Peygamberizin Mucizeleri: Konuşan Kurt

Peygamberizin mucizeleri o kadar çoktur ki şahitleri binlerdir. Onun mucizeleri hayvanlar aleminde, bitkilerde yani canlı cansız her şeyde görünmüştür. Bu mucizeler bize şevk vermekte ve Hz. Peygamberi (sav) hatırlatmaktadır.

Peygamberizin mucizeleri olarak hayvanlar aleminden konuşan bir kurdu anlatacağız inşallah.

Bir zamanlar akıllı bir çoban varmış yaşadığı şehirde ki insanların hayvanlarını otlatır ve geçimini böylece sağlarmış. Bu çoban aynı zamanda güvenilir bir kişiymiş ve kendisine verilen emanetlere her daim sahip çıkarmış.

Bir vakit her zaman ki gibi sürüsünü otlatırken birde ne görsün bir kurdun sürüsüne doğru yaklaştığını ve saldıracağını fark etmiş. O kurt hızlı bir hamle ile bir keçisini kapıvermiş.

Hemen can havli ile atılmış bizim çıban ve keçinin bacaklarından tutuvermiş. Bir taraftan kurt diğer taraftan da çoban keçiyi çekiştirmeye başlamışlar.

Hayvanı sonunda çoban almayı başarmış onu kurdun ağzından alıvermiş. Fakat sonrasında çok ilginç bir olay yaşanmış.

Konuşan Kurt

Kurt aniden konuşmaya başlamış ona demiş ki; Allh’tan korkmadın mı hiç benim rızkımı elimden aldın. Çoban hayret ne acayip bir şey kurt konuşur mu hiç demiş.

Kurt ise asıl acayip olan sensin demiş çoban neden demiş. Çünkü bu dağın arkasında biri var kendisi Allah’ın peygamberidir sizi cennete çağırıyor fakat sen bu daveti duymuyorsun işte senin bu tavrın benim bu konuşmamdan daha ilginçtir.

Çoban şaşkınlık içinde düşünmeye başlamış. Allah’ım ben bir insanım fakat bize gönderdiğin bu peygamberden dahi haberim yok bu kurt ise bir hayvandır ama onun haberi var. Ardından kurda demiş ki ben gidecek olursam bu hayvanlara kim bakar kim çobanlık eder.

Kurt ben senin için çobanlık ederim demiş. Çoban da sürüsünü kurda bırakarak Mekkenin yolunu tutmuş. Sevgili Peygamberimizi (sav) orada bulmuş ve ona iman etmiş. Sonra ondan izin isteyip tekrar sürüsünün yanına dönmüş.

Bakmış ki kurt gerçekten sözünü tutmuş sürüsüne çobanlık yapıyor fakat içine bir şüphe düşerek şu hayvanları bir sayayım demiş içinden. Saymış sürü tam çıkınca bir keçiyi kesmiş ve kurda hediye etmiş. Neden mi o kurt o çobana rehberlik etmiş ve imana gelmesine vesile olmuş da ondan.

Peygamberizin mucizeleri 1000 den fazladır demişler. Hayvanlar dahi Hz. Peygamberi biliyor ve onun sözlerine itaat ediyorlar. Elbette biz insanlar insan isek ona tabii olmalı ve dediklerini yapmalıyız vesselam.

 

Yorum yapın

1melek.com