatını devam ettiren kişilerden olmak duasıyla hayırlı günler vesselam.

Gıybet nedir okumak için burayı tıklayınız.

Osmanlıca öğrenmek isterseniz burayı tıklayınız.

 

Yorum yapın

1melek.com