Kafirun Suresi

Kafirun suresi Mekke döneminde inmiş olup 6 ayettir. Kâfirun kelime olarak inkarcılar anlamındadır. Bu surede Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ in inkar edenler, şirk ve sapkınlık içinde olanlarla bir araya gelemeyeceği  kesin bir dille ifade edilmekte ve imanın şirkten uzak olduğu beyan ediliyor.

Kafirun suresi kurandaki sıralamada 109. inzal (iniş) sırasına göre 18. suredir.  Tefsirlerde ifade edildiğinde göre Kureyş kabilesi Hz. Peygamber Efendimiz’e (s.a.v)  dediler ki bir yıl kendi ilahlarına tapılmasını, bir yıl da kendilerinin onun ilahına tapmalarını talep etmişler.

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) onlara “Bir şeyi Allah’a ortak koşmaktan ben yine O’na sığınırım!” dedi. Bunu işiten Kureyşliler “O zaman ilâhlarımızdan bazısının öp ve el sür, biz de seni onaylayalım ve ilahına ibadet edelim” demişler.

Karşılıklı olan bu konuşmalardan sonra bu sure inzal olmuştur.

Kafirun Suresi Arapça Okunuşu

Kafirun suresi arapça
Kafirun suresi

 Kafirun Suresi Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Gul yâ eyyühelkâfirûn 2- Lâ  a’büdü mâta’büdûn 3- Ve lâentüm âbidûne mâa’büd 4- Ve lâ ene âbidün mâabedtüm 5- Velâ entüm âbidûne mâa’büd 6- Leküm dînüküm veliyedîn

Bu Suresinin Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: Ey kâfirler. 2- Ben sizin taptıklarınıza tapmam. 3- Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. 4- Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. 5- Siz de benim ibadet ettiğime, ibadet edecek değilsiniz. 6- Sizin dininiz size, benim dinim bana.

Kafirun Suresi Faziletleri

Tefsir edenler bu surenin fazileti noktasında  Peygamber Efendimiz (s.a.v) “ihlas suresi  Kur’an’ın üçte birine denk gelmektedir. Kafirun suresi ise dörtte birine denk gelmektedir” demiştir.

Sahâbe’den birisi demiş ki “Uyumak için yatağına yattığında kafirun sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun”  (İbn Kesîr)

İmam-ı Rabbaniye atf edilen bir rivayette “Her türlü şerden (belalardan) korunmak (muhafaza) için ve sıkıntılı zamanlarda dört kul’ü çokça okuyunuz.” (Dört kul den kasıt Kul ya (Kafirun suersi), Kulhüvallahü (İhlas suresi), Gul ile başlayan (Felâk ve Nâs sûreleridir.)

Aynı şekilde bu dört sureyi (Kâfirûn, İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri) birlikte okuyanın rızkı ziyadeleşir ve hali düzelir.

Cebele b. Harise’den rivayet edilmiş ki Hz. Peygamber efendimiz demiş: “Kafirun suresini (Gulya sûresini) okuduktan sonra uyu!  Bu sureyi okumakla şirkten beri olmuş olursun.”

Bir kişi yatarken bu sureyi okur ve o gece ölür ise tevhid üzerinde Rabbisine kavuşur.

Bu sureleri ezber edelim niyet varsa olur ezber. Hem neleri ezber etmiyoruz ki hem bu ezber bize ahirette de faydası var. Selametle..

“Kafirun Suresi” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

1melek.com