Yasin Suresi ve Faziletleri

Yasin Suresi

Yasin suresi adını ilk ayetinde bulunan ‘ya’ ve ‘sin’ harflerinden dolayı almıştır. Bununla birlikte “Azime”, “Muimme”, “Müdafi’ai ka-diye” ve “Kalbu’l-Kur’an” isimleri de kullanılır. Bu isimlendirmeleri açacak olursak “Kalbu’l-Kuran=Kur’an’ın kalbi” demektir.

Yasin Suresinin Konusu

Mekke döneminde inmiş olup, 83 ayettir. Surede genel olarak insanın ahlaki sorumlulukları, Efendimiz (s.a.v.)’i yalanlayan Kureyş Kabilesi, vahiy, Allah’ın birliği ve kudretini gösteren deliller, Antakya halkına gönderilen peygamberler, öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza anlatılmıştır.

Hz. Muhammed (sav) hak peygamber olduğu aşikardır ve Kur’an bir mucize olarak bunu destekler. Diğer peygamberlerin tebliğ mücadelelerinden örnekler verilerek büyük zorluklara katlanan Hz. Peygamber ve sahabeler teselli edilir.

Allah’ın birliği ve kudretinin ispatı ve kainattaki yaratılış sırlarına dikkat çekilir, öldükten sonra yenide dirilme hakikati ve bunun getirdiği sonuçlar anlatılır.

İslam alimleri bu surenin, İslâm dinin üç temel noktası yani Allah’ın birliği, peygamberlik ve ahiret konuları en güçlü delillerle işlenerek bu surede anlatılır. Bu arada geçmiş kavimlerin iman ve küfür mücadelesinde ibret verici örnekleri dile getirilir.

Yasin Suresinde Neler Anlatılır

Dört bölüm halinde incelenmesi mümkün olan surenin ilk bölümünde Efendimiz (s.a.v) Nübüvvetinin ıspatı ve Kuran’ın vahiy ürünü oluşudur. Surenin ilk ayeti olan “yasin”  büyük ihtimalle Resulu Ekrem efendimize bir hitaptır. Ardından Kuran’Kerime yemi edilerek efendimizi Allah’a ulaştıran yol üzerinde bulunan (sırat-ı müstakim) nebilerden olduğu Kuran’ın gafletten kurtulamayan insanları, toplumları uyarmak için Allah tarafından indirildiğini bildirir. (Alusi, XXII, 525; Teberi,XXII,178) Lakin ayetlerde kalplerini ilahi gerçeğe açmayan, Cenab’ı hakkı anmayan, kalbi titremeyen ve hak dine yönelmeyen insanların bütün uyarılara rağmen iman etmeyecekleri bildirilir. (Yasin Suresi :Ayet,1-12)

İkinci bölümde ise kendilerine hak dinini tebliğ edenlerin gönderildiği bir halkın kıssası anlatılır (Ashabü’l Karye). Bu havariye önce 2 tebliğci gelmiş ve ardından üçüncü tebliğci de diğer ikisini desteklemiştir. Fakat şehir halkı elçilere yalanla suçlamış uğursuzluk getirdiklerini ileri sürmüşlerdir. Tebliğden vazgeçmezlerse işkence ederek kendilerini öldüreceklerini söylemişlerdir. O anda şehrin uzak bir yerinden gelen halktan bir kişi halka iman etmesi konusunda teşvik etmiş kendisi iman etmiş ancak inkar edenler tarafından öldürülmüş. Sonra o yerleşim yerinin halkı korkunç bir sesle helak edilmiştir (Yasin Suresi: Ayet,13-32). Alimler şehrin Antakya, elçilerin havariler olduğu, iman etmeyen halkın Romalılar ve uzaktan gelen kişinin Habib en Neccar olabileceğini belirtse de bu bilgiler isabetli görülmemiştir (Ashabü’l Karye; Habib en Neccar). Bunun  gibi yer kişi belirtilmeyen kıssalardaki amaç kıssadan hisse çıkartarak bunu hayatımıza uygulamaktır.

