Yermük Savaşı Tarafları – Sebep ile Sonucu ve Önemi

Tarafları: Halid Bin Velid komutasındaki İslam Ordusu İle Bizans Ordusu

Tarafların Askeri Güçleri: Halid Bin Velid komutasındaki İslam Ordusu 46.000 kişi – Bizans Ordusun ise 240.000 kişiydi

Sebebi: İslam Coğrafyasını genişletmek isteyen Hz. Ebubekir (r.a) Halid bin Velid komutasındaki orduyu Irak’a gönderdikten sonra, Bizans himayesinde olan Şam ve civarını da ele geçirmek için başka bir ordu hazırlamaya başladı. Bunu öğrenen Bizans hükümdarı Heraklius savaş hazırlarına başladı.

Sonucu: Savaşı İslam Ordusu kazanmıştır ve bu zafer sonucu Irak, Şam ve Suriye tamamen Müslümanların eline geçmiş oldu.

Önemi: Bu savaş Müslümanların Bizans Ordusuna karşı kazandığı ilk zaferdir.

Yermük Savaşı Kısa Özeti

Hz. Ebubekir (r.a) İslam toprakların genişleterek bu dini daha çok yaymak istiyordu. Bunun için Halid bin Velid komutasında bir orduyu Irak üzerine sefere gönderdi. Şam’ın fethi için üç ayrı komutan için üç ayrı ordu hazırlatılmasını uygun gördü. Bu üç ordu Suriye’ye farklı bölgelerden taarruza geçtiler. Suriye içerisindeki yerel halkın desteği ile Suriye’nin bir bölümü ele geçirildi. Durumdan haberdar olan Bizans Hükümdarı Heraklius güçlü bir ordu ile Şam’a sefere çıktı. Bunu haber alan Hz. Ebubekir (r.a) Irak’a sefere çıkan ve kesin zafer kazanan Halid bin Velid’e haber yollayarak ordusu ile birlikte Şam’a gitmesini bildirdi. Bölgeye varan Halid bin Velid orduların ayrı ayrı toplandığını gördü. Diğer komutanlarla görüşerek ordunun tek vücut olmasını ve bir komutanın yönetmesinin daha doğru olacağını bildirdi. Kendisinin askeri bilgi ve tecrübelerine güvenen diğer komutanlar Halid bin Velid’in ordunun başına geçmesine karşı çıkmadılar.

Halid bin Velid orduyu tek bir düzene getirdikten sonra ordunun Şam’dan geri çekerek Yermük Nehri boyunca menzil almalarını emretti ve İslam ordusu Yermük Nehri boyunca siper aldı.

M.S 636 yılının Ağustos ayında İslam ordusu piyadeleri Bizans mevzilerine karşı saldırılara başladılar. Bu saldırılarda amaç Bizanslı askerlerin kendilerini kovalatmaktı. Böylece pusuya düşüreceklerdi. Böyle saldırılarla geçen bir kaç gün sonra, 16 Ağustos 636 yılında Bizans ordusu büyük çaplı bir atağa kalktı. Bu savaşta Müslüman mevzilerin sağ kanadı çökmek üzereyken Halid bin Velid’in gelmesiyle saldırı püskürtüldü.

Bu saldırı da Müslümanların büyük kayıp verdiğini düşünen Bizanslılar üstün olduklarını düşünerek barış teklifinde bulundular. Halid bin Velid keskin zekasını kullanarak Bizans ordusunun bu teklifle savaşmaya niyetli olmadığını anladı. 19 Ağustos gecesi süravi askerlerine taarruz emri verdi ardından da piyade askerler ile Bizans ordusunu kuşatma harekatı başlattı. Çetin geçen savaş sonucu İslam ordusu zafer kazandı ve Bizans ordusu teslim oldu.

Bu zafer sonucu Suriye İslam devleti oldu, Ayrıca Sasaniler ile Kadısiye de yenilerek İran’ın fethi kolaylaştırıldı.

Yorum yapın

1melek.com