Takım Çalışmasına Yatkınlık Nedir?

Takım Çalışmasına Yatkınlık Nedir? Takım çalışması ne demek ? Sorusunun yanıtını şu şekilde verebiliriz. Takım çalışması, belli bir amaç ve görev için belli bir grup insanın güçlerini birleştirmesidir. Bu insanların sahip oldukları enerjiyi, doğru yönetimsel fonksiyonlar sayesinde en fazla verimi elde edecek şekilde kullanmalarıdır.

Takımı Oluşturan Etmenler

İnsanları bir araya getiren, onları ortak bir paydada buluşturan belirledikleri benzer hedeflerdir. Bu hedeflere ulaşmak isteyen insanlar belli sorumlulukları yerine getirmek zorundadırlar. Bir iş için bir araya gelerek bir takımı oluşturan insanların bu sorumluluklara karşı yaklaşımları aynı olmaktadır. Yani takım içindeki insanlar, bu sorumlulukları yerine getirebilmek için birbirleriyle organize olmuş şekilde çalışırlar. Takım içindeki bireyler bu anlamda birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahiptirler.

Takım Çalışmasının Önemi

Günümüzde birçok kuruluş birlikten kuvvet doğar ilkesini benimsemiş olarak faaliyetlerini gerçekleştirir. Yani bireysel başarıyı değil de toplu bir şekilde yükselmeyi tercih etmektedirler. Kuruluşların böyle bir çalışma yöntemi seçmelerindeki temel etken şudur. Ortak amaçları olan çalışanların bir araya gelerek daha etkili olduklarını görmeleridir. Aynı zamanda bu çalıma yolu, zamanı daha verimli kullanmaya olanak tanımaktadır. Takım içinde yapılan iş bölümü sayesinde yapılması gerekenler daha kısa sürede bitmektedir. Böylece üretkenlik maksimum seviyeye çıkmaktadır. Karmaşık gibi gözüken birçok iş, bu yöntemler ile çözülür. Değişik bakış açısına sahip ve zorluklar karşısında çeşitli çözüm yolları bulabilen kişilerin oluşturdukları takımlar sayesinde hızla yapılabilmektedir.

Takım Çalışmasına Yatkınlık Nedir?

Takım çalışması örnekleri

  • Takım çalışmasının kişiye faydalarını maddeler halinde sıralayalım. Zamanı doğru kullanma
  • Planlama becerilerini geliştirme
  • Yönetim fonksiyonlarını iyileştirme
  • Engeller karşısında hızlı ve etkili çözüm yolları bulabilme
  • Karmaşık ve zor olsa da her türlü sorumluluğu almaya kendini hazır hissetme
  • Kendine güvenme gibi birçok kişisel gelişim alanında katkısı vardır.

Peki, Takım Çalışması İçin Doğru İnsan Nasıl Olmalıdır?

Öncelikle takımı oluşturan bireyler etkili iletişim becerileri hakkında yetkin olmadır. Kendini doğru bir şekilde ifade edebilen bireyler, çalışmaya katkı sağlayacak fikirlerin diğerleri tarafından en doğru şekilde anlaşılmasını sağlayabilir.

Daha sonra takım içindeki bireyler birbirleriyle uyumlu çalışmanın ne demek olduğunu bilmelidirler. Kişiler arasında uyumsuzluk ve çatışma olmazsa daha verimli ve etkili sonuçlar alınabilir. Bireylerin aynı zamanda hızlı ve çok çeşitli düşünebilme yeteneğine sahip olmaları gerekir. Bu şekilde düşünebilme özelliği, onların sorunlar ve engeller karşısında farklı çözüm yolları üretilebilmesine olanak sağlar.

Bir başka özellik ise kişilerin zamanı doğru şekilde kullanmayı ve yönetmeyi bilmeleri olarak söylenebilir. Kişi, takım içindeki arkadaşlarını desteklemeli ve tamamlamalıdır. Takım çalışmasına yatkın kişilerde bu özelliklerle beraber ben değil biz bilinci vardır. Bu kişiler için takım çalışması bir yaşam felsefesine, hayatın her alanında kullandıkları bir anlayış biçimine dönüşmüştür. Takım çalışmasına yatkın kişilerin etkileşimli çalışma yetenekleri yüksek ve süreklidir. Çalışma yaparken uygun analitik araçları kullanarak çalışma sonuçlarını daha değerli hale getirirler. Her zaman yeniliklere açık bir öğrenme disiplini geliştirmişlerdir.

Bu makalemiz ilginizi çekebilir Kişisel Gelişim İçin Yapılması Gerekenler

1melek.com