Talha Bin Ubeydullah Kimdir?

Talha Bin Ubeydullah cennetle müjdelenen on sahabeden biri olup, onun hayatı, fazileti ve hakkındaki bilgileri bu yazımızda sizin için hazırladık.

Talha Bin Ubeydullah hazretlerinin künyesi Ebu Muhammed Talha b. Ubeydillah b. Osman et-Teymi el-Kureyşi olup, doğduğu tarih hakkında net bir bilgi yoktur. 

Onun nesebi Hz. Peygamber (sav) ile Mürre’de, Hz. Ebû Bekir ile Amr b. Kaab’da birleşmektedir. Annesi Sa‘be bint Abdullah olup sahabeden Alâ b. Hadramî’nin kız kardeşidir.

İslamiyet’ten önce Mekkenin ehemmiyetli tacirlerinden olan Hz. Talha ticaret için gittiği Busra’da bulunan bir rahipten Hz. Muhammed’in (sav) peygamber olduğunu öğrenince vakit kaybetmeden hemen Mekke’ye döndü. Hz. Ebu Bekir (r.a.) eliyle İslâmiyet’i kabul ederek ilk Müslümanlar arasında katıldı.

Talha Bin Ubeydullah  aynı zamanda vahiy kâtipliği de yaptı. Bu mübarek sahabe hem cennetle müjdelenmiş hem de Peygamberimizin havarisi olarak bilinen 12 kişiden biridir. Ayriyeten Ashab-ı Şura içinde olan 6 kişiden biridir.

Hz. Peygamber Efendimiz (sav) tarafından Bedir Savaşı sırasında Saîd b. Zeyd’i ile beraber Şam yoluna istihbarat için gönderilmiş, bundan savaşa katılamamıştı. Bununla beraber savaşa katılmış gibi ganimetten pay almıştır. 

Cennetle Müjdelenen On Sahabeden Birisidir

Uhud savaşından sonra bütün savaşlarda yer almıştır. Uhud savaşında kahramanca savaşmış, Hz. Peygamberi (sav) korurken çok yerlerinden yaralanmış ve eli çolak kalmıştı.

O savaşta üzerinde 2 zırh bulunduğundan Uhud kayalığına çıkamayan Hz. Peygamber Talha Bin Ubeydullah  (r.a.) hazretlerinin sırtına basarak çıkmıştır. Bu nedenle onun hakkında “Talha’ya -cennet- vacip oldu”  (Tirmizi). Hadisi varid olmuş ve onun faziletine dair birçok hadis gelmiştir.

Hazreti Peygamber Efendimiz onu çok sevdiğini ve onu göremediği vakit “Ne oldu ki ben o melih ve fasih dostumuzu göremiyorum.” demiştir. 

Talha Bin Ubeydullah ve Sadakat

Uhud savaşı esnasında Efendimiz’in (sav) çevresinde adeta ettem bir duvar örerek onu müşrik hücumlarına karşı muhafaza etmeye çalıştılar sahabe efendilerimiz. Ona gelen oklara, taşlara ve kılıçlara karşı vücutlarını siper ettiler.

İşte bu savaşta can siperane savaşan Talha Bin Ubeydullah otuzdan fazla yerinden yara almıştır. Hz. Peygambere (s.a.v.) gelen bir kılıcı koluyla karşılamış ve ondan mütevellit çolak kalmıştır.

Sevgili Peygamberimiz (sav) “Allah’ım Talha’ya şifa ver ve onu kuvvetlendir.” diyerek dua etmiş ve mübarek eliyle onun bütün vücudunu mesh etmiş, böylece iyileşip kalkmış, iyileşmekle birlikte hemen savaşa koşması onun unutulmayacak kahramanlıklardandır.

Onun kahramanlıkları hakkında Hz. Peygamber (sav) “Talha Cennet oldu.” müjdesinde bulunmuşlardır. Ayriyeten ona “Talhatü’l-hayr,” “Talhatü’l-cud,” ve “Talhatü’l-Feyyaz” lakaplarını vermişlerdir.

Hz. Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdu. “Uhud savaşı esnasında yeryüzünde sağımda Cebrail’den, solumda ise Talha bin Ubeydullah (r.a.) dan daha yakın birinin olmadığını gördüm. Yeryüzünde gezen ve cennetlik birine bakmak isteyen, Talha bin Ubeydullah’a baksın!”

