Karınca – Rızık – Bereket Duası- Diyanet İşleri Başkanlığı Açıklaması

Bereket Duası ve Karınca Duası nedir?  Anlamı ve faziletlerinden bahsetmeden önce kısa olarak Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı açıklamadan bahsedeceğiz.

Bereket duası demek berekete vesile olan dua olup herkes tarafından istenir. Bereket kelime olarak var olandan alışılandan fazla olması, verimli olması, bol olması manalarına gelmektedir. Bereket olunan şeye mübarek denir.

Bereket yalnız Allah’tandır. Ondan ki biz her işimize Allah’ın ismiyle başlarız. Zira Allah’ın adı başlanmayan işlerde bereketsiz ve güdük (kesik) olur. Bu kelimenin çok geniş bir anlamı vardır sadece yemek içmek, mal değil ömür, zaman dibi manevi şeyler de de görürüz. Örneğin Allah ömrünüze bereket versin deriz.

Genelde ticarethanelerde asılı olarak gördüğümüz karınca duasının asıl adı bereket duasıdır. Halk arasında karınca duası olarak bilinmesinin asıl nedeni ise, bu duanın hikâyesinde geçen karıncadan kaynaklanmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklamada karınca duasının Peygamber Efendimiz (s.a.v)’den rivayet edilen bir hadis olarak anlaşılması ve kazanç temin etmek için kullanılması dinen caiz olmadığını açıkladı. Açıklamanın devamında “karınca duası”  denen duanın, güvenilir hadis kaynaklarında yer almadığı belirtildi.

Bununla birlikte bu duanın içeriğinde Esmâ-i Hüsna’dan bazılarının sıralandığı , Allah-u Teâlâ’ya yönelik bazı hitaplar ve okuyanın bereket ile rızık taleplerinden ibaret olduğu açıklandı. İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakınca bulunmadığı da eklenmiştir.

Karınca Duası Nasıl Ortaya Çıkmıştır

Hz. Süleyman (a.s) hayvanlarla konuşma özelliğine sahipti. Bir kıtlık zamanında topluluk ile birlikte şehrin dışına yağmur duası etmek için yola çıkmıştır. Yolda bir karınca dikkatini çeker. Zavallı hayvan sırtüstü yatmış, ayaklarını göğe doğru uzatmış, çırpınırken dua etmektedir. Hz. Süleyman (a.s) Karıncanın duasına kulak kabartır. Karınca şöyle dua etmektedir;

“Allah’ım bizi Sen var ettin… Ve Senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız  Ya bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir, ferman senindir.”

Hz. Süleyman (a.s)‘ın gözleri yaşarır. Ve az sonra Cebrail (a.s)’ın getirdiği bir haberle de coşar, taşar, ağlamaya başlar. Cebrail, o karıncanın duasının kabul edildiği haberini getirmiştir.”
Hz. Süleyman (a.s) yanındaki topluluğa “Dönün” der. “Siz başkasının duasıyla sulanacaksınız.”

Karınca Duası – Bereket Duası

Karınca duası

Karınca Duası Okunuşu

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Karınca Duası Anlamı 

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun  rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir.

Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın  sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile  rızıklandırmanı istiyorum.

Senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleridir)

Bu bereket duası ile Allah bizlerin maddi ve manevi işlerine bereket versin mübarek kılsın. Allah’a emanet olun vesselam.

“Karınca – Rızık – Bereket Duası- Diyanet İşleri Başkanlığı Açıklaması” üzerine bir yorum

Yorum yapın

1melek.com