Yasin suresinin üçüncü bölümünde insanların yaşamını devam ettirdiği dünyanın, yeryüzünün besleyici özelliği , çiçek bitki v.b. şeyler, ay ile güneş arasındaki düzen, gece ile gündüz, insanlar ve insanların vakıf olamadığı şeyler tozlaşma döllenme, gemilerin denizde batmaması gibi olaylardan bahsederek Allah’ın birliği ve yüceliğine dikkat çekilir. Bütün bu deliller ve işaretlere rağmen inkar edenlerin dini gerçeklerden yüz çevirdiği ifade edilir.(Yasin Suresi: Ayet,33-47)

Surenin son bölümü olan dördüncü bölümde ahiretin varlığı ve ahiret alemi anlatılır. Bu bölümde kıyametin ansızın kopacağı bildirilir ve olay hakkında bilgi verilir. Sonrasında cennetin tasviri ve cehennemliklerin durumu anlatılır. Kuran’ın şair sözü değil Vahiy ürünü olduğu bildirilir. Surenin son ayetlerinde ise görünürde spermden meydana gelen insanın dünyaya geliş şeklini göz ardı ederek “Çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diyen inkarciya, “İlk defa yaratmış olan diriltecek.” şeklinde cevap verilir ve kanıt olarak; “Sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkaran, bütün tabiatı yaratan Allah ölülerin benzerini yaratmaya kadir değil mi?” ayetiyle desteklenir. Yasin suresi İslamın  tevhid ve ahiret inancına vurgu yapan ayetlerle sona erer( Yasin Suresi: Ayet,48-83)

Yasin Suresi Oku

Yasin Suresi Arapça Okunuşu

Yasin Suresi 1.Sayfa
Yasin Suresi 1.Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa
Yasin Suresi 3.Sayfa
Yasin Suresi 3.Sayfa
Yasin Suresi 4.Sayfa
Yasin Suresi 4.Sayfa
Yasin Suresi 5.Sayfa
Yasin Suresi 5.Sayfa
Yasin Suresi 6.Sayfa
Yasin Suresi 6.Sayfa

Yasin Suresinin Türkçe Okunuşu

Yasin Suresi Türkçe Okunuşu Sayfa 1

Yasin Suresi Türkçe Okunuşu Sayfa 2

Yasin Suresi Türkçe Okunuşu Sayfa 3

Yasin Suresi Türkçe Okunuşu Sayfa 4

Yasin Suresinin Türkçe Meali

Yasin Suresini Sesli Dinleyin

Yasin Suresi Faziletleri

Müslümanlar tarafından en çok okunan surelerden birisidir nedeni ise Hz. Peygamberimiz (sav)’in bu sure hakkında söylediği aşağıdaki hadisleridir.

“Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de Yasin’dir. Her kim Yasin’i okursa, Allah okumasına bedel Kur’an’ı 10 kere okumuş gibi sevap yazar.” (Tirmizi, Fedâilu’l-Kur’an 7)

“Yasin, Kur’an’ın kalbidir. Allah’ı ve ahiret gününü arzulayarak Yasini şerif okuyan kimsenin geçmiş günahları affedilir. Onu ölmüşlerinize okuyunuz.” (Ebû Davud Cenâiz 20; İbn Mace, Cenâiz 4)

İbn Abbas’ın da bu surenin son ayetine işaret ederek “Yâsîn’in ve onu okumanın niçin bu kadar faziletli olduğunu bilmiyordum; meğer bu ayetten dolayı imiş” dediği nakledilir.

Yasin suresi hakkında o kadar çok  özel tefsirler kaleme alınmıştır ki sayısı bilinmez.

Hz. Ali (ra) efendimiz Resulullah (sav) kendilerine şöyle dediğini rivayet ediyor. “Ya Ali Yasin Suresini oku, çünkü Yasin Suresinde on bereket vardır” . Bunlar;

Eceli gelmamiş hasta şifa bulur, eceli gelmiş olan hasta ölüm acısı duymaz, Ölürken Cennet meleklerini görür, İnsan korktuğu şeyden emin olur, gariplere bir yardımcı bulur, aç ise tok olur ve ummadığı yerden rızık gelir, susuz olan su bulur, bekarların evlenmesi kolay olur, elbisesi olmayanın elbisesi olur, kaybettiği şeyi bulur.

3 defa İhlas suresini okuyan birisi Kur’an-ı kerimi hatmetmiş gibi sevaba nail olur. Bir defa Yasin suresi okuyan ise on defa Kur’an-ı kerimi hatmetmiş gibi sevaba nail olur. Kur’an-ı kerimi okuyan da hatim sevabına nail olur.

Hz. Aişe (ra)’ dan rivayetle gelmiş ki “Muhakkak ki Kur’an’da bir sure vardır. Kendisini çok okuyana şefaat eder. Dinleyen ise mağfiret olunur. O, Sure-i Yasindir.”

Yani Yasin suresi okunduğu şey üzerinedir. Unutmayalım ki ihlasla ve inanarak sadece Allahtan umarak okuyalım. Allah dergahı izzetinde dualarımızı kabul etsin… 

Amin…

Diğer Yazılarımızada buradan erişebilirsiniz.

Yorum yapın

1melek.com