Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

Meleklerin özellikleri nelerdir? Melekler bütün Müslümanların varlığını bildiği, lakin beş duyu organları ile algılayamadığı nurani varlıklardır.

Meleklerin özellikleri konusundan evvel konu hakkında bilgiler verelim. Allah melekleri insanlara direk olarak göstermemiş ama Peygamberler zaman zaman bazı meleklerle ile görüşmüşler. Onlarla iletişim kurmuşlardır. Hatta bazı Allah dostları dahi onlarla iletişim kurmuş.

Bu durumda melekler ancak Allah’ın istediği durumlarda ve şekillerde insanlara görünmektedir. Melekler varlığı ayet ve hadislerde geçmektedir. Hem meleklerin varlığını kabul etmek imanın şartları arasında yer almaktadır.

Meleklerin Özellikleri Nelerdir?

Melekleri diğer varlıklardan ayıran bazı özellikler olup onları aşağıda maddeler halinde sıraladık.

Melekler nurani varlıklar olup yeme, içme, erkek veya dişi olmak, uyuma, yorulma, usanma, genç veya ihtiyarlık gibi şeyler yoktur.

Melekler hiçbir vakit Allah’ın emirlerine karşı gelmezler. Kesinlikle günah işlemezler ve hangi iş için yaratılmış iseler o işi layıkıyla yaparlar.

Melekler hem süratli hem güçlü hem kuvvetli varlıklar olup rivayetlerde kanatları olduğu bildirilmektir. Lakin bu kanatların mahiyeti hakkında pek bilgi yoktur.

Melekler farklı şekillere girebilme özelliği vardır. Örneğin Hz. Cebrail (a.s) Hz. Peygambere (sav) sahabelerden Dihye şeklinde görünmüştür.

Gözle görülmezler. Onları görünmeyişimiz yok olduklarından değil belki insan gözünün onları görebilecek kabiliyet ve kapasitede olmasındandır. Bununla beraber peygamberler ve Allah dostları tarafından asli şekilleriyle görülmüşlerdir.

Melekler gaybı bilemezler. Zira gaybı sadece Allah bilir. Şayet Allah tarafından gayba dair bir bilgi verilmiş ise, o kadarını bilebilirler.

Meleklerin sayısını Allah’tan başka kimsenin bilmesi mümkün değildir. Denilir ki her bir yağmur tanesini bir melek indirir. Daha nice bilemediğimiz Meleklerin özellikleri elbette vardır bizler bilmesek de elbette Allah bilir.

Dört Büyük Melek ve Özellikleri

Cebrail (a.s.): Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlere bildiren melek olup Vahiy meleği olarak bilinir.

Azrail (a.s.): Allah’ın izni ve emri ile eceli gelen insanların canını almak ile görevlendirilmiştir.

Mikail (a.s.): Tabiat olaylarını düzenleyen ve insanların rızıkları konusu ile ilgilenen melektir.

İsrafil (a.s.): Dünya hayatının bittiğini ve kıyamet gününün başladığını bildirecek olan melektir. Bu görevi sur denilen alete üfleyerek yapar.

Hz. İsrafil sura iki kez üfler. Birinci ile kıyamet kopar ve dünya hayatı son bulur. Canlıların tamamı ölecektir. İkinci ise tüm insanlar yeniden dirilecek ve Allah huzurunda toplanacaklardır.

Meleklerin Özellikleri: Diğer Melekler

Kuran sureleri

Hafaza Melekleri (Koruyucu): İnsanları tehlikelere, olumsuzluklara ve kötülüklere karşı muhafaza ile görevli melektir.

Kiramen Katibin (Yazıcı Melekler): Yaptığımız iyi-kötü, sevap-günah her davranış varsa yazan meleklerdir.

Rıdvan: Cennet kapısında bekçilik yapar ve cennete gelenleri selamlar hem cennette

Müminlere hizmet görevli meleklerin başıdır.

Malik: Cehennem kapısında bekçilik yapan ve orada görevli olan melektir.

Münker ve Nekir (Sorgu Melekleri): İnsanları kabre girdiklerinde sorguya çeken meleklerin adıdır.

Cinlerin Özellikleri

Cinler ateşten yaratılmış varlıklar olup gözle görülmezler. Cinler hızlı hareket edebilirler bununla beraber irade sahibi varlıklardır. İnsanlar gibi Allah’a inanmakla, dinin emirleri yerine getirmekle sorumludurlar.

Şeytanın Özellikleri

Kötülüğün simgesi olup Allah’a isyan etmiş ve Allah huzurundan kovulmuştur. İnsanlara kötü olanı güzel göstererek doğru yoldan saptırmayı hedefler. Gayesi İnsanları Allah’ın emirlerinden uzaklaştırmak ve isyan ettirmektir.

Meleklerin özellikleri konusunu kısaca anlattık. Bilelim ki meleklere iman etmek farzdır ve imanın şartları arasındadır. Bürün semavi dinlerde bu iman hakikati ifade edilir ve anlatılır. Bize düşen iman etmek ve onların şeytanlara karşı yanımızda olduğunu bilmektir. Allaha emanet olun. Selametle kalın. Vesselam.

Yorum yapın

1melek.com