Uhud’un Yaşayan Şehididir

Hz. Peygamber Efendimizin (sav) “Yeryüzünde yürüyen bir şehide bakarak sevinç duymak isteyen, Talha bin Ubeydullah’a (r.a.) baksın!” dediği sahabedir.

Uhud savaşında gösterdiği fedakarlıkarı Hz. Aişe (r. a) annemiz: “Her ne vakit Hz. Ebubekir’in (r.a.) yanında Uhud savaşı hatırlansa “O gün tamamen Talha’nın günüdür.” Derdi.

Hz. Ali (r.a.) onun hakkında: “İşte bu Ebu Muhammed Talha’dır (r.a.) ki, çoğunlukla kendinden bir şey istenmeden o verir.” demiştir.

Hz. Ali (r.a.) Cemel Vakası olarak adlandırılan savaşta Hz. Talha’nın (r.a.) şehadet haberini duyunca çok ağlamış ve;

“Ey Talha! Benim ve senin şu ayette geçen “Biz Cennet ehli olanların gönüllerindeki kin ve husumeti çıkarmışızdır. Onlar artık kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. (Hicr: 47) bahtiyar cennetliklerden olmamızı temenni ederim” demişti.

Hz. Ali efendimiz (r.a.) “Ümit ederim, Osman, Talha, Zübeyir ile ben bunlardan olayım” demiştir.

Yine Hz. Ali Ey Talha, yıldız dolu bu semanın altında seni toprağa serili görmek bana çok ağır geldi. Keşke ben yirmi yıl evvel ölseydim de bu günü görmeseydim dedi.

Feyyaz Lakabını Aldı

Tebük gazvesi için herkes bir şeyler veriyordu, gayretle orduyu teçhiz yani donatmak için elinden geleni yapiyordu. Bu mübarek zat da, herkesle yarışırcasına, neyi var neyi yok sarf etmiş bundan dolayı da Feyyaz lakabını almışıdır.

Hazret-i Ebu Bekir’in hilâfeti vaktinde yapılan bütün savaşlara katıldı. Hazret-i Ebû Bekir hastalandığında, kendi yerine kimin halife olması gerektiğini Hazret-i Talha ile istişare etmişti.

O da Hazret-i Ömer bu makama en çok lâyık olan kişidir. Allah sana “Müslümanların işini kime terk ettin?” diye sorarsa açık bir alınla ve müsterih olarak dersin ki “Hazret-i Ömer’e bıraktım” diye tavsiyede bulunmuştu.

Ashab-ı Şura Üyesi

Talha bin Ubeydullah hazretleri Aşere-i mübeşşereden yani cennetle müjdelenen 10 sahabeden bir olup ilk Müslüman olan 8 kişiden biridir. Hazreti Ömer’in (r.a) ölüm döşeğinde iken atadığı Ashab-ı Şura’ya seçilmiş altı zattan biridir.

Cemel Vakası’nda altmış yaşlarında olduğu halde Mervan’ın okuyla şehit olmuştur. Künyesi Ebu Muhammed’dir.

Sahabeden bir çok kişi Ümmi Ebân isimli hâtunla evlenmek için teklifte bulunmuşlardı. Lakin o hiç birini kabul etmemişti. Talha bin Ubeydullah ona teklifte bulunduğu vakit kabul etti. Nedeni sorulduğu zaman;

Ben Onun ahlâkını bilirim. Evine girdiği zaman güler yüzle girer, evinden çıkarken de mütebessim çıkar, Kendisinden bir şey istenildiğinde verir, kendisine bir iyilik yapıldığı zaman ise teşekkür eder. Bir kusur görse affeder, diye cevap vermiş ve onunla evlenmişti.

Talha Bin Ubeydullah’ın Kabri Nerede?

Bu mübarek sahabe 656 tarihinde Irak’ta bulunan Basra yakınlarında 60 yaşlarında şehid olmuştur. Kabri Basra’nın dışında bulunmaktadır.

Allah’tan bütün sahabeler ile birlikte onların şefaatini ve Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’e gösterdiği fedakarlıkların bizlere örnek oluşturmasını temenni ederiz.

“Talha Bin Ubeydullah Kimdir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

1melek.com