Kabir Azabı ve Salavatı Şerife

Değerli gönül dostu kardeşlerim. Bugün ki hikâyem Hasan Basri Hazretleri ile onun zamanında yaşayan bir kadın ile ilgili ve hikâyeyi  “ Kabir Azabı ve Salavatı Şerife ” başlığı altındapaylaşacağım umarım beğenirsiniz.

Kabir Azabı ve Salavatı Şerife

Geçmiş gün zamanın birinde tebaasından bir kadın Hasan Basri Hazretleri zamanında, Hasan Basri Hazretlerinin huzuruna gelerek şöyle buyurmuştur:

Kabir Azabı ve Salavatı Şerife

Kadının Hasan Basri Hazretlerinden İsteği

“-Ya imam hazretleri! Benim genç bir kızım vardı. Birkaç ay evvel kızım vefat etti. Ancak ben onun hasretine dayanamıyorum. Kızım öldükten sonra onu rüyamda da görmedim. Bana bir dua öğretiniz de, hiç olmazsa kızımı rüyamda görüp teselli olayım.” dedi.

Hasan Basri Hazretleri kadına lazım olan duaları öğretti ve “- İnşallah kızını rüyanda görürsün.” diyerek kadını gönderdi.

Kadının Duası ve Rüyası

Kadın kendisine öğretilen duaların tamamını okudu. Cenabı Hakka kızını göstermesi için hayli yalvardıktan sonra, gözyaşları içinde yatağına yatıp uyudu. Kadın uykusunda kızını gördü, gördü ama kızını gördüğüne de pişman oldu üzüldü. Çünkü kızına öyle bir azap ediliyordu ki, onu görünce kadının ciğeri parçalandı. Kızına ateşten bir elbise giydirmişlerdi ve ona şiddetli şekilde azap ediliyor idi.

Kadıncağız heyecanla uykusundan uyandı sabahı bekledi. Sabah olduğunda da Hasan Basri Hazretlerinin huzuruna tekrar çıkarak rüyada gördüklerini bir bir anlattı. Kadın kızının bu azaptan kurtulması için ne yapması gerektiğini, nasıl bir hayır hasenat ederse kızının günahlarının affedileceğini Hasan Basri Hazretlerine sordu.

Hasan Basri Hazretlerinin Rüyası

Hasan Basri Hazretleri, kadına bazı tavsiyelerde bulundu ve evine kadını geri gönderdi. Fakat bir süre sonra Hasan Basri Hazretleri kendisi de bir rüya gördü.

Hazretin rüyasında genç ve son derece güzel bir kız, cennet bahçelerinden birinde altın bir tahtın üstünde oturmakta ve çevresine güneş gibi parlaklık saçmakta idi. Genç kız Hasan Basri Hazretlerine: “-Beni tanıdın mı?” diye sordu.

Hasan Basri Hazretleri kızı tanımadığını ve hangi peygamberin kızı veyahut eşi olduğunu sordu.

Genç kız Hasan Basri Hazretlerine şöyle dedi:

“ -Hani sana gelip de beni görmek için senden yardım isteyen ve rüyasında azap içerisinde görünce de tekrar size durumu anlatıp günahımın affı için ne yapması lazım geldiğini soran kadın var ya, işte ben onun kızıyım. ”dedi.

Hasan Basri Hazretleri:

“-O kadın bana kızının yani senin azap içinde olduğunu söylemişti. Ne oldu da sen kurtuldun o azaptan?” diye sorduğunda ise kız şöyle dedi:

Kabir Azabı ve Salavatı Şerife

Kızın Kurtuluşu

Ya Hasan Basri Hazretleri! Allah’ın sevgili kullarından biri bizim bulunduğumuz kabristandan geçti ve oradan geçerken bir Fatiha suresi üç İhlası şerif ile beraber üç kere de salavat getirip biz kabir ehlinin ruhuna hediye etti. İşte ondan sonra “Bu kabristanda kabir azabı çekenlerden azabı kaldırın!” diye bir nida geldi ve benimle beraber beş yüz elli kişiden kabir azabı kaldırılıp cennet nimetleri bize ihsan olundu, diye anlattı.

Hasan Basri Hazretleri, gördüğü bu güzel rüyayı o kadına anlatıp kızının azaptan kurtulduğunu kadına müjdeledi ve ondan sonra kadından bol bol salavatı şerife okumasını tavsiye etti….

Fatiha Suresi

Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhi’r Rahmâni’r Rahîm.

 • Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn.
 • Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn.
 • İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în.
 • İhdine’s-sırâta’l-mustakîm.
 • Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim.
 • Ğayri’l-mağdûbi aleyhim ve le’ddâllîn.
 • (Amin)

Fatiha Suresinin Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 • Hamd (övme, övülme) Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.
 • (O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir.  
 • Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir.
 • (Ey Allah’ım) Biz sadece sana ibadet eder ve sadece sen’den yardım dileriz.
 • Bizi dosdoğru yola ilet (yönelt)
 • Kendilerine nimet verdiğin (sevdiklerin) kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların (dalalete düşenlerin) yoluna değil.”
 • ( Amin )

İhlas Suresi

İhlas Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm

 • Gul hüvellâhüehad
 • Allâhüssamed
 • Lem yelid ve lemyûled
 • Velem yekünlehû küfüven ehad.

İhlas Suresinin Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 • De ki: O Allah birdir.
 • Allah samed (her şey O’na muhtaç, O ise kimseye muhtaç değil)’dir.
 • O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
 • Ve hiçbir şey O’nun dengi olamaz.

Salavatı Serife

Salavat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed şeklinde okunur. Peygamber efendimizin adı anıldığı zaman, aleyhisselam ya da aleyhissalatü vesselam ya da sallallahü aleyhi ve sellem diyerek de Peygamber efendimize dua etmiş oluruz. Yani bu şekilde de Hz. Peygambere salavat getirilmiş olur.

“Kabir Azabı ve Salavatı Şerife” üzerine bir yorum

Yorum yapın

1melek.com