Nihavend Savaşı – Sassani İmparatorluğunun Son Bulması

Nihavend Savaşının Tarihi:  642

Nihavend Savaşı Tarafları: Müslümanlar ve Sasaniler

Nihavend Savaşı Tarafların Askeri Gücü:  Sasaniler 150.000 kişilik orduya sahipken, Müslümanlar 30.000 kişilik ordu gücüne sahiptiler.

Nihavend Savaşı Nedeni:  İran fethini tamamlamak isteyen Müslümanların savaş hazırlıklarına başlaması.

Nihavend Savaşı Sonucu: Savaşı Müslümanlar kazandı.

Nihavend Savaşı Önemi:  Sasani İmparatorluğu son buldu.

NİHAVEND SAVAŞININ KISA ÖZETİ

642 yılında Müslümanlar ile İranlılar arasında yapılan savaştır. İranlıların askeri gücü yaklaşık 150.000 kişi iken, Müslümanların askeri gücü 30.000 kişi kadardı. İki ordu Hemedan’ın güneyinde dağlık bir alan olan Nihavend tepesinde karşılaştılar. Bu yüzden buz harbe “ Nihavend Savaşı” denilmiştir.

Sasani ordusu dağ etrafında hazırlanmış ve dağı bir nevi siper olarak kullanmayı amaçlamışlardır. Numan bin Mukarrin komutasındaki ordu dağ çevresine gelmiş ve bu durumu fark etmişlerdir. Düşmanın askeri gücünün kendi ordusundan 5 kat fazla olduğunu gören Amr bin Madikerbin  “vurkaç” taktiğinin uygulanmasını teklif etti ve bu teklif kabul edildi. Müslümanlar ani bir saldırı yapıp daha sonra hızla geri çekilmeye başladılar. Bunu fark eden Sasani ordusu askerleri siperlerinden çıkarak hücuma geçtiler. Yeteri kadar siperlerinden ayrıldıklarında Müslüman askerlerine genel hücum emri verildi ve ani baskınla İran orudusu bozguna uğratıldı. Nihavend ve Hemedan Müslümanların eline geçti.

Bu savaşın en büyük önemi Sasani İmparatorluğu son buldu. Bu büyük savaş tarihe “Fethu’l Fütüh” ( Fetihler Fethi) olarak geçti.

Yorum yapın

1melek.com