Zübeyr bin Avvam Tarihte İz Bırakan Cesur Sahabe

Zübeyr bin Avvam, İslam’ın mücadele dolu tarihinde iz bırakan cesur bir sahabe ve Hz. Muhammed’in en güvenilir yol arkadaşlarından birisidir.

Zübeyr bin Avvam: İslam’ın Yiğit Sahabesi

Zübeyr bin avvam hayatı kısaca

Zübeyr bin Avvam, İslam’ın önemli sahabelerinden biri olup, cennetle müjdelenen on sahabeden biridir. İslam’ın yayılması ve savunması için pek çok savaşta yer almış ve kılıç sallamıştır. Zübeyr bin Avvam, Hz. Peygamber’in halası Safiyye’nin oğlu olarak Medine’de doğmuştur. Çocukluğu, Hz. Peygamber’in çocukları ile birlikte geçmiştir. Henüz 16 yaşındayken İslam’ı seçmiş, ancak amcası Nevfel bu durumu kabullenememiş ve ona çeşitli işkenceler yapmıştır. Ancak Zübeyr, inancından asla vazgeçmemiştir.

Bir gün Hz. Peygamber’in şehit edildiği haberini alan Zübeyr, hemen kılıç alarak sokaklara çıkmış ve ilk müşriğe hesap sormak istemiştir. Ancak karşısına Hz. Peygamber çıkmış ve bu olay İslam adına çekilen ilk kılıç olarak tarihe geçmiştir.

Mekke’de Müslümanlara yapılan eziyetler arttıkça, Zübeyr (Radiyallâhu Anhâ) da diğer Müslümanlarla birlikte Habeşistan’a hicret etmiştir. Orada, Müslümanları korumuş ve Habeşistan lideri Necaşi’ye karşı ayaklanmaları bastırmıştır. Zübeyr Radiyallâhu Anhâ, İslam’ın savunması için yapılan savaşlarda da önemli bir rol oynamıştır. Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına katılmış ve İslam’ın zaferine katkıda bulunmuştur.

Zübeyr Bin Avvam O Bir Yiğit
Zübeyr Bin Avvam O Bir Yiğit

Zübeyr Radiyallâhu Anhâ İslam Kahramanı

Zübeyr bin Avvam, İslam’ın kahramanlarından biridir ve Hz. Peygamber ile birlikte tüm savaş ve seferlere katılmıştır. Bedir Savaşı’nda yer alan üç süvariden biri olan Zübeyr, İslam’ın savunulmasında öncü bir rol oynamıştır. Cebrail ve meleklerin Müslümanlara yardım ettiği sırada, Zübeyr’in sarığı ve kılığı görünmüştür. Zübeyr, Hz. Peygamber’in koruyucusu olarak savaşlarda en önde yer almıştır. Hz. Peygamber Beni Kureyza Yahudilerinin Müslümanlara inat ettiği haberinin doğrulanmasını istedi. Bu görevde de ilk atılan Zübeyr (r.a) oldu bu nedenle Peygamber Efendimiz, Zübeyr‘i her peygamberin bir havarisi olduğu sözleriyle övmüştür.

Zübeyr, Cemel Vakası’na katılmayı reddetmiş, ancak sonrasında orada şehit edilmiştir.

Zübeyr bin Avvam, İslam’ın kahramanlarından biri olarak tarihe geçmiştir ve Hz. Peygamber tarafından övgüyle anılmıştır. Sonuç olarak, Zübeyr Radiyallâhu Anhâ, cesareti, mücadeleci ruhu ve İslam’a olan bağlılığı ile tanınan önemli bir sahabedir. İslam’ın savunmasında verdiği mücadele ve fedakarlıkları, onu unutulmaz kılmıştır.


Önerilen Yazı: Hazreti Fatıma O Bir Nur

 


1melek.com