Melik İsminin Anlamı Nedir?

Melik isminin anlamı nedir? ve Melik Esması’nın faziletleri nelerdir? Sorusunun cevabını yazacağız. Cenabı hak müstefit eylesin ve rızası dairesinde yaşamayı nasip et inşallah.

Melik isminin anlamı bilinen ve bilinmeyen tüm alemlerin yani bütün kâinatın tek sahibi ve mutlak bir şekilde tek hükümdarı demektir.

Melik isminin Kökeni

Lugatta “malik ve sahip tek başına tasarruf etmek” anlamındaki mülk (melk, milk) kökünden türemiş bir sıfat olan melik “görünen ve görünmeyen bütün alemlerin sahibi” manasına gelir.. 

Melik İsminin Anlamı Nedir?

Bütün mahlukat yani yaratılmış olan her bir şeye baktığımızda mükemmel bir düzen içerisinde işlediğini görüyoruz. Hiçbir yerde asla bir başı boşluk ve düzensizlik yoktur.

Bu düzen ve intizam bize bütün idarenin tek bir yerden geldiğini gösteriyor. Eğer çok eller karışsaydı her yerde bir düzensizlik ve karışıklık olurdu.

Melik isminin anlamı başka bir ifade ile dünya ve ahiret hayatındaki her şeye gerçek manada ve kayıtsız şartsız hakim ve malik (sahip) olan ve istediği gibi tasarrufta bulunandır.

Bazı alimler bu esmada akıl sahibi canlılara emir ve yasaklarıyla hükmetme anlamı olduğuna dikkat çeker yani “insanların meliki” deriz lakin ağaçların meliki denmez.

Mülkün yalnız Allah’a mahsus olduğu 30 kadar ayette tekrarlanmıştır.

Bu ismi şerif birçok hadis mecmuasında yer almaktadır. Resûlullah’ın hususen teheccüd namazında melik isminin geçtiği dua ve zikirleri okuduğu rivayet edilmiştir.

Yine Resûlullah’ın sabah ve akşam okunmak üzere Hz. Ebu Bekir’e öğrettiği dua-zikir metninde Cenab-ı Hak nitelendirilirken “her şeyin rabbi ve meliki” ifadesi geçmektedir (Tirmizi)

Esma-i Hüsna müellifleriyle kelâm ve tefsir alimleri melik ve malik isimlerinin anlamı olarak “görünen ve görünmeyen âlemlere, dünya ve ahiret hayatındaki her şeye hakiki anlamda ve şartsız hâkim ve kadir olan, dilediği gibi tasarrufta bulunan” manalarını vermişlerdir.

İslam alimleri Allah’ın tek malik tek sahip olduğu bilincine varan birinin herhangi bir mahluka boyun eğmeyeceğini, zira O’nun kudreti ve malikiyetine vakıf olanın başkasına değil sadece O’na yönelip yaklaşmaya sevk ettiğini söylerler.

İmamı Gazali ise bu esması ile ğanî esması arasında şöyle bir ilişki kurar Ğanîyi demek “hiçbir şeye muhtaç olmayan”, melik demek ise “her şeyin kendisine muhtaç olan” demektir.

Melik İsminin Fazileti

Ey Melik nidasıyla bu esmanın zikrine devam edenler inşallah anlamı üzere tecellilere ve eserlere nail olurlar.

Bu zikri devam edinenler; her kötülüklerden emin olup, zalimlerin karşısında güçlü olurlar, etraflarında sevilip sayıldıkları gibi, bazı sırlara da vakıf olurlar.

Bir dua

Cenabı hak bizleri bütün esmaların anlamını gerçek manada bilmeyi, tefekkür etmeyi ve onlarla dua etmeyi nasip etsin.

İstikametten ayırmadan rızası dairesinde yaşamayı nasip etsin, her şeyin sahibi olan Allah’ım sen bizleri namerde değil merde bile muhtaç eyleme.

Biz aciz ve fakir kullarının dualarını rahim ismi şerifin hürmetine hayırlara tebdil eyleyerek dergahı izzetinde kabul eyle inşallah.

Yorum yapın

1melek.com