Peygamberimizin Fiziksel Özellikleri Nasıldı?

Peygamberimizin fiziksel görünüşü yani şemaili nasıldı? Bu yazımızda Peygamber Efendimizin (sav) fiziksel özellikleri nelerdir onları anlatacağız.

Peygamberimizin fiziksel özellikleri hususunda oldukça fazla rivayet vardır. Bu rivayetlerde geçen ifadeler özetle şu şekildedir.

Peygamberimizin Şemaili

Hazreti Peygamber uzuna yakındı ve orta boylu idi. Yaratılışı fevkalâde idi dengeli olup mütenasip yani birbiri ile uyumlu bir vücuda sahipti.

Onun göğsü geniş ve iki omuzlarının arası açıktı. Hem yakışıklı hem alımlı idi. Burnu güzel idi. Nübüvvet mührü iki kürek kemiği arasında bulunuyordu. Teni ise gül gibi pembemsi beyaz, nurlu ve parlak, ipek gibi yumuşaktı.

Mübarek vücudu her zaman temiz olurdu ve rayihası (kokusu) ferahlık verirdi. O ister koku sürünsün ister sürünmesin, teni ve terinin kokusu en güzel kokulardan daha iyi daha latif idi.

Birisi Onunla musafaha etse yani sarılsa gün boyunca Onun (sav) latif kokusu üzerinde durur ve  hazzını hissederdi. Sanki gül çiçeği kokusunu Ondan almıştı. Mübarek elleri ile bir çocuğun başını okşasa o çocuk, o koku ile diğer çocuklardan ayırt edilebilirdi.

O mübarek teni terlediği vakit gül yaprakları üzerindeki şebnemler gibi olurdu.

Onun sakalı gür idi. Sakalını uzattığı vakit bir tutamdan fazla uzatmazdı. Vefat ettiğinde saçında ve sakalında 20 kadar beyaz vardı.

Onun kaşları hilal gibiydi, iki kaşı arası uzakça yani açık idi. İki kaşı arasında bir damar vardı ki, Allah için öfkelendiği vakit o damar kabarırdı.

Dişleri inci gibiydi, her zaman misvak kullanır ve misvağın kullanılmasını tavsiye ederlerdi.

Onun kirpikleri uzun ve siyah olup, gözleri büyükçe, siyahı tam siyah, beyazı ise tam beyaz idi. Gözlerinde sanki ezelden çekilmiş bir sürme vardı. Siması yani yüzü geceleyin ayın on dördü gibi parlardı.

Allah Resul’ünün mübarek yüzü için sahabeler yüzlerin en güzel ve temizi idi demişler.

Allah Resulü (sav) bir şeyi istemediği vakit simasından fark edilirdi. Bir şeyi beğenince de memnuniyeti simasından hissedilirdi.

Onun Mübarek ve nurlu vücudu öldükten sonra bile hiçbir değişikliğe uğramamıştır.

Hazreti Ali Anlatılıyor

O ne aşırı bir şekilde uzun, ne de kısa idi, bulunduğu topluluğun orta boylusu idi. Onun saçları saçları ne kıvırcık halde ne de dümdüzdü; hafif bir şekilde dalgalı idi.

Onun yüzünün rengi kırmızıya çalar şekilde beyazdı, gözleri siyah ve kirpikleri sık ve uzundu. Omuz başları iri yapılıydı. O insanların en cömerdi, doğru sözlüsü, yumuşak huylusu ve arkadaş canlısı idi.

Onu birden görenler, Onun şiddetli heybeti karşısında heyecanlanırlar; onu bilenler O’nu her şeyden çok severlerdi. Üstünlüklerini ve güzelliklerini anlatmaya çalışan biri derdi ki; ‘Ben, ne ondan önce, ne ondan sonra, onun gibi birisini görmedim.’ diyerek O’nu tanıtma hususundaki yetersizliğini itiraf ederdi.

Sahabeler onun iki kürek kemiği arasında bulunan ve peygamberliğinin alameti olan o mührü görmek ve öpebilmek için yarışırlardı. Vefat ettiğinde bu mühür kaybolmuş ve gayb âlemine gitmişti. (Tirmizi)

Günümüzdeki insanlar hele de gençler bazı insanları kendilerine örnek almakta, onların konuşmalarına, tarzlarına, giyim tarzlarına özenmekteler, onlar gibi olmaya istemekteler. Lakin bu özendikleri kişilerin büyük bir çoğunluğu yanlış ve tavır ve ahlak güzelliği olarak da doğru yolda olanlar değildirler.

Bize hem dünyada hem ahirette saadet getirecek, özendiğimize değecek, hali, ahvali ahlakı mükemmel olan bir zat lazım ki o da Hz. Muhammed (sav) peygamberimizdir.

Zira Peygamberimizin fiziksel özellikleri hem ahlaki güzelliklerinde eşi yoktur. Biz Müslümanlara düşen ona özenmektir, ona benzemektir, onun yolundan gitmektir. Salat ve selam ona (sav) olsun Vesselam

“Peygamberimizin Fiziksel Özellikleri Nasıldı?” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

1melek.com