Rahman İsmi Anlamı ve Faziletleri Nedir?

Rahman ismi Allah’ın 99 isminden biri olup bu yazımızda hem Er-Rahman isminin anlamı hem faziletlerinden bahsedeceğiz inşallah.

Rahman ismi bilinçli veya bilinçsiz, insan, hayvan, mümin veya mümin değil tüm yaratılan her şeye merhamet eden, onlara şefkat gösteren her türlü nimeti ihsan eden anlamına gelir.

Rahman İsmi Kuranda Kaç Defa Geçer?

Besmele çekerden de içinde bulunan Er-Rahman esması, Kuran-ı Kerim içerisinde toplam olarak57 kez geçmektedir.

Rahman İsmi Bir Çocuğa Verilir Mi?

Er-Rahman esması Allah’ın zati sıfatları arasında bulunmaktadır. Bu isim Allah’ın özel isimleri arasında olup başka hiç kimse için de kullanılamamaktadır. Bundan dolayı sadece bu ismi bir çocukta kullanılmaz ama Abdurrahman şeklinde kullanılması elbette uygundur.

Er-Rahman Anlamı Nedir?

Lugatta “merhamet etmek, sevmek ve acımak” anlamındaki rahmet (ruhm, merhamet) kökünden türeyen rahman kelimesi “şefkat ve merhamet eden, acıyan” anlamına gelir.

Kelimenin kökü “yufka yürekli, acıma, birinin üzüntüsüne ortak olma” gibi insani duygusal ögeler içerdiğinden Allah’a nispet edilse o vakit “sonsuz olan merhametiyle lütuf ve ihsanda bulunan zat” şeklinde olur.

Rahman ismi Dünya hayatı içinde mümin ya da kâfir gözetmeksizin, umum mahlukatın tamamına merhamet ile muamele eden manasını içerir. Zira umum mahlukatı yaratan odur ve yarattıklarına rahmet eder.

Başka bir ifade ile bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran, rızıkları ve her türlü iyilikleri ihsan edendir demişler.

Rahman ismi şerifi genel manası itibarıyla kâfirleri de içine alır. Onlara hayat hakkı verilmesinden tutun dünya nimetlerinden yararlanmasına varıncaya kadar her türlü nimetlerden istifadeleriyle onlar bile bu ism-i şeriften yansıyan sonsuz acıma hissinin gölgesi altında olmuş olurlar.

Bu noktada Rahman esması ile birlikte kullanılan Rahim ismi merhamet etmek noktasında aynı manada olsa da rahim isminin ahirette Müslümanlara hususi bir tecellisinin olacağını hatırlatmakta fayda var.

Aslında insanlardan sadır olan yani ortaya çıkan cömert olmak, iyilik yapmak, güzellik ve yardımlaşma gibi merhamet temeline dayanan bütün güzel huylar, Allah’ın “er-Rahmân” ism-i şerîfinin birer tecellisidir.

Allah’ın merhametini anlamak noktasında Hz. Peygamber (sav) şöyle buyuruyor. “Şüphesiz Allah’ın yüz rahmeti vardır. Bunlardan bir tanesini yaratıklarına vermiştir. Yaratıkların birbirlerine acımaları bu rahmet sebebiyledir. Allah’ın rahmetinin doksan dokuzu kıyamet günü (ahiret) içindir.”

Rahman İsmi Fazileti

Allah’ın diğer isimlerinde olduğu gibi Rahman ismi esmasının içerisinde birçok sır ve fazilet yer bulunmaktadır. Bu noktada Er-Rahman esmasının faziletleri şöyledir.

  • İhlasla “Er-Rahman” zikrini çekmeye devam eden kişinin; kalbi yumuşar, düşmanlarından emin olur ve nimetlere nail olur. Hem Allah tarafından sevilmeye mazhar olunur.
  • Bu esmayı sürekli zikreden veya hususen cuma günü “Ya Rahman Celle Celalühü” okuyanın isteğine kavuşmasına vesile olur
  • Namazdan sonra okunsa unutkanlığı olanın bu derdine çare olur.
  • Ahlakı kötü olan bir birisinin evine asıldığında, ahlakında iyi yönde değişiklikler meydana geldiği görülür.
  • Bu ismi zikreden kişinin dünya dertleri hafifler ve içine huzur dolar
  • İçinde kötü düşünceleri olan, merhamet duygusu eksik olan kimse bu ismi zikrederse, gönlü genişler merhametle dolar
  • Rahman ismi şerifine günde yüz defa olmak üzere devam eden kimse, belâ ve sıkıntılardan emin olur.
  • Kendisine kötülük yapmak isteyen bir zalim söz konusu olduğunda, bu zikrin esrarıyla o zalimin şerrinden emin olur.
  • Hacetleri olanlar, hastalıkları olanlar bu ism-i şerîfe devam ettikçe hacetlerine kavuşurlar.

Bu bereketin karşısında ve bu hakikatlerin bilincinde olan bir insan bu rahmete boyun eğmek ve onların şükrünü eda etmek noktasında çalışmalıdır vesselam.

“Rahman İsmi Anlamı ve Faziletleri Nedir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

1melek.com